Лекції з кошторисного справі

2. Кошторисна вартість строітельства.doc (1 стор.)
3.Сметние ціни на матеріали.doc (1 стор.)
4.Сметная заробітна плата.doc (1 стор.)
5 Кошторисна вартість ЕММ.doc (1 стор.)
6. Наклание витрати і планові накопленія.doc (1 стор.)
7. Система кошторисних нормативів в строітельстве.doc (1 стор.)
8.Состав кошторисної документаціі.doc (2 стор.)
9 Договірні цени.doc (1 стор.)
Виписка з ГЕСН 81.doc (1 стор.)
оборудованіе.doc (1 стор.)
Приклад ССРСС.doc (1 стор.)
Оригінал


Договірні ціни у будівництві


I. Зміст договірних цін на будівельну продукцію

II. Розрахунки за виконані роботи


I


Договірна ціна - це індивідуальна вартість БМР (ремонтно-будівельних, пусконалагоджувальних, реставраційних робіт), виконуваних підрядником за договором підряду.

Договірна ціна визначається замовником і підрядником за участю генерального проектувальника на рівноправній основі і не може бути змінена однією стороною без погодження з іншою стороною.

Призначення договірних цін:

 1. договірні ціни служать для укладання договорів підряду

 2. договірні ціни використовуються для розрахунку обсягів робіт у титульних списках будов

 3. договірні ціни необхідні для планування підрядних робіт, матеріально-технічних ресурсів

 4. договірні ціни є основою для розрахунків між замовником і підрядником

Базою для розрахунку договірних цін є:

Договірна ціна встановлюється при виконанні робіт підрядним способом.

Договірна ціна при згоді підрядника і замовника може не встановлюватися:

У загальному випадку договірна ціна по стройке (черги, пускового комплексу, об'єкта) визначається за формулою:
^

ДЦ = СС підрядних робіт + СС інших робіт і витрат за договором


СС підрядних робіт - кошторисна вартість підрядних робіт;

СС інших робіт і витрат за договором - кошторисна вартість інших робіт і витрат за договором.


Договірна ціна на будівельну продукцію


Кошторисна вартість підрядних робіт

Інші роботи і витрати за договоромКошторисна вартість БМР

Вартість проектних та вишукувальних робітПрямі витрати


Витрати на придбання (виготовлення) устаткування, меблів, інвентарю

Інші роботи і витрати підрядника:

Накладні витрати

Відшкодування інших витрат за договором підряду


Кошторисний прибуток

Лімітовані витрати:


Рис. Формування договірних цін на будівельну продукцію


У результаті спільного рішення замовника і підрядника оформляється протокол погодження договірної ціни.

Замовник __________________________________________________________

(Найменування організації)

Підрядник ________________________________________________________

(Найменування організації)

Складено (а) на основі ______________________________________________

(Посилання на кошторисну або іншу документацію)


і є додатком до договору підряду


від ________________ 200___ р. № _____


на ________________________________________________________________

(Найменування будівельної продукції і будівництва)


ПРОТОКОЛ УЗГОДЖЕННЯ (ВІДОМІСТЬ)
^

ДОГОВІРНОЇ ЦІНИ


на _______________________________________________________________

(Найменування будівельної продукції)

тис. руб.

№ з / п


Номери

кошторисних

розрахунків

(Кошторисів) або

інших документів

Найменування об'єктів,

робіт і витрат

Вартість, яка включається до

договірну ціну

Всього

Договірна ціна

на будів-

тільну

продукцію

підрядних робіт, в т.ч.

інших

витрат та робіт по

договором

будів-

тільних

монтажних

інших

витрат

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.


Керівник підприємства (організації) Керівник підрядної

замовника будівельно-монтажної організації

_____________________________________________________________________

підпис (ініціали, прізвище)   підпис (ініціали, прізвище) 


В умовах ринкової економіки основним методом економічної оптимізації вартості будівництва є конкурсна форма розміщення замовлень на будівництво шляхом проведення підрядних торгів.

^ Підрядні торги - це спосіб видачі підрядів, який передбачає залучення до певного, заздалегідь встановленого терміну, пропозицій від декількох підрядників і висновок контракту з тим з них, пропозиція якого найбільше вигідно організаторам торгів (за цінами та іншим, комерційним або технічним умовам).

Цілі організації торгів:

 1. вибір організації, яка може виконати для замовника в межах погодженої вартості необхідні обсяги будівельно-монтажних робіт, постачання, монтажу і пуско-наладки обладнання у встановлені замовником терміни та з необхідною якістю.

 2. підвищення ефективності виробництва, якості будівельної продукції, надійності споруджуваних об'єктів на основі конкуренції між підрядними організаціями.

Залежно від способу проведення підрядні торги можуть бути:

Предметом торгів можуть бути підряди на:

Пропозиція претендента складається з двох частин:

До складу показників для оцінки комерційної частини можуть входити:

 1. запропонована претендентом ціна предмета торгів

 2. запропонований претендентом метод врахування при здійсненні розрахунків за виконані роботи наступних змін рівня цін у зв'язку з інфляційними процесами, зміною законодавства

 3. пропозиції претендента за умовами і порядком фінансування та кредитування контракту.

На підрядних торгах можуть бути укладені наступні види контрактів (у залежності від урахування зміни ціноутворюючих факторів):

 1. ^ Контракт з твердою ціною, є угодою, при якому підрядчик зобов'язується здійснити поставку матеріалів, проведення робіт і надання послуг за певну ціну, яка не може бути змінена у разі зміни витрат.

Умови вибору:
^ Переваги форми «тверда ціна»

Недоліки форми «тверда ціна»

Для замовника

   1. менша вартість проекту

   2. більш висока ступінь визначеності бюджету фірми, можливостей забезпечення фінансуванням

менша потреба у власному персоналі, що здійснює контроль за виконанням проекту

 1. витратам приділяється більше уваги, ніж якістю

 2. необхідність детальної попередньої проробки проекту, що вимагає додаткового часу і витрат (особливо при будівництві великих об'єктів)

Для підрядника

 1. потенційна можливість отримання більшого прибутку

 1. висока вартість участі в торгах

 2. потенційна можливість отримання значних збитків

 3. відволікання ресурсів на підготовку пропозиції про укладання контракту

Велика частка економічного ризику лягає на підрядчика.

При обгрунтуванні претендентом своєї пропозиції за формою «тверда ціна», її величину рекомендується розраховувати в строгій ув'язці з термінами будівництва, планованим розподілом обсягів робіт по кварталах і місяцях і прогнозованим значенням індексів цін.

До складу пропозиції рекомендується включати спеціальну форму «Пропозиція претендента за ціною предмета торгів».

Пропозиція претендента за твердою ціною предмета торгів

(Умовний приклад)

Найменування будівель, споруд, робіт, витрат

Терміни виконання робіт

Вимірювач твердої ціни

(Рублів РФ, дол США і т.п.)

Тверда

ціна
початок

закінчення

Приклад 1.

Планування майданчика та уривка котловану

15.11.2000

15.11.2000

Руб.

21715

Приклад 2.

Будівництво корпусу № 1 (СМР)

02.12.2000

Січень 2001

Доларів США

1215700
 1. Контракт з ковзаючою ціною. На момент підписання контракту встановлюється базисний рівень ціни, який залишається незмінним. У ході виконання робіт, здані замовнику обсяги, індексуються з використанням узгодженого індексу.

Умова вибору:

У пропозиції претендента при цьому доцільно вказати найменування організації, що розробляє ці індекси.
^ Переваги форми «ковзна ціна»

Недоліки форми «ковзна ціна»

Для замовника

 1. використовуючи регіональні індекси цін, замовник отримує гарантію того, що його витрати не перевищать среднерегиональной рівень

 2. можливість впливати на хід виконання проекту

 3. велика передбачуваність результатів

прибуток підрядчика встановлюється на рівні, визначеному конкуренцією

 1. ризик перевитрати коштів

 2. більш високі витрати на утримання контролюючого апарату

Для підрядника

 1. у підрядника створюється стимул до скорочення витрат у порівнянні зі среднерегиональной їх рівнем

 2. помірні витрати на участь в торгах

  1. жорсткий оперативний контроль з боку замовникаПропозиція претендента за ціною предмета торгів в рівні цін,

склалися в календарному періоді (місяці),

передує місяцю розробки пропозиції (умовний приклад)


№ з / п

Найменування будівель, споруд, робіт, витрат

Базисна величина кошторисної вартості в рівні цін 1984 або 1991г.г., Тис. руб.

Пропозиція претендента за ціною в рівні поточних цін жовтня 2000р. з урахуванням ПДВ, тис. руб.

Індекс запропонованої претендентом ціни по відношенню до базисного рівня (гр.4/гр.5)

1

Будівництво корпусу № 1

5100,1

30646500

6009

2

Будівництво котельні

220,5

1345050

6100

3

Будівництво корпусу № 2

1700,8

10544960

6200

4

Розширення очисних споруд

527,4

3111660

5900
 1. ^ Контакт з відкритою ціною. На момент підписання контракту ціна не встановлюється. Замовник оплачує фактичні витрати підрядника.

Умови вибору:

Весь економічний ризик лежить на замовнику.

У разі вибору форми «відкрита ціна» у договорі рекомендується обумовити ряд умов, які б дозволили перевести ціну з «відкритою» в «обмежено відкриту». Наприклад:

 1. за статтею «Матеріали» обумовити за цінами якого постачальника обліковуються матеріали або використовувати среднебіржевие ціни.

 2. за статтею «Експлуатація машин і механізмів» можливі варіанти:

 1. за статтею «Заробітна плата»:

 1. встановити, що накладні витрати і планові накопичення будуть обчислюватися за нормами від фонду оплати праці робітників і механізаторів

 2. інші роботи і витрати будуть обчислюватися у відсотках від коштів на оплату праці робітників і механізаторів.


II


Порядок приймання виконаних робіт, розрахунків за них в процесі будівництва встановлюється договором підряду.

Розрахунки можуть здійснюватися:

Порядок авансування робіт замовником:

 1. при бюджетному фінансуванні - граничний розмір авансування встановлений у розмірі 30% від кошторисної вартості робіт за договором або річного обсягу робіт (постанови Уряду РФ від 22.06.1994г. № 745, від 28.02.2002 № 137);

 2. при позабюджетному фінансуванні - розмір авансу визначається за погодженням сторін (від 0 до 100%).

При частковому авансування індексації підлягають вартість робіт, що виконуються в наступні періоди, і залишок авансу.

У договорі обумовлюється термін перерахування авансу замовником (до 10-15 днів) і умова, що підрядник приступає до виконання робіт після перерахування йому авансу.

Погашення авансу здійснюється при розрахунках за виконані роботи зазвичай рівними частками у відповідності з терміном виконання робіт за договором.

Первинними документами оформлення здачі-приймання виконаних робіт є:

В Акті приймання виконаних робіт підрядник показує перелік та обсяги виконаних робіт, розцінений у відповідності з методами та нормативами, прийнятими для обгрунтування договірних цін.

При базисно-індексному методі форма КС-2 складається за формою локального кошторису (форма 4). Прямі витрати визначаються за відповідними нормами і розцінками (вказується номер позиції за кошторисом), перераховуються в рівень цін місяці оплати, нараховуються в установленому порядку накладні витрати і кошторисний прибуток. Якщо обумовлено договірною ціною, враховуються лімітовані витрати, інші роботи і витрати. На загальну суму нараховується ПДВ.

Приклад акту приймання виконаних робіт, складеного за зразком уніфікованої форми ресурсним методом.


^ АКТ про приймання виконаних робіт

Кошторисна (договірна) вартість відповідно до договору підряду (всього по акту) руб.

Номер

Найменування робіт

Номер одиничної розцінки

Одиниця виміру

Виконано робіт

П / п

Позиції по кошторису

Кількість

Ціна за одиницю, крб

Вартість, руб

1

2

3

4

5

6

7

8

1
Кладка стін з цегли:

ГЕСН 81-02-08-001-1

1 м 3 кладки

60

Витрати праці робітників-будівельників

1

Ч-ч

5,4 * 60 = 324

10

3240Середній розряд робіт

1.1.
2,7

Витрати праці машиністів

2

Ч-ч

0,4 * 60 = 24

Кран

02

М-ч

0,4 * 60 = 24

Цегла керамічна

4

Тис. шт.

0,394 * 60 =

23,64

6000

23,64 * 6000 =

141840............


Разом прямі витрати


У т.ч.


Витрати на оплату праці1

2

3

4

5

6

7

8Витрати на експлуатацію будівельних машин


У т.ч. заробітна плата машиністів


Матеріальні витрати


Накладні витрати


Кошторисний прибуток


Разом


Зимове подорожчання (по цілорічної нормі)


Всього


Інші роботи і витрати


Всього за актом


На підставі Акта про приймання виконаних робіт заповнюється Довідка про вартість виконаних робіт.

Вартість виконаних робіт показується в трьох графах:

Гр.4 - наростаючим підсумком з початку виконання робіт, включаючи звітний період. Таким чином, після закінчення робіт визначається загальна вартість підрядних робіт, виконаних на будівництві, і ці дані можуть бути використані для оцінки кошторисної вартості будівництва об'єктів, які приймаються в експлуатацію;

Гр.5 - наростаючим підсумком з початку року, включаючи звітний період. Інформація використовується для складання статистичної звітності про обсяги підрядних робіт, виконаних за відповідний звітний період (місяць, квартал, рік);

Гр.6 - за звітний період. Служить підставою для оплати робіт замовником.


ДОВІДКА

^ Про вартість виконаних робіт І ВИТРАТ

№ з / п

Найменування пускових комплексів, етапів, об'єктів, видів виконаних робіт, устаткування, затрат

Код

Вартість виконаних робіт і витрат, руб.

З початку проведення робіт

З початку року

У тому числі за звітний період
Всього робіт і витрат, що включаються у вартість робіт
в тому числі:
БМР в цінах 2001р.
Подорожчання ринку До = 3,28
Інші витрати, що включаються до вартості робіт
Разом

Сума ПДВ

Всього з урахуванням ПДВ

Довідка про вартість виконаних робіт служить підставою для виписки рахунку-фактури на оплату виконаних робіт.

Із суми, що визначає вартість виконаних робіт, виключають:

Виняток зворотних сум проводиться після підсумку вартості робіт за актом до нарахування ПДВ.

Порядок компенсації фактичних витрат підрядника


Всі витрати підрядних організацій, які повинні бути компенсовані замовником за фактичними витратами, слід обговорити при узгодженні договірних цін на будівельну продукцію.

Компенсації відносять до інших витрат і показують в Акті приймання виконаних робіт за загальним підсумком перед нарахуванням ПДВ.

Компенсації можуть виплачуватися за будь-якої статті витрат, що включаються в собівартість підрядних робіт.

На об'єктах бюджетного фінансування цей вид компенсації зазвичай не допускається.

Сума компенсації по заробітній платі визначається як різниця витрат на оплату праці робітників, визначених за договірними цінами і державними ставками в поточному рівні цін:

З комп = З - З б × І з


З - поточна заробітна плата;

З б - базисна заробітна плата;

І з - індекс заробітної плати на момент складання кошторису, встановлений на федеральному або територіальному рівні у відповідності з галузевим тарифною угодою.

З комп = Т р × ( )


Тр - витрати праці робітників на виконання робіт, ч-ч;

- Відповідно договірна поточна і базисна тарифна ставка для середнього розряду робіт, руб / год.

На суму компенсації заробітної плати нараховується ЕСН (26%).

Як правило, відшкодовується різниця в амортизації.
- Витрата j-го матеріалу по нормі, натуральні показники;

- Ціни на j-й вид матеріалів, відповідно фактична поточна і кошторисна базисна, руб.;

І м - індекс за матеріалами.

Розрахунок компенсації провадиться у таблиці.


Бухгалтерська довідка

подорожчання вартості матеріалів на об'єкт ________


№ з / п

Найменування матеріалів

Од.

Кількість

Ст-ть од. змін. в цінах 2001р., руб.

Ст-ть од. змін. по індексу, руб.

(Їм = 3,57)

Ст-ть од. змін. по рахунок-фактурі (без ПДВ), грн.

Різниця у вартості матеріалів, руб.

Од.

Гр.7-гр.6

Всього

Гр.8 ×

Гр.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Цегла керамічна

Тис.

шт.

23,64

1356,87

4849,24

6000

1150,76

27204
............

Разом×


Сума по гр.9 показується в Довідці про вартість виконаних робіт.
Навчальний матеріал
© uadoc.zavantag.com
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації