Лабораторна робота з предмету Методика виховної роботи

Аналіз меропріятія.doc (1 стор.)
Аналіз СУД.doc (1 стор.)
Вивчення рівня розвитку коллектіва.doc (1 стор.)
Календарно-тематичний план.doc (1 стор.)
Конспект колективного виховного дела.doc (1 стор.)
Методи воспістанія.doc (1 стор.)
Оперативний план виховної работи.doc (1 стор.)
Перспективний план.doc (1 стор.)
Прийоми СУД.doc (1 стор.)
Орієнтовна схема режиму дня школярів 1 класу спец.doc (1 стор.)
Проект КТД.doc (1 стор.)
Вміння СУД.docx (1 стор.)
Рівень воспітанності.doc (1 стор.)
ОригіналМетоди воспістанія

Група методів

Н
Методи виховання
а формування якого компоненту

відносин він спрямований

Очікуваний результат

Психологічна

основа

Прийоми

Засоби

Дидактичні вимоги

Розповідь

Формування свідомості особистості

Когнітивного та емоційного

Володіння (розуміння) норм і правил поведінки (взаємин), формування почуттів: емоційного переживання необхідного поводження

Випереджаюче відображення у свідомості учня тих дій і вчинків, які він збирається здійснити

Розповідь, опис, порівняння

Ілюстративний матеріал, музика, кіно, слайди, вироби прикладного мистецтва, драматизація

-Відповідність досвіду школярів;

-Музично-ілюстративне відеосупровід;

-Відповідність обстановці (похід, подорож), тому що емоційний вплив навколишнього оточення має відповідати задумом очікуваного оповідання;

-Він повинен переживатися слухачами;

Змагання

Стимулювання

Емоційний, поведінковий

Формування усвідомлених спонукань життєдіяльності; вміння організовувати свою поведінку у відповідності зі своїми можливостями і потребами; отримання нових стимулів для особистісного зростання;

Напрямок природної потреби дітей до суперництва й пріоритету на виховання потрібних людині і суспільству загалом якостей

Порівняння

Ігри, конкурси, олімпіади

-Показ результатів змагання;

-Цілі, завдання та установки визначають самі школярі

- Розробити критерії оцінок

-Створити умови для проведення змагання

-Підвести підсумки, нагородити переможців;

-Встановити спрямованість і зміст змагання;

Педагогічна вимога

Стимулювання

Емоційний, конатівний,

когнітивний

Усвідомлення і переживання виникли у вихованця внутрішніх протиріч між наявним і необхідним рівнем розвитку;

Формування потреби в роботі над собою;

Стимулювання або гальмування тих чи інших дій дітей, їх вчинків, поведінки в цілому, шляхом прояви особистого ставлення педагога до вихованця

-Прохання, схвалення, довіру

-Рада, натяк, умовне вимога, вимога в ігровій формі

-Засудження, вираз недовіри, застереження

-Гра;

-Рішучий тон;

-Емпатійни драматизація


Для прямої вимоги:

-Визначеність, точність, зрозумілі вихованцю формулювання;

Для непрямого вимоги:

-Бути для вихованця старшим більш досвідченим товаришем,

Авторитет якого визнали і думкою якого він дорожить;

-Не утрудняти самостійність дитини;

Позитивний приклад

Формування свідомості особистості

Емоційний, конатівний,

когнітивний

Збудження в учня прагнення (потреби) до активної роботи над собою, до розвитку і вдосконалення своїх особистісних якостей, властивостей, подолання наявних недоліків, розвиток свідомості і моральних почуттів дітей;

Формування мотивів поведінки;

Наслідуваність як фактор формування свідомості, почуттів, переконання, активізації діяльності;

Розповідь, опис, порівняння

Роз'яснювальні заходи; колективні бесіди, кінопокази, зустрічі;

-Облік особливостей особистісного розвитку учнів;

-Бути авторитетом і шанованою людиною-прикладом для учнів;

-Загострювати увагу на моральній сутності вчинків

-Запобігати суперництво протистояння в дитячому середовищі;

Покарання

Стимулювання та корекції поведінки

Емоційний, конатівний,

когнітивний

Вироблення затримують здібностей, уміння чинити опір спокусам і гальмувати непорядні дії, порушення порядку і дисципліни, розвиток моральної свідомості і почуття критичності до своєї поведінки, більш вимогливого ставлення до себе;

Виступають основою ті внутрішні суперечності і переживання, які виникають в учнів при застосуванні даного методу; стимул-реакція-підкріплення

Засудження;

Зауваження;

Догану;

Виключення з системи спілкування;

Метод природних наслідків (Ж.Ж. Руссо);

Роз'яснювальна бесіда;

Накладення додаткових обов'язків;

Позбавлення або обмеження певних прав

- Повинно супроводжуватися аналізом поганого вчинку і його моральною оцінкою;

-Не рекомендується застосовувати групові покарання;

- Якщо рішення про покарання прийнято, то порушник повинен бути покараний;

- Покарання має бути зрозуміло учневі

-Не можна ображати вихованця;

-Основа для прийняття методу-конфліктна ситуація;

Вправа

Організації діяльності та поведінки

Когнітивний, конатівний

Сформований заданий тип поведінки;

Моральне, естетичне, фізичне розвиток (звичка правильно сидіти за партою, принциповість, патріотизм)

Багаторазове повторення дій і вчинків - основа освіти і закріплення необхідних навичок і звичок поведінки;

Повторення одних і тих же дій-необхідна основа звички;

Постановка виховної завдання і збудження в учнів потреби в тому чи іншому виді діяльності;

Практичний показ дії щодо вирішення поставленого завдання;

-Контроль за поведінкою;

Привчання;

Гра з етікопсіхологіческімі правилами;

Спеціальний тренінг, відробляє поведінкові навички;

- Необхідно починати вправи якомога раніше

- Наявність належної системи в організації вправ, в правильних вчинках;

-Спочатку повторення часте, потім вироблений навик слід підкріпити нагадуванням, контролем, тренуваннями (Ушинський);

Роз'яснення

Формування свідомості особистості

Емоційний, конатівний,

когнітивний

-Формування і закріплення нового морального якості або форми поведінки:;

-Вироблення правильного ставлення вихованців до певного вчинку, який вже здійснений;

Емоційне словесне вплив на вихованців, принцип випереджаючого відображення у свідомості учня тих дій і вчинків, які він збирається здійснити;

Розповідь, опис, порівняння

Роз'яснювальні, індивідуальні, колективні бесіди, диспути;

-Конференції на наукові, моральні, естетичні, санітарно-гігієнічні теми;

-Зустрічі з діячами мистецтва, науки і т.д. (Харламов)

- Застосовується тільки там і тільки тоді, коли вихованцю дійсно необхідно щось роз'яснити, пояснити, повідомити про моральних положеннях, тобто вплинути на його свідомість т почуття;

-Орієнтувати вплив на дану групу чи особистість;

Заохочення

Стимулювання та корекції поведінки

Емоційний, конатівний;


-Формування цілеспрямованості та самостійності, бажання долати труднощі;

-Підвищення настрою і відповідальності;

Засновано на порушенні позитивних емоцій;

Оповідання, порівняння, опис (Харламов)

-Дошки пошани;

-Книги пошани;

-Нагородження медалями, грамотами, цінними подарунками;

-Особиста похвала вчителя та ін

- Облік вікових особливостей учнів (частіше в мл. Кл.)

-Застосовувати як по відношенню до окремих учням, так і до колективу;

-Враховувати як ставиться до вихованця колектив;

-Важливий момент - справедливість у всьому;

-Поведінка вихованця має спрямовуватися внутрішніми мотивами;

-Заохочення не повинно протиставляти вихованця іншим членам колективу;

Етична бесіда

Формування свідомості особистості

Емоційний, конатівний,

когнітивний

-Формування у вихованців здатності до вироблення правильних оцінок і суджень по всіх хвилюючим їхніх питаннях;

Випереджаюче відображення у свідомості учня тих дій і вчинків, які він збирається здійснити;

Розповідь, опис, порівняння

-Літературні ілюстрації;

-Факти;

-Демонстрації;

-Приклади з життя

-Облік вікових особливостей вихованців;

-Метод особливо актуальний для учнів 5-8 класів, коли настає сензітівний період формування "картини світу"

Переконання

Формування свідомості особистості

Конатівний,

когнітивний

-Засвоєння сутності соціальних і духовних відносин, норм і правил поведінки;

-Розвиток свідомості і почуттів виховуваних особистості;

-Формування стійкої життєвої позиції особистості;

-Формування твердих, глибоко осмислених і емоційно пережитих переконань з різних питань ставлення до навколишнього світу;

-Принцип випереджального відображення у свідомості учня тих дій і вчинків, які він збирається здійснити, заснований на знанні норм, правил і принципів діяльності;

Розповідь, опис, порівняно

-Роз'яснювальні індивідуальні та колективні бесіди;

-Учнівські вечора та ін;

-Література (притчі, байки та ін)

-Висвітлення питань морального, естетичного, фізичного виховання;

-Бажана глибока змістовність і емоційність переконань;

-Уникати переходу в нотацію;

Виховних ситуацій

Організації діяльності та поведінки

Емоційний, конатівний,

когнітивний

Формування певної соціальної позиції та соц. відповідальності, які є основою для подальшого входження в суспільне середовище.

Створення можливості «соціальної проби»

Постановка проблеми

- Моральний вибір;

-Спосіб організації діяльності;

-Вибір соц. ролі;

Реалізація в грі, тренінгах та ін

-Вихователь створює лише умови для виникнення проблемної ситуації;

Громадської думки

Організація діяльності та поведінки

Конатівний,

когнітивний

-Розробка та пред'явлення один до одного соціально та морально цінних вимог

-Постановка та реалізація суспільно і особистісно значущих перспектив;

-Справжня принциповість, критичність і самокритична оцінка своєї поведінки і поведінки своїх товаришів;

Зіставлення свого «я» із зовнішнім виглядом, який формується соц. середовищем

Опис, розповідь, порівняння, знаходження тотожного та ін

-Драматизації;

-Слайди;

-Демонстрації:

-Вечора одкровень;

-Не повинно ущемляти особистості вихованця;

-Облік вікових особливостей психіки;
Навчальний матеріал
© uadoc.zavantag.com
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації