Журавель Н.І. Планування занять у логопедическом пункті ДОП

1.doc (5 стор.)
Оригінал


  1   2   3   4   5


Н.І. Журавель

.

ПЛАНУВАННЯ ЗАНЯТЬ

У логопедичної

ПУНКТІ ДОП

Методичний посібник
Творчий. ЦентрМосква 2008

УДК 373 ББК 74.102 Ж91

Журавель Н.І.

Ж91 Планування занять у логопедическом пункті ДОП. - М.: ТЦ Сфера, 2008. - 64 с. (Бібліотека журналу «Логопед» -2).

18ВМ 978-5-9949-0148-9

У книзі висвітлена система планування корекційно-мовленнєвої роботи з дітьми старшої та підготовчої до школи груп в умовах дошкільного логопедичного пункту, яка передбачає проведення групових та підгрупових занять, організацію діяльності дитини в спеціально створеному середовищі, а також можливість роботи з дітьми на базі вивченого матеріалу.

Книга може бути використана як молодими фахівцями, так і досвідченими логопедами.

УДК 373 ББК 74.102

© ТОВ «ТЦ Сфера», 2008


Передмова

Порушення мови - досить поширене явище серед дітей дошкільного віку. До найбільш складних належать органічні порушення (дизартрія, алалія, ринолалия), до менш складним - функціональні (дислалія). Причини їх виникнення вельми різноманітні.

Якщо вчасно не усунути порушення звуковимови, лексики, граматики, фонематических процесів та ін, у дітей дошкільного віку виникнуть труднощі спілкування з оточуючими, а надалі певні зміни особистості на шляху розвитку «дитина - підліток - дорослий», коли закомплексованість людини буде заважати йому вчитися і повною мірою розкривати свої природні здібності та інтелектуальні можливості.

Багаторічна практика показує, що при систематичній роботі з дитиною порушення його промови можна виправити. Тому пошуки ефективних прийомів і методів корекції мови не втратили своєї актуальності. Продукція, що випускається спеціальна література для вчителів-логопедів, як теоретичного, так і практичного характеру, рекомендована для використання в спеціальних мовних групах, організованих при масових дитячих садках або в спеціалізованих закладах для дітей з порушеннями мови. В даний час в багатьох дошкільних установах організовані логопедичні пункти. Однак це має як позитивну (більше охоплення дітей з порушеннями мови), так і негативну сторони (дітям з важкими порушеннями мови дуже важко надати повноцінну допомогу в таких пунктах). Крім того, в невеликих містах немає спеціалізованого дитячого саду, куди б спрямовувалися діти зі складними мовними дефектами.

У логопедів-практиків утруднення викликають планування і проведення занять з розвитку лексико-граматичних норм російської мови, навчання зв'язного мовлення і грамоті.

Для успішної роботи логопедичного пункту необхідний тематичний план корекційно-розвиваючих занять.

Тематичні плани логопедичних занять з формування лексико-граматичних категорій, фонетичної сторони мови, розвитку зв'язного мовлення з дітьми 5 -6 і 6-7 років складені на основі посібників Т.А. Ткаченко «Якщо дошкільник погано говорить» (СПб., 1998), «У перший клас - без дефектів мови» (СПб., 1999).

^ Логопедична робота з дітьми в ДНЗ загальнорозвиваючого виду

Планування для старшої групи розділено на три періоди навчання: жовтень - листопад (20 занять); грудень - лютий (24 заняття); березень - квітень (14 занять).

Всього на рік - 58 ч. З них:


Планування для підготовчої до школи групи розділено на два періоди:

- Жовтень - грудень (38 занять);

- Січень - квітень (40 занять).
З них:

Форма організації занять - групова (по 5-6 дітей). Періодичність занять - 2 рази на тиждень по 25-30 хв.

Тематичні плани складені у формі таблиці з виділенням розділів: тема заняття; завдання; кількість годин; планований результат; засоби оцінки засвоєння матеріалу.

До тематичним планом розроблені примірні конспекти занять на навчальний рік (з жовтня по квітень включно). Вони також представлені в табличній формі з виділенням розділів: тема; цілі; план заняття; обладнання; література *.

Матеріал кожного конспекту розрахований на 2-3 підгрупи-вих заняття. На розсуд логопеда його можна варіювати і змінювати відповідно до мовними можливостями дітей.

Систематичне і послідовне використання пропонованого матеріалу забезпечить виправлення у дітей мовного дефекту і недоліків уваги, пам'яті, словесно-логічного мислення, дрібної моторики пальців рук.

Дана робота принесе помітну користь всім, хто зацікавлений у швидкому та стійкому позбавленні дитини від мовного порушення.

* У посібнику представлені зразкові конспекти тільки для дітей старшої групи. Конспекти для підготовчої до школи групи логопед може розробити сам на основі тематичного плану для даної групи.


^ Список використаної і рекомендованої літератури

 1. Аграновіч З.Є. Збірник домашніх завдань. На допомогу логопедам і батькам для подолання лексико-граматичного недорозвитку мовлення у дошкільників з ОНР. СПб., 2001.

 2. Аграновіч З.Е. На допомогу логопедам і батькам. Зб. домашніх завдань для подолання фонематичної сторони мовлення у старших дошкільників. СПб., 2004.

 3. Бистрова ГА., Сизова ЕА., Шуйская ТА. Логосказкі. СПб., 2001.

 4. Васильєва З А., Соколова Н.В. Логопедичні ігри для дошкільнят. М., 1999.

 5. Воробйова ТА., Крупенчук О.І. М'яч і мова. СПб., 2001.

 6. Жукова О.С. Розвиваємо мова. Моторика, логіка, мова. СПб., 2002.

 7. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальні логопедичні заняття у старшій групі для дітей з ОНР. Посібник для логопедів. М., 2002. I, II, III періоди.

 8. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальні логопедичні заняття у підготовчій групі для дітей з ФФН: Посібник для логопедів. М., 2004. I, II, III періоди.

 9. Куликовська ТА .. Майстерня букв. Альбом вправ для знайомства дітей 3-6 років з буквами російського алфавіту. М., 2000.

 1. Новікова О.В. Секрети прийменників і відмінків. М., 2001.

 2. Скворцова І.В. 100 логопедичних ігор для дітей 4-6 років. СПб.; М., 2005.

 3. Ткаченко Т Л. Якщо дошкільник погано говорить. СПб., 1998.

 1. Ткаченко ТА .. У перший клас без дефектів мовлення. СПб., 1999.

 2. Ткаченко ТА .. Спеціальні символи в підготовці дітей 4 років до навчання грамоті. М., 2000.

 3. Ткаченко ТА .. Логопедична зошит. СПб., 1998.

Логопедична робота з дітьми в ДНЗ загальнорозвиваючого виду
Планування для підготовчої до школи групи розділено на два періоди:

- Жовтень - грудень (38 занять);

- Січень - квітень (40 занять).
З них:


Форма організації занять - подгрупповие (по 5-6 дітей). Періодичність занять - 2 рази на тиждень по 25-30 хв.
Тематичні плани складені у формі таблиці з виділенням розділів: тема заняття; завдання; кількість годин; планований результат; засоби оцінки засвоєння матеріалу.

До тематичним планом розроблені примірні конспекти занять на навчальний рік (з жовтня по квітень включно). Вони також представлені в табличній формі з виділенням розділів: тема; цілі; план заняття; обладнання; література *.

Матеріал кожного конспекту розрахований на 2-3 підгрупових заняття. На розсуд логопеда його можна варіювати і змінювати відповідно до мовними можливостями дітей.

Систематичне і послідовне використання пропонованого матеріалу забезпечить виправлення у дітей мовного дефекту і недоліків уваги, пам'яті, словесно-логічного мислення, дрібної моторики пальців рук.

Дана робота принесе помітну користь всім, хто зацікавлений у швидкому та стійкому позбавленні дитини від мовного порушення.


^ Список використаної і рекомендованої літератури

1. Аграновіч З.Є. Збірник домашніх завдань. На допомогу логопедам і батькам для подолання лексико-граматичного недорозвитку мовлення у дошкільників з ОНР. СПб., 2001.

2. Аграновіч З.Е. На допомогу логопедам і батькам. Зб. домашніх завдань для подолання фонематичної сторони мовлення у старших дошкільників. СПб., 2004.

3. Бистрова ГА., Сизова ЕА., Шуйская ТА. Логосказкі. СПб., 2001.

4. Воробйова ТА., Крупенчук О.І. М'яч і мова. СПб., 2001.

5. Жукова О.С. Розвиваємо мова. Моторика, логіка, мова. СПб., 2002.

6. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальні логопедичні заняття у старшій групі для дітей з ОНР. Посібник для логопедів. М., 2002. I, II, III періоди.

7. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальні логопедичні заняття у підготовчій групі для дітей з ФФН: Посібник для логопедів. М., 2004. I, II, III періоди.

8. Скворцова І.В. 100 логопедичних ігор для дітей 4-6 років. СПб.; М.

9. Ткаченко Т Л. Якщо дошкільник погано говорить. СПб., 1998.

10. Ткаченко ТА .. Спеціальні символи в підготовці дітей 4 років до навчання грамоті. М., 2000.

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН подгрупповие логопедичних занять З ФОРМУВАННЯ лексико-граматичного КАТЕГОРІЙ, фонетичної сторони мови, розвиток зв'язного мовлення.
Старша група

I період навчання (жовтень - листопад - два заняття на тиждень), 20 занять
Тема заняття

Завдання

Ко-ть годин

Планований результат

Засоби

п / п

оцінки
засвоєння
матеріалу

1

2

3

4

5

6

1

Розвиток уваги

Розвивати увагу, розуміння

1

Вміти слухати

Гра «Раз-
і розуміння мови

мови і словесно-логічне мис-
інструкцію і виконувати

ложі по по-ня
її послідовно.

лочка »

Закінчувати найпростіші
узагальнення, знання
основних кольорів
2

Формування по-

Уточнити поняття «дія». Рас-

1

Розуміти питання: хто?

Гра «Чет-
нятия про дію

дивитися різні та однакові дей-
що? що робить? підбили-

Вертов лиш-
предмета

ствия. Вчити підбирати до дії
рать відповіді у відповід-

ний »об'єкти, а до об'єкта дії
вии з питанням
3

Розвиток слухового

Розвивати слухове увагу і

3

Розрізняти звучання раз-

Гра «Вірно
уваги і тлі-

фонематичні сприйняття на ма-
вих предметів, музикальний-

чи ні? »
ної вос-

матеріалі немовних звуків і слів,
них інструментів. Виді-ємства

близьких за звуковим складом
лять з потоку звуків за-
даний звук, склад. Опрі-
делять слова, подібні за
звуковому складу


4

Загальні іменники з суфіксами зменшувально-пестливого значення

Розвивати вміння утворювати слова з зменшувально-пестливих суфіксами

1
Гра «Назви ласкаво»

5

Відмінкові конструкції, знахідний відмінок іменників в однині

Вчити диференціювати питання: хто? кого? що? залежно від того, чи є іменник одушевленим або неживим

1

Вміти змінювати початкову форму іменника, ставлячи його в знахідному відмінку однини

Гра «Хто це? Що це? »

6

Звуки [у], [а]

Виділяти заданий голосний звук з потоку звуків

1

Визначати наявність або відсутність звуку в потоці звуків

Гра «Ляскни, коли почуєш»

7

Дієслова чоловічого і жіночого роду в минулому часі

Вчити утворювати дієслова чоловічого і жіночого роду в минулому часі

1

Користуватися в мові дієсловами чоловічого і жіночого роду в минулому часі

Гра «Хто сказав правильно?»

8

Узгодження іменника і дієслова в однині та множині

Вчити узгоджувати іменник з дієсловом в числі

1

Користуватися в мові дієсловами, погоджуючи їх з іменниками в однині та множині

Вправа «Один грає, двоє грають» (змінювати слова за зразком)

9

Звуки [а], [і]

Виділяти голосний звук на початку слів

1

Виділяти перший ударний голосний звук, потім у ненаголошеній позиції

Гра «Назви перший звук».


1

2

3

4

5

6

10

Поняття: «слово»,

Вчити складати пропозиції,

1

Вміти складати запропонованого-

Вправа
«Пропозиція».

замінюючи додаток без наочної
ються з трьох слів (під-

«Придумай
Складання перед-

опори. Вчити будувати фразу по
лежаче + присудок +

пропозиція
ложений з трьох

опорною схемою. Активізувати
доповнення)

з трьох слів »
слів.

словниковий запас(За зразком і
без нього)

11

Переказ тексту,

Вчити відповідати на запитання розверну-

1

Розуміти питання що

Переказ
складеного за

тією фразою з 3 - 4 слів, переказом
робити?, відповідати на ньогодемонстрируемому

зувати текст, складений з 3 - 4
повно і точнодії

простих речень з наочною
опорою у вигляді натуральних об'єктах-
тов, предметів і дій з ними.
Розвивати увагу і словесно-
логічне мислення


12

Звуки [а], [у], [і]

Аналіз звукових поєднань типу

1

Виділяти послідовник-

Гра «Назо-ау, уі, ауі
але всі звуки в звукосоче-

ві звуки по

тании

порядку »

13

Узгодження чис-

Вчити співвідносити на слух і пра-

1

Вміти узгоджувати су-

Гра «Хто
неністю один,

вильно погоджувати в мові суще-
ществітельних з числи-

більше назо-
одна з существи-

ствительность чоловічого і жіночого
тельними в роді

вет? »(один,
тельними

роду з числівниками один, одна іодна)підбирати іменники до цих
числівником


14

Відмінкові конструкції. Батько-

Вчити утворювати іменник у родовому відмінку единст-

2

Вміти користуватися в мові іменниками в ро-

Гра «Чого немає?»
ний відмінок сущест-

венного числа від іменника
дітельного відмінку, відпові-вітельних в однині без прийменника і з прийменником ^

в називному відмінку, погоджуючи іменник з сусідніми словами. Уточнити значення прийменника ^
чаю на питання: чтого не стало? у кого?
15

Звуки [м], [н], [в], [ф]

Виділяти приголосний звук на початку слова

2

Виділяти перший приголосний звук

Гра «Назви перший
звук »

16

Префіксальні дієслова

Вчити диференціювати за змістом дієслова, які мають різні приставки і загальну основу (їхати, вчити), самостійно підбирати за змістом потрібний префіксальних

1

Вміти змінювати дієслова за допомогою приставок, користуватися цими словами в мові

Гра «Скажи навпаки»дієслово


^ Зразкові конспекти занять 1-го періоду навчання

Тема

Цілі

План заняття

Обладнання

Література

1

2

3

4

5

1-а тиждень жовтня

Розви-

Розвивати слу-

Організаційний момент
[12, с. 31 -

тя

ховое увагу,

Знайомство з кабінетом, виділення зон (ігрова, для
32, 62-63]

ува-

розуміння мови,

занять).ня та

словесно-логи-

Логопед. Сяде той, у кого в одязі є ... колірпоні-

тичне мислення

(Основні кольори і деякі відтінки).манія

ня, фонематі-

Основна частинамови.

тичне воспри-

1. Гра «Знайди зайвий кубик» (за кольором і розміром).

Кольорові кубики;
Розви-

ємство на матеріа-

2. Гра «Знайди такий же предмет за кольором» (формі):

геометричні
тя слу-

ле немовних

- В навколишній обстановці;

фігури, різні
хового

звуків і слів,

- На картинках.

за кольором; перед-
ува-

близьких за зву-

Физкультминутка

предметні картинки
ня та

ковому складом

Гра «Тихо - голосно» (голосно - бігати, спокійно -фонема-
ходити, тихо - ходити навшпиньки).тіче-
3. Гра «Що ти чуєш?» (Відгадати, що звучить і

Бубен; ширма;
ського
назвати дію, наприклад, переливається вода, ложка

склянку з водою;
воспри-
стукає у склянці).

ложка; дзвонів-
ємства
4. Гра «Вірно чи ні?» (Почувши правильне назва-

чик; папір;


ня слова, підняти червоний гурток, неправильне -

фішки: червоні,


жовтий), наприклад, пана, БАМу, Пама, банан, ба-

жовті, предмет-


мам.

ві картинки


Підсумок заняття

Логопед. Діти, сьогодні ми вчилися розрізняти

предмети за кольором (формі), підбирати предмет до про-

разцов. Вчилися уважно слухати.2-я тиждень жовтня

Форми-

Уточнити поня-

Організаційний момент
[12, с.32-

вання

тя «дія».

Логопед. Сяде той, хто виконає завдання (тупотіти,
33, 62-63]

поняття

Розглянути

плескати, присісти, крикнути, підстрибнути і т.д.).про дію-

різні і одина-

Основна частинавии

ковие дії.

1. Гра «Хто це? Що робить? »:

Іграшка собачка;
предме-

Вчити підбирати

- Дії дітей (різні та однакові);

предметні кар-
ту. Раз-

до дії об'єк-

- Собачка (гавкає, стрибає, біжить, їсть, п'є, кру-

тинки тварин і
вітіе

екти і до об'єкта

жітся і т.д.).

птахів
слухо-

дії.

2. Гра «Четвертий зайвий» (зайве тварина абового

Розвивати слу-

птах, як пересувається).ува-

ховое увагу

Физкультминутканя та

і фонематіче-

Гра «Літає - не літає».фонема-

ське сприйняття

3. Гра «Хто прийшов? Що приніс? »(Іграшки з музи-

Іграшки: ведмедик,
тіче-
локальними інструментами).

собачка, лялька;
ського
4. Гра «Ляскни, коли почуєш звук [а], [о], [у] в

барабан; бубон;
воспри-
ряду інших звуків ».

брязкальце; шир-
ємства
Звук [а]:

ма


а-у-м-і-с-а-з-з-а-ш-ж-а

Звук [у]:

а-у-м-і-у-с-а-з-ш-у-ж

Звук [о]:

а-о-м-і-о-у-с-а-ш-о-ж-о

Підсумок заняття

Логопед. Діти, сьогодні ми виконували різні дви-

вання. Слухали і розрізняли звуки
3-тя тиждень жовтня

Наріца-

Розвивати розумі-

Організаційний момент
[7, с. 17-18,

тільні

ня утворювати

Логопед. Сяде той, хто назве своє ім'я ласкаво.
31-34]

сущест-

вать слова з

Основна частинавитель-

зменшувально-

1. Гра «Четвертий зайвий» (повторення і закріплення

Картинки з жи-
зані з

пестливими

ня минулого завдання).

вотного
суф-

суфіксами.

2. Звуки [а], [у].фікса-

Вміти виділяти

Звуконаслідування зі звуками [а], [у]:

Дзеркала
мі

заданий звук з

а-а-а - плаче дівчинка; а-а-а - співає; а-а-а - заколисуючи-змен-

потоку звуків

ет ляльку; у-у-у - гуде пароплав; у-у-у - звучить ду-ши-
донька; у-у-у - плаче хлопчик.тельно-
Гра «Ляскни, коли почуєш звук [а], [у]»:ласка-
- В ряду звуків;тельно-
- В ряду складів.го зна-
[А] - та-то-ту; ну-ни-ну; бо-ба-би;чення.
[У] - му-ми-ма; але-на-ну.Звуки
Артикуляція звуків [а], [у], співвіднесення з символами.[У], [а]
Физкультминутка

Гра «Великий - маленький» (на ласкаве слово -

бігати, якщо його немає - присідати).

3. В гості прийшли дві ляльки (велика і маленька).

Дві ляльки


^ Лялька - лялечка, Катя - Катен'ка; розглянути годину-

ти тіла (голова - голівка, рука - ручка і т.д.).

4. Гра «Подарунки Каті і Катеньке» (іграшки, отли-

Іграшки різного


чающиеся розмірами).

розміру; окру-


5. Гра «Назви ласкаво»:

жающие предме-


- Навколишні предмети;

ти; предметні
- Зображення на картинках


картинки
Підсумок заняття

Діти розповідають, чим вони займалися на занятті.

Оцінка їх діяльності

4-я тиждень жовтня

Віні-

Вчити диффе-

Організаційний момент
[12, с. 33 -

вальний

ренціровать

Логопед. Сяде той, хто назве перше слово, починаю-
34]; [7,

відмінок

питання хто?

щееся на звук [а], друге на звук [у], своє ім'я - ласкаво.
с. 20 - 21]

сущест-

кого? що? у

Основна частинавитель-

Залежно від

1. Вправа «Живе - неживе».них в

того, чи є

Розрізнення морського і неживих предметів-единст-

существітель-

тов.венном

ве одушевлений-

2. Гра «Четвертий зайвий» (за принципом «живе -

Предметні кар-
числі

вим або неод-

неживе »).

тинки, м'ячшевленним.

ФизкультминуткаДієслова

Вчити утворювати

Гра «Живе - неживе» (почувши одухотворенечоловік-

вать дієслова

слово, діти плескають над головою, неживе -ського і

чоловічого і дружин-

тупають ногами).жіночо-

ського роду в

3. Гра «Скажімо про Таню і Рому».

Картинки з сюже-
го роду

минулому

Логопед (показує картинку). Таня підмітала

тому
в про-

часу

підлогу. Що робила Таня?шедшем
Діти. Таня підмітала підлогу.часу
Логопед. Що робив Рома?

Діти. Рома будував вежу.

За іншими картинкам діти відповідають на питання: Що

робив (а) Рома? (Таня?)

4. Гра «Відлуння».

Логопед. Хлопчик вмивається.

-


Діти. Хлопчик вмивався вчора.

Підсумок заняття

Оцінка діяльності дітей


Навчальний матеріал
© uadoc.zavantag.com
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації