Лабораторна робота з предмету Методика виховної роботи

Аналіз меропріятія.doc (1 стор.)
Аналіз СУД.doc (1 стор.)
Вивчення рівня розвитку коллектіва.doc (1 стор.)
Календарно-тематичний план.doc (1 стор.)
Конспект колективного виховного дела.doc (1 стор.)
Методи воспістанія.doc (1 стор.)
Оперативний план виховної работи.doc (1 стор.)
Перспективний план.doc (1 стор.)
Прийоми СУД.doc (1 стор.)
Орієнтовна схема режиму дня школярів 1 класу спец.doc (1 стор.)
Проект КТД.doc (1 стор.)
Вміння СУД.docx (1 стор.)
Рівень воспітанності.doc (1 стор.)
Оригінал


Методики оцінки рівня вихованості учнів

Підбір методик необхідно проводити відповідно до обраними індикаторами.

Діагностика по індикатору ставлення до знань побудована нами на основі анкети «Як ви ставитеся до навчання з окремих предметів», представленої в роботі П.І. Третина-якова (див. табл. 2).

За індикатором ставлення до суспільства обрана методика, розроблена професором М.І. Рожковим для вивчення соціалізірованності особистості учня. Рівень толерантності визначається за опитувальником «Індекс толерантності» (див. табл. 3).

^ Ставлення до праці діагностується за допомогою опитувальника для виявлення готовності школярів до вибору професії, підготовленого професором В.Б. Успенським (див. табл. 4).
^ Таблиця 2 АНКЕТА

1. Вкажіть Ваш пол.

2. У таблицях 2, 3 вкажіть бал, відповідний варіанту вашої відповіді: 4 - завжди;
3 - майже завжди; 2 - іноді; 1 - дуже рідко; 0 - ніколи.

Критерії

Ставлення

Предмети

Російська мова

(1)

Література (2)

Математика (3)

Біологія (4)

Фізика (5)

Хімія (6)

Історія (7)

Географія (8)

Ін. яз. (9)

Технологія (Ю)

Фізкультура (11)

Інформатика (12)

ОБЖ

(13)

1

Ситуативний інтерес

1. Проявляю інтерес до окремих фактів2

Вчення по необ хідності

2. Намагаюся добросове стно виконан няти про граму3

Інтерес до предмета

3. Отримую інтелекту ально задоволення від вирішення завдань4. Проявляю інтерес до узагальнень і законам4

Підвищений познаватель ний інтерес

5. Мені інте РЕКН не тільки зна ня, а й способи їх добування6. Випробовується ваю інтерес до самоосвітиТаблиця 3Показник

Судження

Бал 01234

1

Самовиховання

1. Намагаюся стежити за своїм зовнішнім виглядом. 2. Я керую собою, своєю поведінкою, емоціями. 3. Намагаюся бути терпимим до поглядів і думок інших. 4. Вмію організовувати свій час: дивлюся фільми, передачі, беру участь у бесідах, які змушують замислюватися про сенс життя2

Ставлення до здоров'я

5. Дотримуюся правил особистої гігієни. 6. Намагаюся відмовитися від шкідливих звичок. 7. Намагаюся займатися спортом для зміцнення здоров'я (секції, групи, самопідготовка тощо). 8. Намагаюся правильно і регулярно харчуватися. 9. Дотримую режим дня3

Патріотизм

10. З повагою ставлюся до державної символіки. 11. Я дбайливо ставлюся до традицій та історії свого народу. 12. Я відчуваю потребу в служінні Батьківщині й народу. 13. Я усвідомлюю цивільні права та обов'язки. 14. Терпимо ставлюся до людей іншої національності4

Ставлення до мистецтва

15. Намагаюся у вільний час відвідувати культурні центри (театри, музеї, виставки, бібліотеки тощо). 16. Вмію знаходити прекрасне в житті. 17. Читаю твори класиків російської та зарубіжної літератури (крім шкільної програми). 18. Цікавлюся подіями, що відбуваються в культурному житті. 19. Займаюся художнім або прикладною творчістю5

Ставлення до природи

20. Дбайливо ставлюся до рослинного світу. 21. Дбайливо ставлюся до тваринного світу. 22. Намагаюся зберігати природу. 23. Допомагаю природі (саджу дерева, доглядаю за тваринами і т.д.). 24. Залучаю до збереження природи (рідних, друзів та ін)6

Адаптований-ність

25. Прислухаюся до думки старших. 26. Прагну чинити так, як вирішить більшість моїх друзів. 27. Намагаюся чинити так, щоб мої вчинки визнавалися оточуючими. 28. Бажано, щоб всі навколишні до мене добре ставилися. 29. Прагну не сваритися з друзями7

Автономність

30. Вважаю, що завжди треба чимось відрізнятися від інших. 31. Мені хочеться бути попереду інших у будь-якій справі. 32. Спілкуючись з товаришами, відстоюю свою думку. 33. Якщо мені не подобаються люди, то я не буду з ними спілкуватися. 34. Намагаюся довести свою правоту, навіть якщо з моєю думкою не згодні навколишні8

Соціальна активність

35. За що б я не взявся - добиваюся успіху. 36. Я стаю впертим, коли впевнений, що я правий. 37. Якщо я щось задумав, то обов'язково зроблю. 38. Прагну завжди перемагати і вигравати. 39. Якщо я беруся за справу, то обов'язково доведу його до кінця9

Моральність

40. Я вмію прощати людей. 41. Вважаю, що робити людям добро - це головне в житті. 42. Мені подобається допомагати іншим. 43. Переживаю неприємності інших як свої. 44. Намагаюся захищати тих, кого ображають10

Соціальна толерантність

45. Вважаю, що в засобах масової інформації може бути представлено будь-яку думку. 46. Жебраки і бродяги самі не винні у своїх проблемах. 47. Біженцям треба допомагати більше, ніж усім іншим, хоча у місцевих проблем не менше.3. Виразіть свою згоду або незгоду (так, ні) з наступними твердженнями:

Таблиця 4

Затвердження

Та

Немає

1. Ви вже твердо вибрали майбутню професію. 2. Основний мотив вибору - матеріальні інтереси. 3. В обраній професії Вас насамперед приваблює сам процес праці. 4. Ви обираєте професійний навчальний заклад тому, що туди пішли вчитися ваші друзі. 5. Ви обираєте місце роботи (навчання) тому, що воно недалеко від дому. 6. Якщо Вам не вдається отримати избираемую професію, то у Вас є запасні варіанти ... 7. Ви читаєте періодичні видання, пов'язані з майбутньою професією. 8. Вам відомі протипоказання, які існують для обраної професії. 9. Не важливо, ким працювати, важливо, як працювати. 10. Ви думаєте, що з вибором професії не треба поспішати, спочатку слід отримати атестат. 11. Вам відомо, яких якостей, важливих для майбутньої професійної діяльності, Вам не дістає. 12. Ви займаєтеся розвитком професійно значущих якостей. 13. Чи згодні Ви з тим, що здоров'я не впливає на вибір професії. 14. Вчителі схвалюють Ваш вибір майбутньої професії. 15. Ви знаєте про неприємні сторонах майбутньої професії. 16. Вам вдалося здійснити пробу сил у діяльності, близької до майбутньої професії. 17. Ви консультувалися про вибір професії у лікаря. 18, Головне у виборі професії - можливість вступити до професійного навчального закладу. 19. Ви знаєте про умови вступу до обраного навчального закладу. 20. Вам відомо про можливості працевлаштування за обраною професією. 21. Ви впевнені, що родичі допоможуть Вам влаштуватися на роботу (навчання). 22. Ви знаєте про можливі заробітках у представників обирається Вами професії. 23. Якщо не вдасться вступити в обране навчальний заклад, то Ви будете намагатися ще раз. 24. Для правильного вибору професії досить Вашого слова «хочу»

Таким чином, в результаті діагностики передбачається визначити рівень сформованості мотивації навчальної діяльності, рівень вихованості учнів і рівень їх готовності до вибору професії (актуально 10-11 клас)

^ Методика обробки анкети

1. Для кожного учня обчислити середній бал за кожним критерієм.

2. Обчислити середній бал по класу і по кожній групі критеріїв і співвіднести з числом анкетованих.

3. На підставі отриманих даних побудувати діаграми рівня сформованості мотивації навчальної деятельноси

Далі оцінка рівня мотивації навчальної діяльності: 1,6-2,6 (40-64%) - низький рівень; 2,7-3,4 (65-84%) - достатній рівень; 3,5 і більше (більше 85% ) - оптимальний рівень.

1. Середній бал по кожній групі показників отримують при додаванні всіх оцінок в групі і розподілі цієї суми на п'ять.

2. Обчислити середній бал по класу і по кожній групі показників, співвіднести з числом анкетованих.

3. На підставі отриманих даних побудувати діаграму з оцінки якості вихованості:

4. Рівень якості вихованості можна визначити за наступною шкалою: 0-2 - низький рівень; 2-3 - середній рівень; 3-4 - високий рівень.

Далі

1. Підрахувати суму відповідей «так» і суму відповідей «ні».

2. Скласти отримані суми по кожному учневі і класу, співвіднести їх з числом анкетованих.

3. На підставі отриманих даних побудувати діаграму рівня готовності школярів до вибору професії (для 10-11 кл.):

4. Оцінити рівень готовності школярів до вибору професії потрібно за наступною шкалою: 0-6 балів - неготовність; 7-12 балів - низька готовність; 13-18 балів - середня готовність; 19-24 - висока готовність.

Організація дослідження

Використання методики оцінки якості вихованості має відбуватися відповідно до вимог, що пред'являються до процедури дано ного методу діагностики. Суб'єкти дослідження повинні добре знати і виконувати дані вимоги. При проведенні діагностики необхідно зі блюдать педагогічний такт. Це дозволить отримати достовірну інформацію і не заподіяти шкоди випробуваним.

Випробовувані в ході проведення діагностичного дослідження заповнюють спеціально розроблені бланки (див. табл. 2, 3, 4).

^ Бланки для учнів

Вкажіть вашу стать.

Таблиця 2

показника вихованості

Ставлення

Предмети

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Г13

1

12

23

344

56Таблиця 3

1

01234

11

01234

21

01234

31

01234

41

01234

21

01234

2

01234

12

01234

22

01234

32

01234

42

01234

52

01234

3

01234

13

01234

23

01234

33

01234

43

01234

53

01234

4

01234

14

01234

24

01234

34

01234

44

01234

54

01234

5

01234

15

01234

25

01234

35

01234

45

01234

55

01234

6

01234

16

01234

26

01234

36

01234

46

01234

7

01234

17

01234

27

01234

37

01234

47

01234

8

01234

18

01234

28

01234

38

01234

48

01234

9

01234

19

01234

29

01234

39

01234

49

01234

10

01234

20

01234

30

01234

40

01234

50

01234

Таблиця 4

1

так ні

5

так ні

9

так ні

13

так ні

17

так ні

21

так ні

2

так ні

6

так ні

10

так ні

14

так ні

18

так ні

22

так ні

3

так ні

7

так ні

11

так ні

15

так ні

19

так ні

23

так ні

4

так ні

8

так ні

12

так ні

16

так ні

20

так ні

24

так ні

Результати опитування зводяться в наступну таблицю (табл. 5).

^ Таблиця 5 Результати діагностики оцінки вихованості класу (групи)респондента

Стать

1

II

III

111

2

1

213151

322 СіченьIСР балСР бал по блокуΣда

Σ так / N

Σ немає

Σн ет / N


Аналіз та обговорення результатів дослідження

Для обробки та інтерпретації результатів дослідження в школі створюється робоча група, до якої можуть увійти заступники директора з науково-методичної та виховної роботи, шкільний психолог, соціальний педагог.Література
1. Файзулліна, Г. З. Методика оцінки вихованості учнів / Г. З. Файзулліна, І. В. Полякова, Л. В. Некрасова. - Методист. - N 1 - 2006. - С. 39-49.
Навчальний матеріал
© uadoc.zavantag.com
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації