Лекції з валеології

11.doc (1 стор.)
12.doc (1 стор.)
13.doc (1 стор.)
14.doc (1 стор.)
15.doc (1 стор.)
16.doc (1 стор.)
17.doc (1 стор.)
18.doc (1 стор.)
19.doc (1 стор.)
1.doc (1 стор.)
20.doc (1 стор.)
21.doc (1 стор.)
22.doc (1 стор.)
23.doc (1 стор.)
24.doc (1 стор.)
25.doc (1 стор.)
26.doc (1 стор.)
27.doc (1 стор.)
28.doc (1 стор.)
29.doc (1 стор.)
2.doc (1 стор.)
30.doc (1 стор.)
31.doc (1 стор.)
32.doc (1 стор.)
33.doc (1 стор.)
34.doc (1 стор.)
35.doc (1 стор.)
36.doc (1 стор.)
37.doc (1 стор.)
38.doc (1 стор.)
39.doc (1 стор.)
3.doc (1 стор.)
40.doc (1 стор.)
41.doc (1 стор.)
43.doc (1 стор.)
44.doc (1 стор.)
45.doc (1 стор.)
46.doc (1 стор.)
47.doc (1 стор.)
48.doc (1 стор.)
49.doc (1 стор.)
4.doc (1 стор.)
50.doc (1 стор.)
5.doc (1 стор.)
6.doc (1 стор.)
7.doc (1 стор.)
8.doc (1 стор.)
9.doc (1 стор.)
Оригінал


3. Соціальні, медичні та психологічні аспекти валеології.


Медичні аспекти:

90-ті роки відзначені становленням і подальшим розвитком валеології як системи знань про здоров'я здорової людини. Валеологія - наука про генетичних і фізіологічних резервах організму, що забезпечують стійкість фізичного, біологічного, психологічного, соціокультурного розвитку та збереження здоров'я людини в умовах впливу на нього мінливих чинників зовнішнього і внутрішнього середовища.

Предметом валеології є здоров'я людини як категорія якості життя, обумовлена ​​фізіологічними механізмами, умінням адаптуватися до умов середовища, здатність до самоорганізації, саморозвитку і самозбереження. Об'єктом валеології виступає щодо здорова людина або людина, що знаходиться в стані передхвороби.

^ Соціальні та психологічні аспекти: Спільно з профілактичною медициною валеологія вносить свій внесок у вирішення однієї з глобальних проблем сучасності - збереження і зміцнення здоров'я людини.

В основі валеології, на відміну від профілактичної медицини, гігієни лежить уявлення про динамічні резервах окремих систем і організму людини в цілому.

Основними завданнями валеології як науки є:

Потреба в здоров'ї носить загальний характер, вона притаманна і окремому індивіду, і суспільству в цілому. Стан здоров'я позначається на всіх сферах життя людей. Воно зумовлює високий потенціал фізичної, психічної та розумової дієздатності людини і служить запорукою його повноцінного життя. Здоров'я населення має великий вплив на динаміку економічного розвитку суспільства, виступає і як мірило його соціально-етичної зрілості, рівня турботи держави про здоров'я своїх громадян. Це все накладає на особистість певну відповідальність по відношенню до свого здоров'я, до здоров'я потомства і тих, кому вона може і повинна допомогти (старим, інвалідам та ін.)

Увага до власного здоров'я, здатність забезпечити індивідуальну профілактику його порушень, здоровий спосіб життя служать показниками загальної культури людини.

Розвиток валеології дозволило виявити одну з нових сфер людської свідомості і буття - валеологічну культуру, що включає в себе:

Формування валеологічної культури - складний, багатоступінчастий і багатогранний процес, що охоплює систему державної освіти в країні, сім'ю, спеціалізовані та дозвіллєві заклади та організації.

В цілому можна сказати, що валеологія - це наука, в основі якої лежить здоров'я людини, що живе в складному та мінливому світі, де він зазнає впливу величезної кількості параметрів навколишнього біосоціальних середовища, наука, яка дозволить людині через систему певного обсягу знань, умінь і навичок своєчасно проводити індивідуальну профілактику здоров'я, зберігати і зміцнювати загальний його потенціал.
Навчальний матеріал
© uadoc.zavantag.com
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації