Практична робота - Реструктуризація компанії BETON

1.doc (1 стор.)
Оригінал


Федеральне агентство з освіти

Бійський технологічний інститут (філія)

Державного освітнього закладу

вищої професійної освіти

«Алтайський державний технічний університет
ім. І.І. Ползунова »

(БТІ АлтГТУ)


Кафедра «Економіки і підприємництва»
Практична робота
Реструктуризація компанії «BETON»


Виконав: студент гр. КК-61

Борчева Е.Н

Перевірив: проф. Ладигін Ю.І


Бійськ 2008

Зміст 1. Загальний опис компанії «BETON» .......................................... 3

 2. Опис місії та стратегічних цілей компанії ....................... 5

  1. SWOT-аналіз компанії ...................................................... 5

  2. Кореляційний аналіз компанії ........................................ 9

  3. Визначення стратегічних завдань ........................................ 10

  4. Стратегічний план .......................................................... 10

 3. Опис основного бізнесу компанії ....................................... 11

 4. Аналіз ринку ........................................................................ 12

 5. Складання матриці бізнес-процесів верхнього рівня ................ 15

 6. Класифікація функцій і організаційних ланок ..................... 18

 7. Опис структури компанії «Як повинно бути» ........................ 21

7.1 Положення про організаційну структуру BETON ................... 23


 1. Загальний опис компанії


Товариство з обмеженою відповідальністю «BETON»


Юридична адреса: 603105,

м. Нижній Новгород, вул. Чачіной, 39

Тел. (831) 415-39-39, 296-18-03

Ел. пошта: info@betonnn.ru

http://www.betonnn.ru - офіційний сайт компанії «BETON»


Компанія BETON розпочала свою роботу в червні 2004 року з будівництва виробничої бази в центрі Нижнього Новгорода і монтажу сучасного бетонозмішувального комплексу Cobra 30C фінської компанії Tecwill Oy, що дозволяв виробляти до 30 куб.м. бетону на годину. В цей же час підбирався і підготовлявся кваліфікований управлінський та інженерно-технічний персонал. Перший бетон був відвантажений замовнику вже в лютому 2005 року. У грудні 2006 року була організована випробувальна лабораторія, яка забезпечує стабільність рецептури і точну відповідність виробленого бетону ГОСТ і вимог замовників. Менш ніж через рік, у жовтні 2007 року компанія перейшла на новий виток розвитку і набула більш досконалий бетонний завод Tecwill Oy Cobra 80C, продуктивністю 80 куб.м. / Годину. Це дозволило поліпшити можливості безперебійного постачання бетоном великих будівельних об'єктів і збільшити число клієнтів.

В даний час, компанія BETON - успішна динамічна науково виробнича організація з сучасним менеджментом, що володіє новітньою виробничої, транспортної та контрольно-експериментальною базою.

Напрямки діяльності компанії BETON - це виробництво і продаж і товарного бетону і будівельного розчину, доставка бетон а, послуги з лабораторному випробуванню бетонних будівельних матеріалів та їх складових, а також послуги з прогреву бетону. Компанія так само надає в оренду мобільний бетонний насос.

Підприємство випускає весь широкий асортимент необхідної ринку продукції, завдяки унікальному автоматизованому обладнанню, готує бетонну суміш по закладеному в програмі рецептом, а також завдяки наявності висококваліфікованих фахівців з розробки рецептів та наявності повного комплекту обладнання по лабораторному випробуванню, як випущених марок бетону, так і розроблюваних.

Компанія індивідуально працює з кожним клієнтом, розробляє нові зразки продукції, своєчасно оновлює транспортний парк, ефективно стежить за станом виробничої бази, а також систематично проводить навчання та підвищення кваліфікації персоналу - все це є критеріями успішної роботи в майбутньому.

Структура компанії забезпечує активну ринкову діяльність і роботу з клієнтами, виробництво бетону та розчину на власному бетонному заводі, контроль якості та випробування продукції, а також доставку її споживачеві.

Колектив менеджерів, інженерів і фахівців компанії BETON володіє глибокими теоретичними знаннями та багатим практичним досвідом, постійно підвищує свою кваліфікацію, що дозволяє успішно вирішувати будь-які завдання і знаходити оптимальні рішення у співпраці з клієнтами.

Чисельність співробітників компанії 24 людини. Кожен співробітник організації спеціалізується в тій чи іншій конкретній області при управлінні і виробництві бетону. Це забезпечує бездоганну злагодженість дій на будь-якому етапі роботи і робить співпрацю з компанією легким і зручним для клієнтів.


 1. ^ Опис місії та стратегічних цілей компанії

Місія компанії BETON - сприяти розвитку бізнесу своїх клієнтів, надійно і якісно вирішуючи покладені на нас завдання.

2.1 SWOT-аналіз

Для того щоб одержати ясну оцінку сил компанії і ситуації на ринку, проводимо SWOT-аналіз. Це дозволить виявити і структурувати сильні і слабкі сторони компанії, а також потенційні можливості і загрози, порівнюючи внутрішні сили і слабкості своєї компанії з можливостями, які дає ринок.
^ ВНУТРІШНЯ середу

Параметри оцінки

Сильні сторони компанії «BETON»

Слабкі сторони компанії «BETON»

1. менеджмент і адміністрування

 • компанія має сильний, відповідний ситуації на ринку, менеджмент

 • заповзятливість, енергійність і особистісні якості генерального директора забезпечують атмосферу співпраці в колективі.

 • Позитивний Імідж компанії у суспільному житті (участь у виставках, конкурсах, благодійна діяльність)
 • компанія молода, на ринку всього 3 роки

 • не сформована чітка структура компанії

 • дублювання функцій
2. продукт і послуга
 • широкий асортимент необхідної ринку продукції

 • вся продукція проходить контроль якості в лабораторії

 • автоматизоване виробництво забезпечує точність рецептури

 • специфіка продукції обумовлює необхідність реалізація одразу після виробництва

 • продукція і послуги компанії орієнтовані на великі будівельні компанії округу.

 • малоефективна реклама
3. персонал

 • висококваліфіковані фахівці володіють великим практичним досвідом

 • постійне підвищення кваліфікації

 • кожен співробітник організації спеціалізується в тій чи іншій конкретній області при управлінні і виробництві бетону

 • команда професіоналів, впевнена в якості і затребуваності своєї роботи

 • Плинність основних робочих кадрів через цілодобової і напруженої роботи
4. логістика, транспортні потоки

 • компанія володіє власним парком техніки необхідної для доставки бетону та сировини

 • відсутність додаткових націнок на відвантаження в нічний час і вихідні дні

 • система позиціонування транспорту, зв'язок з диспетчерською службою

 • комунікація стійка

 • документообіг не систематизований
5. характеристика систем моніторингу та контролю

 • повний комплект обладнання по лабораторному випробуванню

 • контроль якості основних складових - сировини на вході

 • контроль відповідності готової продукції заданим вимогам

 • Відсутність сертифікованої системи менеджменту якості
6. інновації

 • сучасне обладнання і новітні технічні досягнення виробництва

 • введення в бетонну суміш специфічних добавок (протиморозні, пластифікатори ітп)


^ ЗОВНІШНЯ середу

Параметри оцінки

Можливості компанії «BETON»

Загрози компанії «BETON»

1. законодавчі, регулюючі / політичні сили

 • отримання держ. замовлення на поставку продукції

 • отримання сертифікатів, патентів міжнародного значення

 • партнерство з банками

 • бюрократичний апарат ускладнює отримання сертифікатів і патентів

2. суспільні сили, соціальні фактори

 • Гарантія якості продукції і послуг, що надаються

 • Виведення нових торгових марок

 • Постійне оновлення сайту, новин, розробок, можливість замовлення по Інтернету
 • Малоефективна реклама тягне невпізнання

3. технологічні сили

 • Розширення обсягів виробництва за рахунок унікального для міста обладнання

 • Постійний розвиток відросли шляхом інноваційних впроваджень
 • Нові товарні марки можуть виявитися дорогими і не користуватися попитом

4. економічна ситуація • Перспективи будівництва в місті забезпечують постійну роботу компанії

 • Зменшення рентабельності будівництва в місті

 • Різке зростання курсу Євро може призвести до зростання цін на сировину, добавки і компоненти та зменшити попит

 • Економічна криза
5. конкуренція

 • Створення нового бізнесу по оренді техніки і укладанні бетону в конструкції
 • Перехід замовників до дешевих виробникам

6. екологічні фактори

 • Скорочення шумового випромінювання по засобам встановлення нових комплектуючих для обладнання

 • Публічні заяви в пресі про екологічно чисті технології виробництва компанії

 • Цілодобова робота заводу поблизу населеного району може призвести до скарг і перехід на інший режим роботи

7. фактори збуту

 • Щільна інтеграція з підприємствами - замовниками отримання великих знижок

 • Консультації фахівців на всіх етапах співпраці

 • Зручне розташування заводу поблизу від найбільш великих будівництв дозволяє знизити витрати

 • Доставка та відвантаження за узгодженим із замовником графіком


  1. Кореляційний SWOT - аналіз компанії


в озможності

у грози

Сів


Сіу


СЛВ


Слу

з ильного

з лабиеСІВ - об'єкти пріоритетного розвитку

Сіу - об'єкти невизначеності

СЛВ - об'єкти невизначеності

Слу - об'єкти реформування
Можливості

Загрози1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7
сильні сторони

1

х

х
х
х
х

х
х
х
8

2

х
х

х

х

х

х

х7

3
х

х

хх
х
5

4

ххх

х4

5

х

хх

х
х
х

6

6

х
х
хх4

Слабкі сторони

1

х

хх
хх

4

2х

х
х
х

х
4

3
х

х


х


3

4

хххх

3

5

хх1

60

сума

8

4

4

6

3

3

4

3

3

4

4

4

2

2

48
  1. Визначення стратегічних завдань


Кореляційний SWOT-аналіз показує, що поле СІМ найбільш заповнено, отже, необхідно ефективніше використовувати сильні сторони компанії для реалізації можливостей, що надаються зовнішнім середовищем, а саме домогтися вигідних відносин з найбільш великими будівельними фірмами, розвивати нові галузі компанії ітд.

Що стосується об'єктів реформування поля слу, то компанії необхідно позбутися слабкостей, запобігти загрозам з боку, подбати про конкурентоспроможність фірми.

Поля СЛВ і сіу позначили перед компанією стратегічні завдання щодо подолання слабкостей за рахунок можливостей зовнішнього середовища та використання внутрішніх сильних сторін для усунення загроз з боку відповідно.

Виходячи з отриманих даних, визначимо список конкретних стратегічних завдань компанії «BETON» таким чином складемо стратегічний план.


2.4 Стратегічний план


 1. розвивати основні бізнес - напрямки компанії за рахунок наданих можливостей.

 2. одержання патенту, на розроблені товарні марки бетону, сертифікувати СМЯ

 3. розширення сфери впливу компанії за рахунок створення представництв компанії в інших регіонах країни

 4. пошук і розвиток довгострокових надійних взаємовідносин із замовниками

 5. створення ефективної системи мотивації співробітників
 1. Опис основного бізнесу компанії

Основний бізнес компанії «BETON» базується на виробництві і реалізації товарних марок бетону, будівельних розчинів, послуг з доставки, укладанні, прогреву бетону, оренди техніки та інше. Переваги компанії - точність, комплексність, зручність. Повністю автоматизований бетонний завод - виробляє бетон згідно заданою рецептурою, відповідний вимогам замовника, ГОСТ і ТУ. Таке устаткування дозволяє неухильно слідувати рецептурою без втручання людського фактора.
Наявність власної випробувальної лабораторії дозволяє контролювати якість сировини і готової продукції, експериментувати з добавками і марками бетону за бажанням клієнта, досягаючи оптимального результату за властивостями продукції.

Завдяки точному дозуванню, ретельному підбору заповнювачів і постійному вихідному контролю компанія домагається найвищої якості продукції. Застосування широкого асортименту добавок - пластифікуючих, водовідштовхувальних, протиморозних, сповільнювачів схоплювання, твердіння та ін, - дозволяє виробляти бетон з різними технічними властивостями і розширює сферу застосування; Продукція компанії здатна забезпечувати високі параметри експлуатаційної надійності будівель і споруд і значно скоротити терміни будівництва. Все це вкрай важливо для всіх організацій - учасників процесу сучасного будівництва.

Бетонний завод, потужністю більше 80 куб / м на годину дозволяє забезпечити безперервну поставку великих обсягів бетонних сумішей.

Цілодобовий режим роботи та зручне розташування заводу, в центрі Нижнього Новгорода забезпечують оперативну доставку продукції на будівельні майданчики. Автотранспорт компанії BETON обладнаний системами позиціонування і зв'язку з диспетчерською службою, що дозволяє уникнути простою і коректувати час і обсяг доставки продукції протягом робочого дня.

Так як розвиток урбанії стрімко прогресує, то затребуваність в якісному, надійному та забезпечує практичність будівельному матеріалі, так само зростає. Компанія «BETON» здатна запропонувати такий матеріал, в достатніх обсягах і в строк.

Незважаючи на те, що досвід компанії малий, вона вже змогла зарекомендувати себе на ринку, завдяки гарній організації та ефективному менеджменту.


 1. ^ Аналіз ринку

Коротко і наочно класифікувати кожну асортиментну групу по її частки на ринку будівельних матеріалів відносно конкурентів і темпів зростання галузі компанії «BETON» допоможе матриця БКГ.

В основі матриці лежить припущення, що чим більше частка підрозділу на ринку, тим нижче відносні витрати і вище прибуток в результаті економії від масштабів виробництва, накопиченого досвіду і поліпшень позицій при укладанні угод.


Відносна частка на ринку

Темпи зростання

високі


низькі


високі


«Зірка»

 • Товарний бетон з добавками

 • Будівельний розчин з добавками

 • Послуги з укладання та прогреву бетону
«Важка дитина»

 • Оренда мобільного насоса

низькі

«Дійна корова»


 • Товарний бетон марок М100-М400

 • Будівельний растворМ50-М200

 • Доставка бетону
«Собака»


 • Послуги по лабораторному випробуванню бетонних будівельних матеріалів та їх складових для експертиз«Зірка»

Товар або послуга компанії займає лідируюче положення на

ринку в розвивається відросли, основна мета якого підтримати відмінна перевага компанії в умовах зростаючої конкуренції. Зірка дає значні прибутки, але вимагає великих обсягів ресурсів для фінансування майбутнього зростання.


«Важка дитина»

Не значно впливає на ринок в розвивається відросли. Підтримка споживачів мала, відмітні переваги не ясні, а провідне становище займають товари або послуги конкурентів. Для збільшення частки на ринку необхідні значні кошти.


«Дійна корова»

Займає лідируюче положення у відносно зрілій або скорочується відросли. Конкурентам складно переманити споживачів на свою сторону. Необхідна нагадує реклама, цінові знижки, стимулювання повторних покупок.


«Собака»

Обмежений обсяг збуту в зрілій галузі, незважаючи на досить тривалу присутність на ринку. Не вдалося привернути до себе достатню кількість споживачів, і компанія істотно відстає від конкурентів по збуту, образу, структурі витрат. Компанія може вийти на спеціалізований ринок, витягти прибуток з ліквідації до мінімуму забезпечує обслуговування або прибрати товар з ринку.

Таким чином, компанія «BETON» займає не тільки лідируюче положення на ринку з виробництва та продажу будівельних розчинів і бетону, а так само супутніх послуг, але й має «зоряну» продукцію на ринку великого масштабу. «Важким дитиною» компанії може стати послуга з оренди мобільного бетонного насоса, так як компанія сама виробляє більшу частину робіт пов'язаних з укладанням бетону в даному окрузі. «Собакою» компанії може стати послуга з лабораторному випробуванню бетонних будівельних матеріалів та їх складових. Лабораторія має велике значення для компанії, з контролю якості власної продукції, розробки нових товарних марок и.т.д, проте надання таких послуг іншим особам не приносять компанії великого прибутку, однак і не тягнуть додаткових витрат, але плюсом є практична відсутність конкурентів. Компанія успішна, поступово розширять сферу впливу, проте незабаром придбає «дійну корову» для якої необхідно створювати умови, для витягання максимуму прибутку - основної мети всіх комерційних організацій


^ 5. Складання матриці бізнес-процесів верхнього рівня

Класифікуємо бізнес-процеси компанії «BETON» по класичному підходу.^ Основні бізнес-процеси створюють додану вартість продукції, створюють саму продукцію та надають послуги компанії, цінні для клієнтів, в цілому це процеси, метою яких є отримання прибутку.

^ Бізнес-процеси управління - це процеси, які забезпечують конкурентоспроможність компанії, її розвиток, виживання на ринку, довгострокову діяльність, процес в цілому спрямовані на управління всією організацією.

^ Бізнес-процеси забезпечення - забезпечення діяльності основних процесів, підрозділів компанії, що підтримують інфраструктуру організації 1. ^ Класифікація функцій і організаційних ланок

Генеральний директор

Леконцева Наталія Олександрівна

Підписує накази про призначення на ту чи іншу посаду або звільнення від неї. Здійснює організаційне керівництво всім підприємством в цілому.

Відділ продажів і клієнтської підтримки

Директор з продажу: Кузьмінова Зоя Сергіївна

BETON - клієнт-орієнтована організація, націлена на довгострокове співробітництво. Тому для плідної та ефективної роботи з кожним із клієнтів створено спеціальний підрозділ.

Інженерно-технічний відділ

Головний інженер: Бахтін Олексій Володимирович

Фахівці компанії BETON безперервно стежать за технічною експлуатацією і забезпеченням безперебійної працездатності бетонозмішувального обладнання. Складним обладнанням керують оператори, високий рівень кваліфікації яких постійно підтримується за рахунок систематично проходить навчання.
^

Відділ комплектації


Начальник відділу: Бахтіярова Софія Семенівна

Забезпечення безперебійного постачання виробництва бетону комплектуючими дозволяє компанії BETON безперервно здійснювати свою діяльність, а, отже, своєчасно виконувати заявки.

Фінансовий відділ

Фінансовий директор: Канова Ольга Вікторівна

Головний бухгалтер: Балашова Анастасія Василівна
^

Випробувальна лабораторія


Начальник лабораторії: Миронова Надія Павлівна

Вся продукція компанії BETON проходить контроль якості в лабораторії. Висококласні фахівці проводить випробування зразків бетону та розчину на міцність, морозостійкість та водонепроникність. Випробувальна лабораторія надає послуги з перевірки характеристик будівельного бетону та бетонних конструкцій.
^

Транспортний відділ


Керівник відділу: Катранов В'ячеслав Валерійович

Компанія BETON володіє власним парком техніки необхідної для доставки продукції (бетону) і сировини.

Функція - стійка сукупність однорідних спеціалізованих робіт, в результаті яких відбувається забезпечення дій бізнес-процесів. Для опису функцій і організаційних ланок компанії «BETON» (як є) використовуємо класифікатори в програмному продукті Біг-міні.

Розподіл функцій забезпечення діяльності та функцій менеджменту за структурними ланкам

^ 4.1 Генеральний директор

Функції менеджменту:

3.2 Вивчення успішних організаційних структур і систем керування

3.4.1 Підбір кадрів і управління персоналом

3.4.2 Навчання персоналу

3.4.3 Перевірка дотримання законодавства підрозділами

3.7 Облік технологічного обладнання підприємства

^ 4.2 Фінансовий відділ

4.2.1Фінансовий директор

Функції менеджменту:

3.1.1.1 Ціноутворення

3.1.2.2 отримання з банку коштів

3.6.1 планування витрат в основному виробництві

3.5.3 ведення договорів оренди

^ 4.2.2 Головний бухгалтер

3.1.1.2 оплата рахунків

3.1.2.1 ведення поточних платіжних операцій

3.1.3 здійснення розрахунків з персоналом

4.3 Відділ продажів і клієнтської підтримки

4.3.1Діректор по продажах

Функції менеджменту:

3.1.4 консалтинг

2.4.3 укладання договорів з замовниками

^ 4.4 Інженерно-технічний відділ

Функції забезпечення діяльності:

4.1 Контроль над технічною експлуатацією обладнання

4.2 Забезпечення безперебійної роботи обладнання

^ 4.5 Системний адміністратор

Функції забезпечення діяльності:

2.2.5.5 Розміщення реклами в Інтернеті

2.4.6 оновлення сайту

2.4.7 тех.обслуговування оргтехніки та мереж

Функції менеджменту:

3.5.5.1 Вивчення та аналіз ринку інформаційного забезпечення

3.5.5.2 Вивчення та аналіз ринку програмного забезпечення

^ 4.6 випробувальна лабораторія

Функції забезпечення діяльності:

4.8.2 Експертна оцінка якості готової продукції

4.8.3 Випробування зразків бетону на морозостійкість, міцність, водонепроникність

Функції менеджменту:

2.2 управління якістю продукції

2.2.2.Разработка інноваційних властивостей продукції

^ 4.7 Відділ комплектації

Функції забезпечення діяльності:

2.1.1 Складання заявки на придбання витратних матеріалів

2.1.4 облік прийому, відпустки сировинних матеріалів, добавок, комплектуючих обладнання

^ 4.8 Транспортний відділ

Функції забезпечення діяльності:

2.1.4 Прийом сировинних матеріалів

2.3.1 Перевіз сировинних матеріалів і готової продукції.

2.3.2 Підтримка автотранспорту в технічно справному стані 1. Опис структури компанії «Як повинно бути»


Аналіз компанії в стані «як є» показав невідповідність структури компанії поставлених стратегічних цілей. Тому компанія потребує реструктуризації. Більша увага компанія повинна приділити складанню дерева робіт і, головним чином, розподіл відповідальності між співробітниками, для наочності необхідне складання матриці відповідальності. Такий підхід забезпечить кожній чітке визначення своїх функцій, обов'язків, забезпечивши усунення слабкостей всередині організації. Введення сертифікованої СМЯ на підприємстві забезпечить прогресивний ріст компанії не тільки на місцевому ринку, але й за його межами. Аналіз ринку показав, що компанії слід виділити окремий бізнес-напрямок діяльності - оренда мобільного устаткування і спеціалізованого автотранспорту. Так само є сенс замовляти рекламу у професійного рекламного агентства, що має високі показники своєї діяльності, таким чином, витрати на рекламу будуть більш виправдані.

У цілому пропозиції по реінжинірингу даної компанії носять рекомендаційний характер і реалізацію по мірі росту і розвитку компанії.


Організаційна структура компанії «BETON»7.1 Положення про організаційну структуру

BETON

^ I. Функції забезпечення діяльності

2.1 організація закупівель

2.1.1 пошук постачальників

2.1.2 замовлення специфічних виробничих компонентів

2.1.3 укладання контрактів і договорів

^ 2.2 організація збуту

2.2.1 укладання договорів реалізації

2.2.2 цінова політика по збуту

2.3 організація транспортної доставки

2.3.1 узгодження графіка відвантаження і доставки з замовником

2.3.2 диспетчерська служба

2.3.3 контроль за просуванням продукції

2.3.4 укладання договорів по доставці продукції

^ 2.4 технічне забезпечення

2.4.1 контроль за технічною експлуатацією і забезпеченням безперебійної роботи обладнання

2.4.2 забезпечення оргтехнікою та програми забезпечення

^ 2.5 адміністративно-господарське забезпечення

2.5.1 комунальне обслуговування

2.5.2 комунікаційні мережі

2.5.3 дотримання санітарно-гігієнічних вимог

2.5.4 ремонт основних будівель і офісів компанії

^ 2.6 юридичне забезпечення діяльності

2.6.1 узгодження договорів поставки, оренди, підряду ітд

2.7 інформаційне забезпечення

2.7.1 оновлення веб-сайту

2.7.2 аналіз ринку

2.7.3 співпраця ЗМІ

^ 2.8 Аудиторський забезпечення

2.8.1 оцінка фінансового стану компанії

2.8.2 проведення внутрішнього аудиту

II. Функції менеджменту

3.1 Фінанси

3.1.1 Оперативне управління фінансами підприємства

3.1.1.1 Розрахунки з зовнішніми та внутрішніми контрагентами

3.1.1.1.1 Контроль своєчасної оплати за договорами зі споживачами

3.1.1.1.2 Контроль за погашенням заборгованостей

3.1.1.2 Контроль за своєчасним здійсненням банками платіжних операцій

3.1.2 Оцінка і планування фінансового стану підприємства

3.1.2.1 Розробка фінансових показників і нормативів

3.1.2.2 Проведення аналізу фінансової діяльності підприємства за даними бухгалтерського обліку

3.1.2.3 Розробка облікової політики на підприємстві

3.1.3 Бюджетування

3.1.3.1 Формування операційних бюджетів і звітів про їх виконання

3.1.3.2 Формування графіків платежів та звітів про платежі

3.1.3.3 Формування бюджетів доходів та витрат (БДР)

3.1.3.4 Бюджетний контроль

3.1.4 Контроль доходів і витрат від не основної діяльності

3.1.4.1 Ведення договорів оренди

3.1.4.1.1 Нарахування і зміна розмірів орендних платежів

3.1.4.1.2 Контроль за своєчасною оплатою орендних платежів

3.1.4.2 Надання транспортних послуг стороннім організаціям

3.1.4.3 Визначення фінансових результатів від реалізації матеріальних цінностей

3.1.5 Робота на зовнішніх фінансових ринках

3.1.5.1 Залучення позикових коштів

3.1.5.1.1 Підготовка кредитних договорів

3.1.5.1.2 Погашення кредитів

3.1.5.2 Розміщення вільних коштів

3.1.6 Вироблення та реалізація інвестиційної політики компанії

3.1.6.1 Розробка інвестиційних проектів

3.1.6.2 Оцінка та порівняння альтернативних інвестиційних проектів

3.1.6.3 Вибір найбільш перспективних проектів

^ 3.2 Стратегічне управління та розвиток

3.2.1 Проведення стратегічного аналізу

3.2.1.1 Аналіз зовнішнього середовища

3.2.1.2 Аналіз внутрішнього середовища

3.2.1.3 Проведення SWOT-аналізу

3.2.2 Розробка місії та стратегічних цілей фірми

3.2.2.1 Розробка та актуалізація місії фірми

3.2.2.2 Розробка корпоративних стратегічних цілей фірми

3.2.2.3 Розробка функціональних стратегічних цілей фірми

3.2.3 Розробка стратегії

3.2.3.1 Розробка корпоративних стратегій

3.2.3.2 Розробка функціональних стратегій

3.2.3.2.1 Проведення техніко-економічного обгрунтування проектів

3.2.3.2.2 Попереднє економічне обгрунтування випуску нових виробів або модернізації старих

3.2.3.3 Бізнес-планування

3.2.4 Організація реалізація стратегії

3.2.4.1 Управління мотивацією реалізації стратегічних завдань

3.2.4.1.1 Визначення відповідальності за реалізацію стратегічних завдань

3.2.4.1.2 Підготовка пропозицій щодо мотивації відповідальних виконавців стратегічних завдань

3.2.4.1.3 Аналіз ефективності використовуваної системи мотивації відповідальних виконавців стратегічних завдань

3.2.4.1.4 Коригування використовуваної системи мотивації відповідальних виконавців стратегічних завдань

3.2.4.2 Залучення інвестицій та довгострокових кредитів

3.2.4.2.1 Управління розміщенням інвестицій

3.2.4.2.2 Управління залученням інвестицій

3.2.4.2.3 Управління залученням довгострокових кредитів

3.2.4.3 Управління стратегічним партнерством

3.2.5 Контроль реалізації стратегії

3.2.5.1 Аналіз виконання планів

3.2.5.1.1 Проведення порівнянь цільових і фактичних значень

3.2.5.1.2 Диференціація встановлених відхилень від планів

3.2.5.2 Моніторинг і аналіз виконання директив

3.2.5.3 Моніторинг реалізації стратегічних управлінських рішень

3.2.5.4 Підготовка управлінських рішень про усунення відхилень від стратегічного плану

3.2.5.5 Підготовка проектів управлінських рішень щодо коригування стратегічного плану

3.2.5.6 Контроль реалізації управлінських рішень, прийнятих з метою коригування стратегічного плану

3.2.6 Організація системи стратегічного управління

3.2.6.1 Організація системи планування (у тому числі довгострокового) на підприємстві

3.2.6.2 Розробка системи планів і показників

3.2.6.3 Координація (погодження) всіх планів, що розробляються на підприємстві

3.2.6.4 Консультування в області планування

3.2.6.5 Розробка нормативної документації зі стратегічного аналізу

^ 3.3 Організаційне управління

3.3.1 Організаційна структуризація

3.3.1.1 Опис організаційної структури

3.3.1.1.1 Збір інформації про організаційну структуру за допомогою анектірованія, інтерв'ювання та вивчення документації

3.3.1.1.2 "Вертикальне" опис організаційної структури

3.3.1.1.2.1 Розробка класифікаторів

3.3.1.1.2.1.1 Розробка класифікатора напрямків діяльності

3.3.1.1.2.1.2 Розробка класифікатора функцій забезпечення напрямків діяльності

3.3.1.1.2.1.3 Розробка класифікатора функцій менеджменту

3.3.1.1.2.1.4 Розробка класифікатора структурних ланок

3.3.1.1.2.1.5 Розробка класифікатора відповідальностей

3.3.1.1.2.1.6 Розробка класифікатора повноважень

3.3.1.1.2.1.7 Розробка класифікатора кваліфікаційних вимог

3.3.1.1.2.2 Розробка матриць проекцій

3.3.1.1.2.2.1 Розробка матриці проекцій напрямків діяльності на структурні ланки

3.3.1.1.2.2.2 Розробка матриці проекцій функцій забезпечення напрямків діяльності на структурні ланки

3.3.1.1.2.2.3 Розробка матриці проекцій функцій менеджменту на структурні ланки

3.3.1.1.2.2.4 Розробка матриці проекцій відповідальностей на структурні ланки

3.3.1.1.2.2.5 Розробка матриці проекцій повноважень на структурні ланки

3.3.1.1.2.2.6 Розробка матриці проекцій кваліфікаційних вимог на структурні ланки

3.3.1.1.3 Актуалізація опису організаційної структури у відповідності з проходять імененем в організації

3.3.1.1.4 Подання проектів організаційної структури на затвердження керівництву

3.3.1.1.5 Доведення "Положення про підрозділи" до структурних підрозділів

3.3.1.2 Аналіз організаційної структури

3.3.1.2.1 Вивчення успішних організаційних структур і систем керування

3.3.1.2.2 Порівняння організаційної структури компанії з референтними моделями успішних бізнесів

3.3.1.2.3 Аналіз відповідності організаційної структури стратегії

3.3.1.2.4 Дослідження повноти і достатності функцій

3.3.1.2.5 Виявлення дублювання функцій

3.3.1.2.6 Виявлення "провисших функцій"

3.3.1.2.7 Аналіз відповідності повноважень і відповідальності

3.3.1.2.8 Аналіз распределнія ответсвенности

3.3.1.2.9 Аналіз відповідності кваліфікаційних вимог виконуваних функцій

3.3.1.3 Удосконалення організаційної структури

3.3.1.3.1 Розробка рішень щодо зміни організаційної структури

3.3.1.3.2 Розробка моделі організаційної структури "як треба"

3.3.1.3.3 Навчання персоналу

3.3.1.3.4 Реалізація та контроль впровадження нової організаційної структури управління

3.3.2 Управління системою якості

3.3.2.1 Управління проектуванням і розробкою системи якості

3.3.2.2 Управління впровадженням і супроводом системи якості

3.3.3 Управління адмініструванням

3.3.3.1 Управління виконавською дисципліною

3.3.3.2 Формування та ведення бази даних по виконавській дисципліні

3.3.3.3 Управління підготовкою управлінських рішень

3.3.3.4 Управління організацією праці керівників

3.3.3.5 Управління діловодством

3.3.4 Управління правовим забезпеченням управління

3.3.4.1 Управління інформаційно-консультаційним забезпеченням структурних ланок

3.3.4.2 Правова експертиза всіх нормативних документів

3.3.4.3 Правове забезпечення діяльності органів управління

3.3.4.4 Розробка локальних нормативних актів з правових питань

3.3.4.5 Перевірка дотримання законодавства підрозділами

3.4 Маркетинг

3.4.1 Ринок

3.4.1.1 Ринкові дослідження

3.4.1.1.1 Місткість ринку

3.4.1.1.1.1 Проведення оцінки місткості ринку

3.4.1.1.1.2 Аналіз тенденцій змін ринку

3.4.1.1.1.3 Прогноз обсягу продажів

3.4.1.1.1.2 Конкуренти

3.4.1.1.2.1 Отримання інформації про конкурентів

3.4.1.1.2.2 Аналіз бази даних про конкурентів

3.4.1.1.2.3 Прогнозування поведінки конкурентів на ринку

3.4.1.3 Планування ринку

3.4.1.3.1 Вироблення регіональної політики

3.4.1.3.2 Розширення ринків

3.4.2 Продукція

3.4.2.1 Дослідження продукції

3.4.2.1.1 Вивчення нової продукції, яка надходить на ринок

3.4.2.1.2 Вивчення потреби випуску нової продукції

3.4.2.1.3 Вивчення виробничих можливостей по випуску нової продукції

3.4.2.2 Планування продукції

3.4.2.2.2 Розробка пропозицій щодо розвитку на підприємстві нових продуктових напрямків

3.4.2.2.3 Розробка пропозицій по створенню і випуску на підприємстві нових продуктів

3.4.2.2.4 Формування продуктової програми (портфеля замовлень) підприємства

3.4.3 Ціноутворення

3.4.3.1 Аналіз цінової політики

3.4.3.2 Формування цін на продукцію

3.4.3.2.1 Розробка цінової стратегії

3.4.3.2.2 Аналіз ціноутворюючих факторів

3.4.3.2.3 Аналіз цін

3.4.3.2.4 Встановлення цін

3.4.3.2.5 Оптимізація цін з урахуванням ринкової кон'юнктури і сум покриття

3.4.3.2.6 Коригування прейскурантів цін

3.4.4 Розподіл

3.4.4.1 Розробка системи розподілу

3.4.4.2 Організація дилерської мережі

3.4.4.3 Аналіз ефективності системи розподілу

3.4.4.4 Аналіз системи розподілу

3.4.5 Просування

3.4.5.1 Попередній аналіз та оцінка засобів просування

3.4.5.2 Формування системи просування

3.4.5.3 Аналіз системи просування

3.4.5.4 Реклама

3.4.5.5 Public relations

3.4.5.6 Стимулювання продажів

3.4.6 Маркетинг поставок і продажів

3.4.6.1 Аналіз ринку споживаних матеріальних ресурсів

3.4.6.2 Вивчення та аналіз цін на матеріальні ресурси

3.4.6.3 Вивчення нових технологій виробництва продукції

3.4.6.4 Оцінка перспектив розвитку галузевої техніки

3.4.6.5 Вивчення та аналіз ринку інформаційних технологій

3.4.6.5.1 інформаційного забезпечення

3.4.6.5.2 програмного забезпечення

3.4.6.6 Аналіз ринку робочої сили

3.5 Облік

3.5.1 Бухгалтерський облік

3.5.1.1 Облік готової продукції

3.5.1.2 Облік витрат на соціальну сферу

3.5.1.3 Облік основних засобів

3.5.1.3.1 Надходження обладнання

3.5.1.3.1.1 Здача і отримання документації на нову техніку

3.5.1.3.2 Облік в ході експлуатації

3.5.1.4 Податковий облік

3.5.1.4.1 Нарахування платежів до бюджету

3.5.1.4.2 Надання бухгалтерської звітності до податкових органів

3.5.1.7 Фінансовий облік

3.5.1.7.1 Облік заборгованості

3.5.1.7.2 Облік фінансування

3.5.1.7.3 Облік кредитів

3.5.1.7.4 Облік фондів і резервів

3.5.1.7.9 Облік реалізації

3.5.1.7.9.2 товарів

3.5.1.7.9.3 виконаних робіт

3.5.1.7.9.4 наданих послуг

3.5.1.7.10 Облік руху грошових коштів

3.5.1.8.1 Облік витрати на підприємстві енерго-і теплоресурсів

3.5.1.8.2 Облік оплати енергоресурсів

3.5.1.9 Облік витрат матеріальних ресурсів

3.5.1.9.1 Використання матеріалів та запасних частин

3.5.2 Управлінський облік

3.5.2.1 Зведений облік витрат на виробництво

3.5.2.1.1 Облік фактичних витрат на виробництво

3.5.2.1.2 Визначення фактичної собівартості

3.5.3 Організація та координація обліку

3.5.3.1 Організація і контроль діяльності бухгалтерського апарату

3.5.3.2 Ведення облікових регістрів в відповідності з прийнятим планом рахунків

3.5.3.3 Підготовка бухгалтерських звітів у відповідності до чинного законодавства

3.5.3.4 Контроль за своєчасністю надання даних в систему фінансового аналізу

3.5.3.5 Удосконалення методів обліку, що застосовуються на підприємстві

3.6 Економіка

3.6.1 Управління витратами підприємства

3.6.1.1 Розробка та організація системи управління витратами на підприємстві

3.6.1.2 Планування витрат в основному виробництві

3.6.1.3 Аналіз фактичних витрат в основному виробництві

3.6.1.4 Аналіз витрат за елементами та місцями виникнення витрат

3.6.2 Управління собівартістю продукції

3.6.2.1 Планування собівартості

3.6.2.1.1 Нормування і розрахунок витрат

3.6.2.1.2 Калькуляція собівартості продукції, що випускається

3.6.2.2 Проведення аналізу факторів собівартості

3.6.2.2.1 Аналіз фактичної звітності по витрачанню матеріалів за нормами випуску продукції

3.6.2.2.2 Аналіз виробничих витрат на ремонт та обслуговування обладнання

3.6.2.2.3 Аналіз норм часу і фактичних трудовитрат на ремонт

3.6.2.2.4 Аналіз витрат на утримання та експлуатацію енергообладнання

3.6.2.2.5 Аналіз собівартості постачальницьких операцій

3.6.2.2.6 Аналіз витрат на автотранспорт

3.6.3 Економічний аналіз

3.6.3.1 Організація аналізу виробничо-господарської діяльності

3.6.3.2 Контроль за дотриманням економічних нормативів та показників

3.6.3.3 Проведення операційного аналізу витрат

3.7 Логістика

3.7.1 Закупівельна логістика

3.7.1.1 Визначення потреби в матеріальних ресурсах (МР)

3.7.1.2 Дослідження ринку закупівель

3.7.1.3 Вибір постачальників

3.7.1.4 Здійснення закупівель

3.7.1.5 Підготовка та управління договорами поставки

3.7.1.6 Контроль поставок

3.7.1.7 Підготовка бюджету закупівель

3.7.2Проізводственная логістика

3.7.2.1 Керування випуском продукції

3.7.2.2 Управління виробничими потужностями

3.7.2.3 Скорочення часу виробничо-технологічного циклу

3.7.2.4Сістема якості (СК)

3.7.4 Транспортна логістика

3.7.4.1 Здійснення процедури вибору при організації транспортування

3.7.4.2 Планування та контроль відвантаження

3.7.4.3 Розрахунок потреби у власному транспорті (зовнішньому і внутрішньому)

3.7.4.4 Управління власним транспортом

3.7.5 Розподільча логістика

3.7.6.1 Управління замовленнями

3.7.6.2 Вибір каналів розподілу

3.7.6.3 Організація збуту основної продукції

3.7.6.4 Розвиток та організація роботи дилерської мережі

3.7.6.5 Формування ефективної системи сервісу

3.7.6.6 Організація збуту супутньої продукції

3.8 Персонал

3.8.1 Пошук та прийом на підприємство співробітників

3.8.1.1 Визначення потреби в кадрах на підприємстві

3.8.1.2 Підбір кадрів

3.8.1.2.1 керівників структурних підрозділів

3.8.1.2.2 фахівців

3.8.1.2.3 робочих

3.8.1.2.4 службовців

3.8.1.3 Організація набору робітників та службовців необхідних спеціальностей і кваліфікації відповідно до штатного розкладу

3.8.1.4 Тестування працівників при прийомі на роботу

3.8.1.5 Прогнозування потреби в кадрах на підприємстві

3.8.1.6 Забезпечення зв'язку з центром зайнятості

3.8.2 Навчання і професійний ріст

3.8.2.1 Організація робіт по підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації кадрів

3.8.2.2 Складання плану-графіка підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів

3.8.2.3 Організація роботи по атестації кадрів

3.8.2.4 Розробка системи заміщення керівників

3.8.3 Організація робіт з нормування праці на підприємстві

3.8.3.1 Розробка нормативів з праці

3.8.3.1.1 норм виробітку

3.8.3.1.2 норм обслуговування

3.8.3.2 Коригування норм часу на ремонт енергосистем

3.8.3.2.1 Розробка та впровадження норм праці відповідно до встановлених нормативів

3.8.3.3 Своєчасний перегляд діючих норм виробітку на підприємстві

3.8.4 Реєстрація та облік

3.8.4.1 Контроль чисельності

3.8.4.1.1 Планування чисельності

3.8.4.1.2 Аналіз чисельності РСІС

3.8.4.2 Штатний розклад

3.8.4.2.1 Розробка штатного розкладу підприємства

3.8.4.2.2 Коригування штатного розпису підприємства

3.8.5.2.3 Контроль за дотриманням штатної дисципліни

3.8.5.2.4 Аналіз плинності кадрів на підприємстві

3.8.5.4 Оформлення документів для закордонних відряджень працівникам підприємства

3.8.5.5 Організація обліку кадрів

3.8.5.5.1 Підготовка (оформлення) контрактів з працівниками підприємства

3.8.5.5.2 Оформлення трудових відносин з працівниками підприємства

3.8.5.5.2.1 прийом

3.8.5.5.2.2 переклад

3.8.5.5.2.3 звільнення

3.8.5.5.2.4 ведення відповідної документації

3.8.5.5.3 Організація обліку військовозобов'язаних

3.8.5.5.4 Підготовка статистичної звітності по кадрам

3.8.6 Оплата праці і мотивація

3.8.6.1 Система оплати праці

3.8.6.1.1 Розробка та вдосконалення системи оплати праці працівників

3.8.6.1.2 Розробка положень по системі стимулювання на підприємстві

3.8.6.1.3 Аналіз ефективності застосовуваної форми системи оплати праці та матеріального заохочення

3.8.6.1.4 Удосконалення робіт по нормуванню праці на підприємстві

3.8.7 Організація праці

3.8.7.1 Контроль за дотриманням функціональних обов'язків

3.8.7.2 Аналіз і контроль трудової дисципліни на підприємстві

3.8.7.3 Складання статистичної звітності з праці

III. Перелік структурних ланок

4.1 генеральний директор

4.1.2 комерційний директор

4.1.3 директор з виробництва

4.2 відділ продажів і клієнтської підтримки

4.2.1 директор з продажу

4.3 інженерно-технічний відділ

4.3.1 головний інженер

4.3.2 системний адміністратор

4.4 відділ комплектації

4.4.1 начальник відділу

4.5 фінансовий відділ

4.5.1 фінансовий директор

4.5.2 головний бухгалтер

4.6 випробувальна лабораторія

4.6.1 начальник лабораторії

4.7 транспортний відділ

4.7.1 керівник транспортного відділу

4.8 відділ господарського забезпечення
Навчальний матеріал
© uadoc.zavantag.com
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації