Лекції - Бюджетування діяльності суб'єктів господарювання

конспект по бюджетірованію.doc (24 стор.)
Оригінал


1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   24
^

8.3. Бюджет виробництва


На Основі планом продажів та № сертифіката залішків готової продукції розраховують на виробничу програму на Бюджетний Період - один рік з помісячною розбівкою за шкірних найменуванням продукції в натуральному віразі. Необхідній обсягах виробництво продукції візначається Як Бажанов запас готової продукції на кінець періоду плюс обсягах продажів за бюджетні Період и мінус запас готової продукції на кінець періоду.

Бюджет виробництва складають у фізічному ї у вартісному віраженні. Його розробляються Весь спектр з бюджету продажів. ВІН враховує виробничі потужності, збільшення (зниженя) запасів, а кож величину зовнішніх закупівель. Необхідній обсягах випуску продукції визначаються Як прогнозні запаси готової продукції на кінець періоду плюс обсягах продажів за Сейчас Період и мінус запас готової продукції на початок планованого періоду. Самий складаний момент у складанні бюджету виробництва - обчісліті прійнятній запас готової продукції на кінець планованого періоду (кварталу, року). Найбільш пробачимо и надійнім способом визначення рівня запасів є вираженість Його у відсотках від рівня продажів Наступний періоду. Бюджет виробництва повинності буті узгодженій з бюджетом продажів, щоб Забезпечити збалансованість виробництва и реалізації продукції При ЯК можна більш оптимальному Завантаження виробничих потужностей. Форма бюджету виробництва по підпріємству харчової промісловості на майбутній квартал представлена ​​в табл. 8.3.Бюджет виробництва тісно зв'язаний з бюджетом виробничих запасів (планом закупівель матеріальних ресурсів). Тому їх рекомендуються складаті паралельно. Це Дуже Важливе момент, ТОМУ ЩО от планованого рівня запасів буде залежаться ї обсягах їхнього фінансування. На відміну від бюджету виробництва, Який розробляються у фізічному вімірніку, бюджет запасів формують у вартісному віраженні. При підготовці даного бюджету доцільно пріділіті велику УВАГА обсягах запасів сировини и матеріалів на кінець планованого періоду. Бюджет запасів містіть інформацію, необхідну для підготовкі двох фінансовіх документів: бюджету руху грошових коштів и прогнозом балансу актівів и пасівів. За планування запасів на підпріємстві відповідають відділі постачання, фінансовий, бухгалтерія ї ін. На Основі виробничої прогрів, норматівів витрат на матеріали й інформації про їхні Залишки на складі складають бюджет спожи в них и закупівель матеріальних ресурсів. Сейчас бюджет уявлень у табл. 8.4.Примітки. 1. Ціна за одиницю зазначена без ПДВ. 2. Залишки матеріалів на кінець майбутнього кварталу - Залишки на початок кварталу плюс закупівлі мінус потреба виробництва в них на Сейчас квартал.

З табліці видно, Що для розглянутого підпріємства Рівень матеріальних запасів складає 65% (57 482,1:89 025,9 х 100) від потреб Наступний кварталу. Це означає, Що вхідні запаси рівні 58,5 днів, Весь спектр з 90-денного кварталу. Необхідність змісту значний запасів обумовлена ​​Прагнення підпріємства попередіті собі от непередбаченіх обставинних у взаємінах з постачальником. Кожне підприємство самостійно вірішує, Який Рівень запасів йому необхідній.
^

8.4. Бюджет прямих витрат на матеріали


Цей бюджет складають відділі постачання ї економічний відразу після Розробка виробничої Програми для визначення споживи підпріємства в сіровіні и Матеріалах.

Планові витрати розраховують в натуральних та вартісніх Показники на Основі виробничої Програми та норм витрат основних та допоміжніх матеріалів на виробництво одініці продукції шкірного найменувань. При складанні бюджету враховують Залишки запасів на складах підпріємства на початок та кінець бюджетного періоду.

^ При складанні цього бюджету враховують, Що:

Бюджет прямих витрат на матеріали показує потребу в матеріальних ресурсах, Що задовольняють шляхом закупівель. Обсягах закупівель поклади від передбачуваного Використання матеріальних ресурсів, а кож від рівня запасів. Обсягах закупівель визначаються за такою формулою:

^ Обсягах закупівель = Запаси на початок розрахунково періоду +

+ Обсягах споживання - Запаси на кінець розрахунково періоду (8.1)

Дані про запаси сировини и матеріалів автоматично надходять з бюджету виробництва и бюджету запасів на майбутній квартал (дів. табл. 8.3 и 8.4). У випадка Зміни бюджету чі продажів бюджету виробництва повинності буті оперативно відкорігованій и план закупівель сировини и матеріалів. Бюджет витрат на придбання матеріалів на майбутній квартал по підпріємству харчової промісловості уявлень у табл. 8.5.Правильно складень бюджет витрат на матеріали забезпечує взаємодію Між виробництвом и відділом постачання та дозволяє утрімуваті величину запасів на прійнятному для підпріємства рівні.
^

8.5. Бюджет прямих витрат на оплату праці


Поряд з бюджетом на матеріали цею бюджет є найважлівішім для підпріємства, ТОМУ ЩО витрати на оплату праці займають значний пітому Вагу у витратах виробництва, а їхнє планування дозволяє управляти персоналом. Принципи Побудова бюджету прямих витрат на оплату праці Досить відомі Працівникам Економічних служб підпріємств. Єдине, на Що Варто звернути УВАГА, цею Поділ фонду оплати праці виробничого персоналу на умовно змінні й умовно постійні витрати. Змінна складового фонду оплати праці безпосередню поклади от обсягах виробництва. Постійна частина являє собою гарантованого мінімум оплати праці, Якові працівник одержує Незалежності от того, чи віконує ВІН Свої чі обов'язки НІ (Наприклад, через простої устаткування). Величина змінної частин витрат на оплату праці поклади от обсягах випуску продукції конкретним робітніком. Варто мати на увазі, Що Прямі витрати на оплату праці - ції витрати на заробітну плату основного виробничого персоналу. Бюджет прямих витрат на оплату праці розробляються Весь спектр з бюджету виробництва, даніх про продуктівність праці и ставок оплати праці основного виробничого персоналу.

^ У бюджеті оплати праці основного виробничого персоналу доцільно віділіті два складових елементів:

ЯКЩО до моменту Розробка бюджету утворили значний кредіторська заборгованість з оплати праці, то доцільно передбачіті графік її погашення. Графік погашення заборгованості з оплати праці складають за тім же принципом, Що и графік погашення заборгованості на матеріали. Слід зазначіті, Що до складу витрат на оплату праці включені відрахування до Соціальні фонди. На Основі Всіх наявний даніх економічна служба підпріємства розробляє бюджет витрат на оплату праці. На шкірному підпріємстві зароблену плату віплачують у поточному звітному періоді за минуло Місяць. Тому необхідно витрати на оплату праці включать до бюджету ціх витрат за поточний один місяць щоб смороду відносілісь самє до даного періоду, у якому булі зроблені. Формат бюджету витрат на оплату праці уявлень у табл. 8.6.


Навчальний матеріал
© uadoc.zavantag.com
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації