Лабораторна робота з предмету Методика виховної роботи

Аналіз меропріятія.doc (1 стор.)
Аналіз СУД.doc (1 стор.)
Вивчення рівня розвитку коллектіва.doc (1 стор.)
Календарно-тематичний план.doc (1 стор.)
Конспект колективного виховного дела.doc (1 стор.)
Методи воспістанія.doc (1 стор.)
Оперативний план виховної работи.doc (1 стор.)
Перспективний план.doc (1 стор.)
Прийоми СУД.doc (1 стор.)
Орієнтовна схема режиму дня школярів 1 класу спец.doc (1 стор.)
Проект КТД.doc (1 стор.)
Вміння СУД.docx (1 стор.)
Рівень воспітанності.doc (1 стор.)
ОригіналСамопідготовка до уроку математики

Цілі

-Систематизувати і закріпити знання та вміння, отримані на уроці математики;

-Удосконалювати вміння вирішувати арифметичні завдання з опорою на короткий умову задачі;

-Виховувати самостійну роботу при виконанні домашніх завдань;

Етап

Вид роботи

Методи і прийоми самостійної роботи

Методи навчання

Методи виховання

Індивідуальна робота

Вступна частина

Бесіда

Усний план майбутньої діяльності;

Вказівка ​​на основні правила, теореми, формули необхідні при виконанні завдань

Словесні (вступна фронтальна бесіда; прийоми: проблемні питання, прийом «пастки», уточнення)

^ Стимулювання діяльності та корекції поведінки (методи: заохочення, елементи змагання)

Організації діяльності та поведінки (метод пед. Вимога, прийом: повідомлення плану майбутньої роботи)

Звернення до конкретного учня

Основна частина

Робота з підручником
Рішення завданняЗазначення номера сторінки;

Повідомлення короткого умови задачі;

Вказівка ​​причинно-наслідкових зв'язків, необхідних для виконання завдання;

Запис умови у вигляді схеми;

Попереднє складання учнем плану дій;

Вказівка ​​на помилку, шляхом зіставлення з відповіддю з підручника;

Усне коментування вчителем отриманих проміжних результатів;

Словесні (методи: пояснення, робота з підручником), (прийоми: конспектування, складання плану, питання на уточнення)

Наочні (метод ілюстрацій, прийом: показ на дошці розв'язання задачі)

Практичні (метод письмові вправи)

^ Стимулювання діяльності та корекції поведінки (метод заохочення)

Формування свідомості особистості (позитивний приклад)


Рішення учням завдання у дошки

Физкультминутка

Поетапне виконання фізичних вправ відповідно до зразком

Словесні (пояснення, прийом інструктажу)

Наочні (демонстрація, прийом показу)

Практичні (фізичні вправи)

Формування свідомості особистості (позитивний приклад)

^ Стимулювання діяльності та корекції поведінки (метод заохочення)


Проведення учнем фізкультхвилинки
Зорова гімнастика

Поетапне виконання зорових вправ відповідно до зразком

Словесні (пояснення, прийом інструктажу)

Наочні (демонстрація, прийом показу)

Практичні (фізичні вправи)

^ Стимулювання діяльності та корекції поведінки (метод заохочення)


Проведення учнем

зорової гімнастики


Нотатки: цілі, поставлені до заняття мали тенденцію до своєї реалізації, проте не можна однозначно сказати про їх повному здійсненні, особливо це стосується виховання самостійної роботи при виконанні домашніх завдань, оскільки цей процес не може бути обмежений рамками одного заняття в силу своєї значущості як ядра СУД, тут ми можемо говорити, наприклад, про виховання самостійності при організації свого робочого місця. Також варто вказати на деяку неккоректность формулювання освітньої мети, систематизація та закріплення на увазі під собою орієнтованість «на вчителя», тому тут доречніше говорити про вдосконалення знань і умінь.

Що стосується організації заняття, вчитель не повідомив про регламент завдань, упустив важливий етап: підсумкову частину, отже, результати заняття не були повідомлені, це негативно позначається на ефективності виконаної роботи, також не були зазначені учні, що проявили організованість і самостійність у процесі підготовки, що , у свою чергу, сприяє різкому зниженню пізнавальної активності і стимулює безініціативність у навчальній діяльності.
Навчальний матеріал
© uadoc.zavantag.com
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації