Лекції - Еластичність попиту та пропозиції

1.doc (1 стор.)
Оригінал


Тема: Еластичність попиту та пропозиції.

Запитання лекції:

1. Цінова еластичність попиту: властивості, фактори, типи

2. Еластичність попиту за ціною і загальна виручка.

3. Перехресна еластичність попиту і еластичність попиту за доходом.

4. Цінова еластичність пропозиції: властивості і чинники.
Основні поняття: Еластичність, пряма еластичність попиту, перехресна еластичність попиту, еластичність попиту за доходом, еластичний попит, нееластичний попит, абсолютно нееластичний попит, абсолютно еластичний попит, попит одиничної еластичності, загальна виручка продавця, цінова еластичність пропозиції, еластична пропозиція, нееластичне пропозицію, абсолютно еластичне пропозицію, абсолютно нееластичне пропозицію.
Контрольні питання:

1. Чому при визначенні цінової еластичності попиту використовують відносні значення?

2. Що характеризує коефіцієнт цінової еластичності попиту?

3. У чому відмінність між точкової і дугової еластичністю попиту за ціною. Покажіть відмінність на графіку.

4. Зобразіть графічно всі типи цінової еластичності попиту і поясніть.

5. Чому коефіцієнт попиту за ціною ніколи не буває позитивною величиною?

6. Охарактеризуйте фактори еластичності попиту за ціною.

7. Поясніть за допомогою графіка, як змінюється еластичність попиту за ціною на лінії попиту при постійному нахилі.

8. Поясніть графічно і математично взаємозв'язок між еластичністю попиту і виручкою продавця.

9. Охарактеризуйте коефіцієнт перехресної еластичності попиту.

10. Охарактеризуйте коефіцієнт еластичності попиту за доходом.

11. Що характеризує коефіцієнт цінової еластичності пропозиції?

12. Зобразіть графічно всі типи цінової еластичності пропозиції і поясніть.

13. Охарактеризуйте фактори еластичності пропозиції за ціною. Зобразіть на графіку пропозицію в найкоротшому періоді часу, в короткому і довгому періодах часу. Дайте пояснення.
^ I. Завдання на визначення коефіцієнта еластичності попиту

1. В результаті підвищення ціни на товар з 10 до 12 руб. обсяг попиту скорочується з 8 до 6 тис. штук. Визначити тип і коефіцієнт еластичності попиту за ціною.

2. Дана функція попиту Q D = 8 - 0,5 P, де Q D - обсяг попиту в млн. штук, P - ціна в ден. од.

Визначити коефіцієнт прямої еластичності попиту за ціною, якщо ціна дорівнює 6 ден. од.

Рішення


Знаходимо обсяг попиту: Q D = 8 - 0,5 P = 8 - 0,5  6 = 5 млн. шт.

Потім коефіцієнт прямої еластичності попиту за ціною:Так як коефіцієнт еластичності по модулю менше 1, то попит на даний товар нееластичний.

3. Визначити коефіцієнт прямої еластичності попиту за ціною, якщо відомо, що функція попиту на товар Q D = 15 - 2P, а ціна дорівнює 6 руб. за одиницю.

4. Функція попиту Q = 10 - 2р.

а) Знайдіть цінову еластичність попиту при ціні 3.

б) При яких цінах попит еластичний? За яких нееластичний?

в) При якій ціні еластичність попиту дорівнює 0,5?

5. Функція пропозиції Q = 6р - 8.

а) Знайдіть цінову еластичність пропозиції при ціні 3.

б) При яких цінах пропозицію еластично?

в) При якій ціні цінова еластичність пропозиції дорівнює 3?

6. Функція попиту задана рівнянням: Qd = 2400 - 6 P

а) знайти формулу еластичності попиту.

б) при якій ціні еластичність попиту за ціною складе 0,5.

в) при якій ціні в інтервалі цін від 200 до 300 еластичність попиту буде максимальною?

7. Функція попиту Q D = 150 - 2P При якій ціні попит на товар буде мати цінову еластичність рівну 1?
II Завдання на визначення коефіцієнта перехресної еластичності попиту

1. Функція попиту на товар Х: Q D = 10 - P X + 0.5P У. Визначити коефіцієнт перехресної еластичності попиту на товар Х, якщо ціна товару Х = 12 руб, а ціна товару У = 8 крб.

Рішення


Знаходимо обсяг попиту: Q D = 10 - 12 + 0.5 * 8 = 2

Потім коефіцієнт перехресної еластичності попиту за ціною:Так як коефіцієнт перехресної еластичності дорівнює 2, то товари взаємозамінні.

2. Припустимо, що функція попиту має вигляд: Qd X = 25 - 8P X + 3P Y. Розрахуйте коефіцієнт точкової прямої еластичності попиту і перехресної еластичності попиту, якщо Рх = 3, Ру = 2. Визначте вид цінової еластичності попиту. Зобразіть графічно отриманий попит прямий (цінової) еластичності. До якої групи товарів відносяться Х і У?

3. Припустимо, що функція попиту має вигляд: Qd X = 62 - 5P X + 0,5 P Y. Розрахуйте коефіцієнт точкової прямої еластичності попиту і перехресної еластичності попиту, якщо Рх = 4, Ру = 2. Визначте вид цінової еластичності попиту. Зобразіть графічно отриманий попит прямий (цінової) еластичності. До якої групи товарів відносяться Х і У?
III Завдання на визначення коефіцієнта еластичності попиту по доходу.
1. Попит на товар при доході 20 дорівнює 5, а при доході 30 він дорівнює 8. Ціна товару незмінна. До якої категорії належить товар?

Рішення

Еластичність попиту по доходу при доході 20 дорівнює, використовуючи формулу еластичності попиту по доходу:

Е = (8-5) / (30 - 20) · 20/5 = 3/10 · 4  1

Відповідь: предмет розкоші

2. Визначити коефіцієнт еластичності попиту по доходу, якщо відомо, що при доході 4000 ден.ед. на місяць, обсяг попиту на даний товар 20 одиниць, а при доході 5000 ден.ед. - 18 одиниць. До якої групи товарів відноситься даний товар?

3.В таблиці дана еластичність попиту за ціною та доходом на олію та іграшки. Охарактеризуйте попит на кожен товар по ціновій еластичності, і визначте, до якої групи товарів вони відносяться.


товари

Еластичність попиту за ціною

Еластичність попиту за доходом

Масло

іграшки

0,5

2,4

0,7

3,7

4. Споживач витрачає весь свій дохід порівну на хліб і видовища. Ціни цих товарів незмінні. До якої категорії товарів споживач відносить видовища, якщо еластичність попиту за доходом для хліба дорівнює:

а) 0,8; б) 1,6; в) 2,5; г) -2,1?
^ IV Завдання на зв'язок між еластичністю попиту і виручкою продавця
1. Функція попиту Q = 12 - 2P. Знайдіть:

а) формулу залежності виручки продавців від ціни товару;

б) максимальний виторг продавців;

в) формулу залежності виручки продавців від обсягу продажів;

Рішення
а) TR = PQ Виводимо зворотну функцію попиту Р = 6 - 0,5 Q

TR = (6 - 0,5 Q) Q = 6Q - 0.5Q 2

TR = 12P - 2P 2

б) виручка продавця максимальна при одиничній еластичності попиту, отже:

Е 1 = Вирішуючи рівняння, отримуємо Р = 3, визначаємо Q з функції попиту Q = 12 - 6 = 6, TR = PQ = 18.

в) див. пункт а)
2. Функція попиту Q = 30 - 5Р. У результаті зміни ціни цінова еластичність попиту зменшилася з 2 до 0,5. Як змінилася виручка продавців?

3. Функція попиту Q = 70 - 31Р. Знайдіть:

а) формулу залежності виручки продавців від ціни товару;

б) максимальний виторг продавців;
Рис. 1 еластичність попиту на лінії попиту рис 2 Дугова еластичність попиту

з постійним нахилом


P

TR

Q


Рис 3 зв'язок між загальною виручкою і еластичністю попиту


Завдання до іспиту
На ринку вершкового масла три покупці і три продавця. Для першого покупця максимальний попит дорівнює 20. При підвищенні ціни на одиницю попит завжди убуває на 3. Функція попиту другого покупця: Qd 2 = 25 - 2P. Функція попиту третього покупця: Qd 3 = 15 - Р.

Для першого продавця мінімальна ціна пропозиції дорівнює 5. При збільшенні ціни на одиницю пропозиція завжди збільшується на 1. Функція пропозиції другого продавця: Qs 2 = -10 + Р, функція пропозиції третього продавця Qs 3 = -5 + 2Р.

Визначте:

А) функції ринкового попиту та ринкової пропозиції;

Б) рівноважну ціну і рівноважний обсяг товару;

В) вид ринкової рівноваги (стабільне, нестабільне, циклічне). Поясніть ваш вибір.

Г) Через місяць на ринку вершкового масла відбулися зміни: доходи покупців зменшилися на 20% при кожній ціні, одночасно через зниження ціни на молоко ринкова пропозиція масла змінилося на 30%. Які нові функції ринкового попиту та пропозиції? Що можна тепер сказати про вид ринкової рівноваги (стабільне, нестабільне, циклічне)? Поясніть.

Д) Припустимо, що функція вершкового масла враховує вплив цін на взаємопов'язані товару і має вигляд: Qdx = 60 - 6Px + 2Py, де Х - вершкове масло, У - взаємопов'язаний з ним товар.

Розрахуйте коефіцієнт точкової прямої еластичності попиту і перехресної еластичності попиту, якщо Рх = 2, Ру = 3. Зобразіть графічно отриманий попит прямий (цінової) еластичності. До якої групи товарів відносяться Х і У?

Е) Використовуючи функцію ринкового попиту, отриману в пункті А), визначте коефіцієнт еластичності попиту по доходу, за умови, що дохід покупця збільшується з 100 рублів до 200, а ціна на вершкове масло зменшується з 3 рублів до 2. До якої групи товарів відноситься вершкове масло?

Ж) Використовуючи функцію ринкового попиту, отриману в пункті А), знайдіть формулу загальної виручки продавця і максимальний виторг продавця.

З) Використовуючи функції ринкового попиту та ринкової пропозиції, отримані в пункті А), визначте математично громадську вигоду торгівлі і покажіть на графіку.
Навчальний матеріал
© uadoc.zavantag.com
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації