Лекції з валеології

11.doc (1 стор.)
12.doc (1 стор.)
13.doc (1 стор.)
14.doc (1 стор.)
15.doc (1 стор.)
16.doc (1 стор.)
17.doc (1 стор.)
18.doc (1 стор.)
19.doc (1 стор.)
1.doc (1 стор.)
20.doc (1 стор.)
21.doc (1 стор.)
22.doc (1 стор.)
23.doc (1 стор.)
24.doc (1 стор.)
25.doc (1 стор.)
26.doc (1 стор.)
27.doc (1 стор.)
28.doc (1 стор.)
29.doc (1 стор.)
2.doc (1 стор.)
30.doc (1 стор.)
31.doc (1 стор.)
32.doc (1 стор.)
33.doc (1 стор.)
34.doc (1 стор.)
35.doc (1 стор.)
36.doc (1 стор.)
37.doc (1 стор.)
38.doc (1 стор.)
39.doc (1 стор.)
3.doc (1 стор.)
40.doc (1 стор.)
41.doc (1 стор.)
43.doc (1 стор.)
44.doc (1 стор.)
45.doc (1 стор.)
46.doc (1 стор.)
47.doc (1 стор.)
48.doc (1 стор.)
49.doc (1 стор.)
4.doc (1 стор.)
50.doc (1 стор.)
5.doc (1 стор.)
6.doc (1 стор.)
7.doc (1 стор.)
8.doc (1 стор.)
9.doc (1 стор.)
Оригінал


41. Організація медико-соціального патронажу

Патронаж - вид соціального обслуговування, переважно вдома, клієнтів групи ризику, який полягає в постійному соціальному нагляді, регулярному відвідуванні їх жител соціальними працівниками, наданні їм необхідної економічної, матеріально-побутової допомоги, проведенні нескладних медичних маніпуляцій і т.д. Патронаж соціальний - нестаціонарні форми соціального обслуговування престарілих та інвалідів.

Служба соціального патронажу діє на основі таких принципів:

* Системність. Цей принцип передбачає побудову процесу соціального патронажу, як системи практичних дій, взаємозв'язаних і взаємопов'язаних в рамках єдиної програми.

* Комплексність. Програма соціального патронажу формується і реалізується на основі підходу, який передбачає використання не розрізнених заходів і заходів, а їх комплексу, тобто всього необхідного спектра соціальних послуг, об'єктивно відповідають інтересам клієнтів.

* Оптимальне використання потенційно-позитивних резервів соціального, виробничого та сімейного оточення клієнтів. Служба соціального патронажу повинна виявляти в оточенні клієнтів своїх потенційних союзників, спиратися на підтримку родичів, друзів, колег знайомих клієнтів, здатних зробити внесок у вирішення їхніх життєвих проблем.

* Зміцнення власного потенціалу клієнтів для самостійного вирішення своїх життєвих проблем. Служба соціального патронажу содействовует клієнтам в оволодінні новими знаннями, вміннями та навичками, за допомогою яких вони мали б можливість здійснити самодопомога, незалежно від зовнішньої підтримки вирішувати свої особисті і соціальні труднощі.

* Пріоритет профілактичної спрямованості в процесі соціального патронажу. Необхідно добиватися усунення факторів соціального ризику, здійснювати превенцію кризових ситуації в родинах і в дитячому середовищі;

* Повага автономності сім'ї та особистості, яка отримує допомогу, її прав на вільний вибір свого шляху розвитку.

* Об'єктивна оцінка потреб сім'ї та особистості і надання допомоги в реально можливому обсязі, без прагнення до нездійсненним цілям, ідеалам і штучним зразкам.

* Диференційований підхід до клієнтів, що представляють різні групи сімей і дітей. У практичній діяльності служба соціального патронажу виходить від того, які конкретні труднощі і проблеми клієнтів (насильство, злидні, неготовність до сімейного життя, алкоголізм, дитяча наркоманія, бездоглядність і т. п.), наскільки вони запущені, чи небезпечні і якою мірою сформована ситуація для сім'ї, дітей, найближчого оточення і широкого соціуму;

* Адресний характер. Соціальний патронаж адресується і надається конкретним сім'ям та дітям у відповідності з характером виникаючих у них соціальних та особистісних проблем і особливістю ситуації.

* Взаємодія та сприяння, що полягає у створенні умов для усвідомлення клієнтами своєї позиції по відношенню до фахівців служби та спільній роботі з ними по коректуванню ситуації;

* Поділ відповідальності між клієнтами і фахівцями на рішення кризовій життєвій ситуації і поступова, але цілеспрямована, її передача клієнтам;

* Створення умов для самостійного творчого освоєння клієнтами системи взаємин з навколишнім світом і зі своєю найближчою середовищем, а також для здійснення особистісно значущих життєвих вчинків і вибору.

Поряд з цими специфічними принципами, діяльність служби соціального патронажу повинна будуватися з урахуванням загальних принципів роботи соціальних служб, які мають універсальний характер. Це принципи служіння клієнту; урахування його особистісних, психологічних, вікових та фізіологічних особливостей; конфіденційності; відкритості для всіх нужденних; своєчасності надання соціальних послуг та ін

Слідування цим принципам закономірно впливає на організацію і зміст всієї діяльності служби соціального патронажу, підпорядковує її єдиними правилами і закономірностям, забезпечує ефективністю прийнятих зусиль.
Навчальний матеріал
© uadoc.zavantag.com
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації