Лекції з валеології

11.doc (1 стор.)
12.doc (1 стор.)
13.doc (1 стор.)
14.doc (1 стор.)
15.doc (1 стор.)
16.doc (1 стор.)
17.doc (1 стор.)
18.doc (1 стор.)
19.doc (1 стор.)
1.doc (1 стор.)
20.doc (1 стор.)
21.doc (1 стор.)
22.doc (1 стор.)
23.doc (1 стор.)
24.doc (1 стор.)
25.doc (1 стор.)
26.doc (1 стор.)
27.doc (1 стор.)
28.doc (1 стор.)
29.doc (1 стор.)
2.doc (1 стор.)
30.doc (1 стор.)
31.doc (1 стор.)
32.doc (1 стор.)
33.doc (1 стор.)
34.doc (1 стор.)
35.doc (1 стор.)
36.doc (1 стор.)
37.doc (1 стор.)
38.doc (1 стор.)
39.doc (1 стор.)
3.doc (1 стор.)
40.doc (1 стор.)
41.doc (1 стор.)
43.doc (1 стор.)
44.doc (1 стор.)
45.doc (1 стор.)
46.doc (1 стор.)
47.doc (1 стор.)
48.doc (1 стор.)
49.doc (1 стор.)
4.doc (1 стор.)
50.doc (1 стор.)
5.doc (1 стор.)
6.doc (1 стор.)
7.doc (1 стор.)
8.doc (1 стор.)
9.doc (1 стор.)
Оригінал


28. Основні демографічні показники в Росії в цілому і в г.Волгодонске


Демографічні показники - статистичні показники, що характеризують стан населення і його відтворення.

До них відносяться показники природного руху населення - народжуваність, смертність (загальна, дитяча, з причин смерті), середня тривалість майбутнього життя.

Д. п. є також чисельність і структура населення, щільність населення, рівень освіти, етнічна структура, сімейна структура. Найбільшу важливість для лікарів представляють показники природного руху населення

Народжуваність - процес відновлення нових поколінь, в основі якого лежать біологічні чинники, що впливають на здатність людини до відтворення потомства (зачаття, запліднення, виношування плоду). Народжуваність в людському суспільстві детермінована соціально-економічними процесами, умовами життя, побуту, традиціями, релігійними установками та іншими факторами.

Показник народжуваності є найважливішим критерієм (не тільки демографічним, але й соціально-гігієнічним) оцінки життєздатності і відтворення населення.

Рівень смертності зумовлений складною взаємодією багатьох факторів, серед яких домінуючий вплив надають соціально-економічні (рівень добробуту, освіти, харчування, житлові умови, санітарно-гігієнічний стан населених місць і ступінь розвитку суспільних служб охорони здоров'я).

Першу наближену оцінку смертності можна дати на основі загального коефіцієнта смертності (відношення річного числа померлих до середньорічної чисельності всього населення, помножене на 1000). Однак він мало придатний для будь-яких порівнянь, тому його величина більшою мірою залежить від особливостей вікового складу населення. Так, зростання загального коефіцієнта смертності, що відзначається в даний час в більшості економічно розвинених країн, не стільки свідчить про дійсний зростанні смертності, скільки відображає зниження народжуваності; при цьому у складі населення збільшується частка людей похилого віку, у яких імовірність смерті, природно, більше.

Середня тривалість майбутнього життя по окремих економічно розвиненим країнам розрізняється в набагато меншому ступені, ніж загальні коефіцієнти смертності. Зростання середньої тривалості життя в більшості країн сильно сповільнився, а в деяких країнах майже припинився. При цьому, чим вище досягнутий рівень середньої тривалості життя в країні, тим менш значно її подальше збільшення.
Навчальний матеріал
© uadoc.zavantag.com
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації