Організація та розвиток комерційної діяльності торговельних підприємств на товарному ринку. Word

1.doc (9 стор.)
Оригінал


1   2   3   4   5   6   7   8   9
^

Глава 2. Організація комерційної діяльності з продажу спортивних товарів в ТОВ «Самтек»
2.1. Характеристика та аналіз ефективності комерційної діяльності підприємстваОрганізаційно - правова форма: товариство з обмеженою відповідальністю. Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) - це засноване одним або кількома особами об'єднання, статутний капітал якого розділений установчими документами на частки певних розмірів 1.

Учасники Товариства з обмеженою відповідальністю не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості внесених ними вкладів.

Вищим органом товариства є загальні збори його учасників. Збори повинні проводитися не рідше одного разу на рік. Збори можуть бути черговими та позачерговими. У ТОВ створюється виконавчий орган (колегіальний або одноособовий), який здійснює поточне керівництво його діяльністю і є підзвітним загальним зборам його учасників. Одноосібний орган управління суспільством може бути обраний також і не з числа його учасників.

Учасники Товариства мають кількістю голосів пропорційно розміру їх часток у Статутному капіталі Товариства. Компетенція Загальних зборів Учасників і порядок прийняття ним рішень визначаються Статутом Товариства.

Керівництво поточною діяльністю Товариства і виконання рішень Загальних зборів здійснюється Директором Товариства, що обирається Загальними зборами Учасників. Директор здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства на основі єдиноначальності в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства.

Компанія ТОВ «Самтек» була створена в 1994 році невеликою групою професійних гірськолижників, що мали деякий досвід в організації ринку спортивних товарів. Фактично компанія будувалася на базі, мабуть, найвідомішого в країні спортивного комісійного магазину, який має до того часу 30-річну історію і, природно, професійний кадровий склад.

Ентузіазм і комерційні здібності «зачинщиків» помножені на професіоналізм і чітку організацію роботи «старих» кадрів вилилися в результаті в один із самих великих, (а в ті часи - найбільший), магазинів спортивних товарів нової формації. Постійна боротьба за покупців з зростаючою кількістю конкурентів змушує компанію, маючи значний асортимент (більше 20 000 найменувань), в той же час підтримувати ціни на одному з найнижчих рівнів і запрошувати на роботу тільки грамотних фахівців.

Турбота про якість обслуговування навела на думку розділити магазин на відділи, що спеціалізуються на окремих торгових марках або їх групах. Консультанти і менеджери в цих відділах досконально знають усі споживчі властивості товарів, що перебувають під їх «юрисдикцією» і готові дати будь-яку консультацію. Такий підхід значно підвищує інформаційну насиченість, що здорово спрощує проблему вибору для покупців.

Вже більше 6 років тому ТОВ «Самтек» організувала свій сайт в Інтернеті, на якому регулярно оновлює прайс-листи. З червня 2000р.

ТОВ «Самтек» пропонує можливість замовлення та придбання товарів у режимі «он-лайн». Співпраця з надійними і недорогими службами доставки дозволяє в найкоротші терміни доставити товар практично в будь-яку точку Росії або країн ближнього зарубіжжя. А доступність всього асортименту класичного «оффлайн» магазину дозволяє говорити про напевно найбільшому реченні спортивних товарів в Інтернет-торгівлі.

^ Матеріально-технічна база підприємства. Підприємство розташоване на першому поверсі житлового будинку, тобто його можна класифікувати по капітальності будівлі як - капітальне; по розміщенню - вбудоване - прибудоване; одноповерхова, стіни - цегляні.

Магазин розпорядженні комплексом приміщень, необхідних для раціонального функціонування торгово-технологічного процесу. Всі приміщення магазина розташовані з урахуванням забезпечення раціонального взаємозв'язку між ними. Так планування торгових приміщень, а також приміщень (зон) для приймання, зберігання та підготовки товарів до продажу, допоміжних і адміністративно-побутових приміщень відповідають основним вимогам:

Основним торговим приміщенням є торговий зал. Він служить для розміщення робочого і виставочного запасу товарів, тут провадиться добір товарів покупцями, здійснюються розрахункові операції за відібрані товари, виявляються різні додаткові послуги покупцям. У торговому залі організовані робочі місця продавців, касирів, продавців-консультантів, касирів-контролерів і інших працівників магазина. Тому пристрій і планування торгового залу відповідає вимогам раціональної організації, найважливішими з цих вимог є: вільний рух купівельного потоку; забезпечення найкоротших шляхів руху товарів із зон збереження і підготовки товарів до продажу до місць їх викладення і розміщення; створення умов гарної видимості і зручності для орієнтації покупців.

Частина площі торгового залу приділяється під зони для проходів покупців, виділена площа для організації робочих місць продавців. Торговий зал має великий периметр глухих стін і перегородок, що дуже важливо для розширення можливості установки торгового обладнання, стіни мають блискучу поверхню, поверхня підлог рівна, неслизькою, вологостійка і міцна. Штучне освітлення торгового залу рівномірне, яскраве і має сприятливий спектральний склад. Планування вузла розрахунку забезпечує безперешкодний напрямок руху купівельних потоків, виключаючи зустрічні потоки.

Торгові приміщення та склад розташовані на одному рівні, вони пов'язані між собою невеликим коридором, що дозволяє оперативно поповнювати товарні запаси. Приміщення для приймання товарів розташоване в безпосередній близькості від торгового залу. Поруч з приміщенням для приймання товарів і розвантажувальною рампою розташоване підсобне приміщення для зберігання тари і пакувальних спортивних товарів. Адміністративно-побутові приміщення зв'язані з торговими приміщеннями, а також із приміщеннями для приймання, зберігання та підготовки товарів до продажу.

Для розвантаження транспортних засобів у магазині обладнане спеціальне місце. Приміщення (зони) для приймання товарів за кількістю та якістю примикає до місця розвантаження. У магазині виділена спеціальна зона для товарів, які прибули у позаробочий час. Зона для приймання товарів пов'язана з приміщеннями для зберігання і підготовки товарів до продажу. Крім того, приміщення для приймання товарів має найкоротшу зв'язок з торговим залом для доставки товарів, що надійшли в тарі-устаткуванні, безпосередньо в зал. Приміщення для зберігання оснащені відповідним технологічним обладнанням.

Магазин враховує вимоги ергономіки, це відноситься не тільки до вибору геометричних параметрів приміщень, але і до розмірів торгового обладнання та меблів.

Меблі для торгових підприємств відіграє важливу роль у раціональній організації торгово-технологічного процесу в магазині. Вона широко застосовується при виконанні різних операцій, пов'язаних з прийманням, зберіганням і продажем товарів.

Меблі торгових залів:

У магазині використовується боксова технологічна планування тому в ньому здійснюється традиційна форма обслуговування (через прилавок), торговий зал розбитий на два відділи і стіл замовлень. Торгові відділи розташовані так, щоб можна було легко переходити з одного відділу в інший, а також до касового вузла для розрахунку.
Рис. 5. Меблі торгових залів: для викладки товарів (гірки, прилавки, прилавки-вітрини, вішала); для розрахунку з покупцями (касові кабіни)


Вони являють собою прилавки і прилавки-вітрини - утворюють секцію замкнутої зони, нерозбірні; гірки універсальні - пристінні, збірно-розбірні; вішала - одноярусні, пересувні, збірно-розбірні.

Рис. 6. Меблі підсобного приміщення: стелажі, піддони і вішала


Меблі в торговому приміщенні зручна в експлуатації, забезпечує широкий показ товарів і створює максимум зручності при отборке товарів покупцями. Вона має стандартні розміри, довжина, висота і ширина відповідають параметрам приміщення, і відповідає різним властивостям товарів і стандартизованих розмірами упаковки, вона міцна і стійка.

Меблі, виготовлені з уніфікованих деталей, легко монтується як у вигляді окремих секцій, так і суцільним фронтом, що призводить до економії коштів за рахунок скорочення числа стійок і інших елементів. Полки торгових меблів розташовані зручно, що забезпечує широкий показ товарів і створює максимум зручностей. Меблі для торгових залів магазину недорога і економічна в експлуатації. Вона виготовлена ​​з простої і полегшеної конструкції з недорогих будівельних і оздоблювальних спортивних товарів з використанням сучасної технології виробництва. Вона займає мало площі торгового залу і підсобних приміщень, але досить ємна, забезпечує викладку і збереження необхідної кількості товарів.

Найбільш розповсюдженим торговим обладнанням у магазині ТОВ «Самтек» є універсальні гірки, зібрані з обмеженої кількості взаємозамінних уніфікованих деталей і вузлів, що дозволяє широко застосовувати різноманітні групи товарів. Вона забезпечує раціональне використання площі торгового залу, придатна для оперативного поповнення запасів товарів, забезпечує наочність показу і зручності отборки їх покупцями.

Форма, пропорції і колір торгових меблів відповідає своєму функціональному призначенню й архітектурно-художньому оформленню інтер'єра торгового залу магазина, вона підкреслює єдність ансамблю інтер'єра магазина. У колірній обробці максимально використовувалися декоративні властивості спортивних товарів (дерева, пластичних мас і ін). Оздоблення торгових меблів ув'язана з загальним рішенням обладнання, тобто з її формою, конструкцією. Забарвлена ​​меблі в нейтральні спокійні тони, у тони контрастні кольору товару, щоб виявити і підкреслити його основні властивості. Колір меблів гармонує з інтер'єром магазину, і виявляти колірні властивості експонованих товарів. При цьому джерела світла розташовуються так, щоб виділити товар, звернути на нього увагу покупців.

Крім того, магазин виконує наступні вимоги:

Пристрій торгових меблів, а також матеріали, що використовуються для виготовлення меблів, не утруднюють її чищення в процесі експлуатації і збирання приміщень. Меблі має доброякісну обробку, із гладкою поверхнею, без зайвих поглиблень, зазорів і виступів.

Рівень обслуговування покупців, створення оптимальних умов праці торгових працівників і забезпечення високих економічних показників роботи магазину багато в чому залежать від того, наскільки раціонально він оснащений торговим обладнанням.

Вибір типів обладнання, в магазині ТОВ «Самтек» і комплектування його набору грунтуються на таких основних принципах:

Правильно підібране і розставлене обладнання дозволяє розширити пропозиція товарів, створити більше зручності для обслуговування покупців, збільшити товарообіг на квадратний метр торгової площі і тим самим домогтися більш високих показників ефективності використання торгових площ.

Розрахунки з покупцями здійснюється шляхом прийому грошей безпосередньо і одночасного обліку суми, що надійшла за допомогою касової машини. Конструкція контрольно-касової машини дозволяє вести облік наростаючим підсумком отриманих від покупців грошей, друкувати чек з різними даними, друкувати на контрольній стрічці порядковий номер чека, сплачену суму, шифр, номер лічильника, одночасно на їх індикаторах указується проведена сума, шифр і номер лічильника. Отриману в контрольно-касових апаратах інформацію можна виводити на магнітну чи перфоровану стрічку з наступною обробкою даних на електронних обчислювальних машинах з метою вивчення попиту, визначення обсягу продажу товарів і т. д.

Магазин в повній мірі оснащений організаційною технікою, (наприклад: спорттовари, підключені в мережу, факс, модем, принтери, ксерокс, міні-АТС), а також є вихід в глобальну мережу інтернет зі своєю адресою. Сукупність приміщень магазина складає його технологічну планування:
Рис.7. Схема магазину ТОВ «Самтек»


Площа магазина складає 216 м 2: з них 70 м 2 займають торгові приміщення, 40 м 2 - адміністративно-побутові, 10 м 2 - підсобні приміщення і 96 м 2 - приміщення для приймання і зберігання товарів.

Визначимо ступінь ефективності використання площі шляхом розрахунку техніко-економічних показників.

  1. Коефіцієнта установчої площі;

(1)

де S у - установча площа дорівнює 30м 2;

S т. З - площа торгового залу дорівнює 70 м 2,

К у - коефіцієнт установчої площі дорівнює 0,43 тобто 43%. 1

2. Коефіцієнта викладки;

(2)

S викл - площа викладення товарів дорівнює 70 м 2;

S т. е. - Площа торгового залу дорівнює 70 м 2;

Квикл - коефіцієнт використання площі торгового залу під викладення товарів складає 1.

3. Питомої товарообігу на 1м 2: показує, скільки товарів продається за певний проміжок часу на 1 м 2, необхідно прагнути до збільшення цього показника.

, (3)

де, Т РІК, МЕС - товарообіг за рік або місяць (місячний ТЕ 532,5 тис.руб.);

S т.з. - площа торгового залу (70 м 2).

Т У - питома товарообіг складає 7607,14 тис. руб. на м 2.

4. Структури площ магазина: показує, яку частку займає конкретна площа в загальній S магазина.

, (4)

де S т.з. - площа торгового залу (70 м 2) дорівнює 0,32 чи 32%;

S дем - демонстраційна площа (70 м 2) дорівнює 0,32 чи 32%;

S вуст - установча площа (30 м 2) дорівнює 0,14 чи 14%.

5. Коефіцієнта безперервності:

, (5)

де Д м - кількість днів у місяці (28);

Д р - кількість робочих днів у місяці (24).

К н - коефіцієнт безперервності дорівнює 1,16.

6. Коефіцієнта ємності:

, (6)

Площа торгового залу дорівнює 70 м 2;

S вик - площа викладення (30 м 2).

До ем - коефіцієнт ємності дорівнює 2,33 1.

Пристрій і планування торгового залу і приміщень для приймання, зберігання та підготовки товарів до продажу. Основним торговим приміщенням ТОВ «Самтек» є торговий зал, який, як правило, займає більшу частку в загальній площі магазина. Він служить для розміщення робочого і виставочного запасу товарів, тут провадиться добір товарів покупцями, здійснюються розрахункові операції за відібрані товари, виявляються різні додаткові послуги покупцям. У торговому залі організовані робочі місця продавців, касирів, продавців-консультантів, касирів-контролерів і інших працівників магазина. Тому пристрій і планування торгового залу повинні відповідати вимогам раціональної організації чинених тут операцій. Найважливішими з цих вимог є:

Вибір відповідного варіанта технологічного планування здійснюється з урахуванням розмірів і конфігурації торгового залу, асортименту реалізованих товарів і методів їхнього продажу.

Змішана планування ТОВ «Самтек» передбачає розміщення встаткування в торговельному залі з використанням комбінацій лінійної і боксової планувань. Лінійне планування торговельного залу є найбільш раціональною для продажу товарів за допомогою самообслуговування. При боксової плануванні всю площу торгового залу розбивають на ізольовані друг від друга бокси (відділи).

Розміщують робочі місця продавців ближче до приміщень, в яких здійснюються збереження і підготовка до продажу товарів.

Планування вузла розрахунку ТОВ «Самтек» повинна забезпечувати безперешкодний напрямок руху купівельних потоків, виключати зустрічні потоки. Касові кабіни повинні розташовуватися таким чином, щоб потік покупців проходив ліворуч від робочих місць контролерів-касирів. При організації єдиного вузла розрахунку необхідно передбачати застосування сполученої системи «вхід - вихід».

Важливу роль в організації безперебійного торгово-технологічного процесу ТОВ «Самтек» грають приміщення для приймання, зберігання та підготовки товарів до продажу. Склад і розміри цієї групи приміщень залежать від типу і розміру магазину, характеру виконуваних технологічних операцій.

Для розвантаження транспортних засобів у магазині обладнані спеціальні місця.

Приміщення (зони) для приймання товарів за кількістю та якістю повинне примикати до місця розвантаження. У ТОВ «Самтек» може бути також виділена спеціальна зона для товарів, які прибули у позаробочий час. Зона для приймання товарів повинна бути пов'язана з приміщеннями для зберігання і підготовки товарів до продажу. Крім того, приміщення для приймання товарів повинні мати по можливості найкоротший зв'язок з торговим залом для доставки товарів, що надійшли в тарі-устаткуванні, безпосередньо в зал.

Приміщення для зберігання товарів за своїм устроєм повинні відповідати вимогам раціонального зберігання необхідних запасів товарів. Розмір площі цих приміщень, їх склад залежать від асортименту реалізованих товарів і встановлюються по Будівельним нормам і правилам. Зони зберігання товарів можуть розміщатися в підвальних приміщеннях або в приміщеннях, що знаходяться на рівні торгового залу. Рідше такі приміщення розташовуються над торговим залом (на верхніх поверхах будівлі). Приміщення для зберігання оснащуються відповідним технологічним обладнанням - стелажами, подтоварниками і т. д.

^ Організація складського господарства. Різниця в умовах поставки (отримання продукції) та їх витрачання (відвантаження споживачам) вимагає створення відповідної системи складів та організації складського господарства. Воно покликане забезпечити безперебійне постачання виробництва усіма видами спортивних товарів (сировиною, паливом, інструментом, запчастинами і т.д.), необхідну їх підготовку.

Структура складського господарства ТОВ «Самтек» визначається в залежності від номенклатури споживаних спортивних товарів, типу і обсягів виробництва, рівня його спеціалізації і кооперування. Найбільш часто склади класифікуються за їх місцем у виробничому процесі, за родом збережених спортивних товарів, по технічному пристрою і ступеня пожежної небезпеки.

За місцем у виробничому процесі (призначенням і підпорядкованості) склад ТОВ «Самтек» ставитися до збутовому. На збутових складах зберігається готова продукція, і підпорядковані вони відділу збуту.

За характером технічного пристрою склад ставитися до закритого (будівлі). Закриті склади - це будівлі та інші сховища, повністю захищають вміст від атмосферних впливів.

Загальна площа складських приміщень Р про розраховується з урахуванням максимальної норми запасу спортивних товарів Z max, вона включає корисну площу Р п, зайняту під спортивних товарами або пристроями для їх зберігання; оперативну площа Р про, зайняту приймально-відпускними та сортувальними майданчиками, проходами і проїздами ; конструктивну площу Р до під перегородками, колонами, сходами, підйомниками тощо; площа службово-побутових приміщень Р з:

Р про = Р п + Р про + Р к + Р с. (7)

Р про = 106 м 2 1

Відношення корисної площі до загальної називається коефіцієнтом використання площі складу:

Кі = Р п / Р об. (8)

Кі = 96/106 = 0,9

Оперативна площа становить 40-70% корисної площі складу.

Розміщення складів на території підприємства повинно забезпечувати найбільш короткі перевезення вантажів і їх якнайшвидшу доставку в цехи. При цьому повинно враховуватися наступне: прямолінійність вантажопотоків, зручність транспортування вантажів і хороший зв'язок з під'їзними шляхами, наближення збережених спортивних товарів до найголовніших цехам - споживачам цих спортивних товарів, пожежна безпека.

Складські приміщення оснащуються стелажами, підйомно-транспортним, ваговим та іншим обладнанням. Засоби оснащення повинні забезпечувати умови зберігання спортивних товарів, зручність виконання складських робіт і збільшення місткості складів. В даний час на підприємстві використовуються механізовані і автоматизовані склади, на яких деталі в уніфікованій тарі поміщаються автоматичними штабелерами в вільні комірки висотних стелажів або видаються зі складу по команді комп'ютера. Інформація про рівні запасу деталей також виходить за допомогою спорттоварів.

^ Торговельні зв'язки з постачальниками та організація доставки товарів. Основними постачальниками спортивних товарів є «Кетлер-спорт» та «Спорт-майстер». На проведеної в 2007 році щорічної Міжнародної виставці спортивних товарів та обладнання для фітнесу - SPORTEX MIDDLE EAST 2007, був знайдений ще один потенційний постачальник, підприємство «Марафон-спорт».

Була проведена оцінка результатів роботи з уже наявними постачальниками і потенційним. Розрахунок рейтингу постачальників представлений у табл.1.

За результатами проведеного аналізу, було з'ясовано, що найбільшу оцінку в 57 балів має підприємство «Спорт-майстер», далі «Кетлер-спорт» - 56 балів і «Марафон-спорт» - 54.


Таблиця 1

Розрахунок рейтингу постачальників

Критерій вибору постачальника

Вага критерію

Оцінка критерію за 10-бальною шкалою

Твір ваги критерію на оцінку

«Кетлер-спорт»

«Спорт-майстер»

«Марафон-спорт»

«Кетлер-спорт»

«Спорт-майстер»

«Марафон-спорт»

1

2

3

4

5

6

7

8

Ціна

0,25

8,0

7,0

10,0

0,031

0,036

0,025

Якість товару

0,25

10,0

10,0

10,0

0,025

0,025

0,025

Надійність постачальника

0,20

10,0

9,0

8,0

0,020

0,022

0,025

Віддаленість постачальника

0,14

8,0

9,0

4,0

0,018

0,016

0,035

Форма оплати і умови платежу

0,10

9,0

7,0

8,0

0,011

0,014

0,013

Організація доставки

0,05

8,0

8,0

9,0

0,006

0,006

0,006

Додаткові послуги

0,01

3,0

7,0

5,0

0,003

0,001

0,002

Всього

1,00

56,0

57,0

54,0

0,114

0,120

0,130


Однак якщо порівнювати вага критерію на оцінку, то тут лідером є «Марафон-спорт» - 0,130, що на 0,010 балів менше ніж у «Спорт-майстер» і на 0,016 ніж у «Кетлер-спорт». Дана обставина пов'язана з тим, що у підприємства «Марафон-спорт» більш низькі ціни, менш віддалене місце розташування та краще організована доставка.

В результаті проведеного аналізу, було вирішено збільшити частку поставки з постачальником - «Марафон-спорт».

Розглянемо динаміку і структуру надходження товарів на підприємство від постачальників:

Можна сказати, що з даних постачальників самі великі замовлення на поставку спортивних товарів були у підприємства «Марафон-спорт». Загальний обсяг товарів у 2007 році склав 3420 тис. руб., Що на 510 тис. більше ніж у 2006 р.

Все договору за кількістю, якістю продукції, що поставляється, термінам були виконані на підприємстві. Всі поставки виконуються планомірно, ритмічно і оперативно. Ні яких зауважень і претензій до постачальників виявлено не було.


Таблиця 2

Динаміка надходження спортивних товарів на підприємство по постачальникам за 2005-2007 р., тис. руб.

Товарні групи

2005р

2006р

2007р

Відхилення по роках (+, -)

Темп росту,%

2006 від 2005

2007 від 2006

2007 від 2005

2006 від 2005

2007 від 2006

2007 від 2005

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Виробники

Stiga

240

280

350

+40

+70

+110

116,7

125

145,8

Nike

340

360

430

+20

+70

+90

105,8

119,4

126,4

Addidas

450

500

590

+50

+90

+140

111,1

118

131,1

Оптові посередники

«Кетлер-спорт»

420

470

550

+50

+80

+130

111,9

117

130,9

«Спорт-майстер»

470

600

700

+130

+100

+230

127,6

116,6

148,9

«Марафон-спорт»

500

700

800

+200

+100

+300

140

114,2

160

Річний обсяг надходження

2420

2910

3420

+490

+510

+1000

120,2

117,5

141,3


Товари в ТОВ «Самтек» доставляються централізовано. При такому способі постачальники забезпечують у необхідній кількості транспорт, ведуть вантажно-розвантажувальні роботи, відповідають за збереження товарів в дорозі і своєчасну доставку товарів у магазин.

Централізовану доставку ТОВ «Самтек» застосовує як при транзитному русі товару, так і при постачанні мережі зі складів оптових і роздрібних організацій.

Централізована доставка в ТОВ «Самтек» оформляється двома договорами: договором поставки, в якому передбачаються права і обов'язки постачальника і покупця, і договором централізованої автомобільного перевезення вантажів, в якому передбачаються права і обов'язки постачальника-відправника вантажів і автотранспортного підприємства-перевізника. У тих випадках, коли постачальник має в своєму розпорядженні своїм автотранспортом, то всі умови централізованої доставки, в тому числі що стосуються і транспортування вантажів, передбачаються в договорі поставки. Значення централізованої доставки полягає в тому, що вона дозволяє раціонально організувати весь процес товаропостачання роздрібної торгової мережі ТОВ «Самтек», усунути зайві ланки в товароснабжении, скоротити чисельність складського персоналу, експедиторів, вантажників, поліпшити використання автотранспорту, знизити вартість транспортування товарів, а також створити умови для поліпшення торговельного обслуговування населення.

Належна організація централізованої доставки товарів у ТОВ «Самтек» дозволяє прискорити рух товару, забезпечити збереження товарів при транспортуванні і продажу.

Централізована доставка товарів в ТОВ «Самтек» здійснюється як виробничими об'єднаннями підприємств та організаціями-виготовлювачами, так і оптовими торговими організаціями. При цьому оптові торговельні організації можуть здійснювати централізовану доставку товарів як зі своїх складів, так і зі складів виробничих об'єднань, підприємств і організацій-виробників в порядку транзитного завезення.

Одним з центральних питань організації централізованої доставки товарів є порядок узгодження кількості та асортименту, які підлягають черговій доставці товарів у ТОВ «Самтек». Можливі наступні способи визначення кількості товарів, що завозяться одержувачам в чергову доставку:

а) за замовленнями ТОВ «Самтек» на чергову доставку необхідних їм товарів по кількості й асортименту. Сума щоденних або іншої періодичності разових замовлень за певний період (місяць, квартал) повинна відповідати кількості товарів, передбаченому договором.

Асортимент товарів в експонованих замовленнях повинен відповідати узгодженій сторонами специфікації. У договорі може бути передбачене право отримувача на уявлення постачальнику замовлень по кількості й асортименту з відхиленням від середньої норми товарів, належних на чергову доставку.

При поданні замовлень необхідно враховувати мінімальні норми доставки, які визначаються в договорах.

Договірної практики ТОВ «Самтек» обрані три способи передачі замовлень постачальнику:

  1. доставка письмового замовлення;

  2. передача замовлення по телефону;

  3. прийом замовлення представником постачальника, який доставляє товар.

Порядок подання замовлень і їх акцепту необхідно передбачати в договорах.

б) у відповідності із замовленнями покупців за договором - об'єднань, фірм, мереж і т. д. на чергову доставку товарів у ТОВ «Самтек».

Для того щоб замовлення були обгрунтованими, покупець повинен знати вимоги ТОВ «Самтек» з урахуванням попиту населення. З цією метою покупець щодня або з іншою періодичністю, залежно від графіка доставки, попередньо отримує і погоджує замовлення від своїх одержувачів, при необхідності коректує і приводить їх у відповідність з умовами договору, узагальнює замовлення всіх одержувачів і узагальнений замовлення являє постачальнику в порядку, встановленому договором;

в) за рознарядками ТОВ «Самтек» із зазначенням у них одержувача товарів і днів завезення. При цьому способі покупець щомісяця, залежно від умов договору, видає постачальнику рознарядку на товари, що підлягають централізованій доставці кожному одержувачу, із зазначенням кількості, асортименту товарів і днів доставки. Виписка з рознарядки вручається кожному одержувачу, який, як і сам покупець, може у встановлені договором терміни уточнити кількість і асортимент товарів, які йому слід доставити з урахуванням попиту населення на ці товари. Такі рознарядки доцільно застосовувати у випадках доставки товарів порівняно вузького асортименту.

Постачальники, здійснюють централізовану доставку товарів, і ТОВ «Самтек» повинні спільно з автогосподарствами визначати оптимальні економічні маршрути завезення товарів по найкоротших відстанях.

У ТОВ «Самтек» існують лінійний маршрут централізованої доставки. Такий маршрут припускає завезення товарів в автомашині повної місткості одному одержувачу. Це можливо у випадках, коли одержувач є великим за кількістю належних йому товарів, або в один день одержувачу завозиться велика кількість товарів на кілька днів, або коли доставляється великогабаритний товар, або коли для перевезення використовується маловантажний автотранспорт.

При розробці раціональних маршрутів у ТОВ «Самтек» необхідно враховувати дислокацію торговельної мережі, обсяг одночасної партії товарів і частоту завезення товару в магазин.

Роботу зі складання маршрутів доцільно проводити за допомогою комп'ютера. Можна також періодично проводити фактичні виміри відстаней перевезень по спідометрі автомобіль. Це дає значний ефект, у багатьох випадках маршрути доставки скорочуються, а, отже, скорочуються і транспортні витрати.

Встановлені маршрути необхідно систематично перевіряти, так як відстані та умови доставки можуть змінюватися.

Аналіз динаміки обсягу та структури продажу. Проаналізуємо динаміку обсягу і структури продажу товарів. Для виявлення тенденцій у динаміці реалізації товарів різних груп доцільно використовувати таблицю, наведену в Додатку 1.

За даними Додатка 1 в 2005 р. найбільші обсяги продажів мали товари для важкоатлетів, борців, боксерів (852,3 тис. руб.), Інвентар для гри в тінистий і бадмінтон (745,6 тис. руб.), Інвентар для легкої атлетики (713 тис. руб.). Найменший обсяг продажів мали товари для лижників (700 тис. руб.), Товари для футболістів і волейболістів (630,5 тис. руб.), Товари для гімнастів і акробатів (619,5 тис. руб.), Товари для хокеїстів і ковзанярів (550 тис. руб.) та товари для туристів (489,1 тис. руб.)

У 2006 р. найбільші обсяги продажів мали товари для важкоатлетів, борців, боксерів (831,5 тис. руб.), Товари для футболістів і волейболістів (814 тис. руб.), Товари для лижників (795 тис. руб.) Та інвентар для гри в теніс і бадмінтон (763,3 тис. руб.). Найменший обсяг продажів був у товарів для туристів (525,2 тис. руб.).

У 2007 р. найбільші обсяги продажів мали товари для лижників (972,5 тис. руб.), Інвентар для гри в теніс і бадмінтон (860 тис. руб.), Товари для важкоатлетів, борців, боксерів (859,5 тис. руб .) і товари для туристів (845 тис. руб.).

Станом 2005 - 2007 р. найбільше зміна відбулася по товарах для туристів і склало +355,9 тис. руб., Товарам для лижників +272,5 тис. руб., Товарам для хокеїстів і ковзанярів +270 тис.руб.

Найбільше зменшення відбулося по товарах для легкої атлетики - 9,4 тис. руб.

Різна динаміка продажу окремих видів товарів призводить до зміни структури обороту. Динаміку структури можна представити у вигляді наступної таблиці 3.

За даними таблиці 3 у 2005 р. найбільшу питому вагу мають товари для важкоатлетів, борців, боксерів (16,08%), інвентар для гри в теніс і бадмінтон (14,07%), інвентар для легкої атлетики (13,45%) і товари для лижників (13,21%). У 2006 р. найбільшу частку в структурі товарообігу займають товари для важкоатлетів, борців, боксерів (14,46%), товари для футболістів і волейболістів (14,16%), товари для лижників (13,83%) та інвентар для гри в теніс і бадмінтон (13,27%).

І, нарешті, в 2007 р. найбільшу питому вагу мають товари для лижників (15,22%), інвентар для гри в теніс і бадмінтон (13,46%), товари для важкоатлетів, борців, боксерів (13,45%) і товари для туристів (13,22%).


Таблиця 3

Динаміка товарної структури товарообігу (%)

Види оборотних коштів

2005

2006

2007

Відхилення 2007 р. від 2005

1

2

3

4

5

Інвентар для гри в тінистий і бадмінтон

14,07

13,27

13,46

-0,61

Товари для важкоатлетів, борців, боксерів

16,08

14,46

13,45

-2,63

Інвентар для легкої атлетики

13,45

12,62

11,02

-2,43

Товари для гімнастів і акробатів

11,69

10,88

10,24

-1,45

Товари для лижників

13,21

13,83

15,22

2,01

Товари для хокеїстів і ковзанярів

10,38

11,65

12,83

2,45

Товари для футболістів і волейболістів

11,9

14,16

10,56

-1,34

Товари для туристів

9,22

9,13

13,22

4

Всього

100%

100%

100%
Станом на 2005 - 2007 р. найбільше зміна відбулася по товарах для туристів і склало +4%, товарам для хокеїстів і ковзанярів +2,45%, товарам для лижників +2,01%.

Найбільше зменшення відбулося по товарах для важкоатлетів, інвентарю для легкої атлетики, що відповідно склало - 2,63% і -2,43%

Аналіз тенденцій у розвитку різних форм продажу дозволить виявити недоліки в організації продажу товарів і намітити шляхи їх усунення (див. табл. 4).


Таблиця 4

Динаміка основних форм продажу товарів (тис. крб.)

Форми продажу

2005

2006

2007

Відхилення 2007 р. від 2005

1

2

3

4

5

1. Продаж через прилавок (питома вага - 56%)

2541

2772

3146

605

2. Самообслуговування (питома вага - 28%)

1590

1722

1899

309

3. Продаж за замовленнями (питома вага - 16%)

1169

1256

1345

176

Разом

5300

5750

6390

661,2


Згідно таблиці 4, динаміка основних форм продажу товарів змінювалася наступним чином. Продаж товарів через прилавок збільшилася в 2007 р., порівняно з 2005 і 2006 роками на 462,84 тис. руб. Продаж товарів, що використовує самообслуговування, збільшилася на 165,3 тис. руб. Продаж за замовленнями склала в 2007 р. близько 1345 тис. рублів, що на 176 тис. руб. більше 2005 року.

Що стосується структури основних форм продажу товарів, то тут явним лідером є метод продажів через прилавок - 56%, на другому місці самообслуговування - 28% і менша вага має продаж товарів за замовленнями - 16%.

Основні показники господарської діяльності. Розглянемо основні показники господарської діяльності підприємства за минулі три роки (див. Додаток 2).

Аналізуючи основні показники господарської діяльності (див. рис.8) можна відзначити, що товарообіг збільшився з 5300 тис. руб. до 6390 тис. руб., відповідно збільшився і рівень валового доходу і склав в 2007 році 5085 тис. руб., що на 1635 тис. руб. більше 2005 року.
Рис.8. Товарообіг, тис. руб.


Витрати обігу за аналізований період зменшилися на 406 тис.руб. в 2006 році і збільшилися на 100 тис.руб. у 2007 році порівняно з 2005 роком (див. рис.9.).Рис.9. Витрати обігу, тис. руб.


Хоча витрати обігу і збільшилися в 2007 році, прибуток від реалізації за розглянутий період склала 2725 тис. руб. (Див. рис.10), що на 400 тис. руб. більше показника 2006 року.
Рис. 10. Прибуток від реалізації, тис. руб.


Доходи від позареалізаційних діяльності в 2007 р. склали 595 тис.руб., Що на 215 тис.руб. більше 2006 року.

Балансовий прибуток за три роки змінювалася в бік збільшення, і в 2007 році склала 2940 тис. руб.

Для поглиблення аналізу основних показників господарської діяльності представимо структуру витрат обігу в розрізі окремих статей номенклатури (див. Додаток 3).

З 2005 року по 2007 рік збільшилися витрати на оплату праці на 230 тис.руб., Витрати на транспорт на 32,5 тис.руб., На утримання приміщення зменшилися на 9 тис.руб., На рекламу і по тарі зменшилися на 22 та 23 тис.руб.

Відрахування на соціальні потреби скоротилися на 47,5 тис. руб., Амортизація основних фондів на 61 тис. руб.

Загальна кількість витрат в 2007 р. склало 2360 тис. руб., Що на 560 тис. руб. більше 2006 року.

Проведемо аналіз динаміки показників з праці за аналізований період (див. Додаток 4)

Виробіток одного працівника у 2007 році склала 399,38 тис. руб. Це на 42,29 тис. руб. менше рівня 2005 року. Вироблення ж одного продавця склала в 2007 році 1065 тис. руб.

Оцінимо фінансово - економічний стан підприємства на основі наступних оцінок і розрахунків.

Оцінка платоспроможності.

1. Загальний коефіцієнт покриття = (поточні активи) / (поточні зобов'язання).

До п. (2005 рік) = 696,4 / 250,5 = 2,78;

До п. (2006 рік) = 932,9 / 417,4 = 2,235;

До п. (2007 рік) = 855,4 / 243,8 = 3,5.

Це загальна оцінка ліквідності активів. У зв'язку з тим, що в оцінку входять важкореалізоване запаси, критичне значення показника дорівнює 2. За отриманими розрахунками видно, що фірма ТОВ «Самтек» протягом аналізованих 3 років, з 2005 по 2007 рік могла погасити всі свої поточні зобов'язання за рахунок активів.

2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності = (грошові кошти) / (поточні зобов'язання).

До абс. л. (2005 рік) = 0,4818;

До абс. л. (2006 рік) = 0,56;

До абс. л. (2007 рік) = 1,28.

Це найбільш жорсткий критерій ліквідності, рекомендоване значення 0.1-0.2. Таким чином, ТОВ «Самтек» з одного боку, має можливість негайного погашення поточних зобов'язань, з іншого боку, існує надлишок коштів, які можна інвестувати, щоб уникнути зменшення вартості грошей у зв'язку з інфляцією і для підтримки прибутковості підприємства. Тому, головним завданням управління грошовими коштами на підприємстві повинно стати - знаходження компромісу між достатнім розміром грошових коштів, для підтримки ліквідності підприємства, і постійним інвестуванням надлишку грошових коштів.

^ Оцінка фінансової стійкості.

Характеризується співвідношенням власних і позикових коштів (характеризує фінансовий важіль).

1.Коеффіціент маневреності власного капіталу = (власні оборотні кошти) / (власний капітал) - яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності.

До м.с.к. (2005 рік) = 607,1 / 2112,8 = 0,287;

До м. С.К. (2006 рік) = 515,5 / 2232,5 = 0,231;

До м.с.к. (2007 рік) = 611,6 / 2378,4 = 0,257.

2.Коеффіціент концентрації власного капіталу = (власний капітал) / (баланс). Чим вище це значення - тим вища фінансова стійкість.

До к.с.к. (2005 рік) = 2112,8 / 2363,2 = 0,844;

До к.с.к. (2006 рік) = 2232,5 / 2649,9 = 0,892;

До к.с.к. (2007 рік) = 2378,4 / 2622,2 = 0,907.

За отриманими даними видно, що відбувається поступове збільшення коефіцієнта концентрації власного капіталу, тобто поступово зростає фінансова стійкість підприємства.

Аналіз кредитоспроможності та самофінансування.

1. Коефіцієнт фінансування вказує на співвідношення власних і позикових джерел фінансування і розраховується за формулою:

К ф. (2005 рік) = 2112,8 / 250,5 = 8,4;

К ф. (2006 рік) = 2232,5 / 417,4 = 5,34;

К ф. (2007 рік) = 2378,4 / 243,8 = 9,75.

Так як коефіцієнт фінансування більше 1, то можна зробити висновок про те, що на підприємстві ТОВ «Самтек» реалізується принцип самофінансування.

Індекс кредитоспроможності розраховується за формулою:

Z = -0,3877 + (-1,0736) K тл. + 1,579 У зс.

Стосовно до ТОВ «Самтек»:

Z = -0,3877 + (-1,0736) 1,079 + 1,579 × 0,0914 = -1,4018.

Негативний результат говорить про те, що ймовірність банкрутства підприємства ТОВ «Самтек» невелика.

Доцільно, провести горизонтальний аналіз балансу. Мета, якого полягає в тому, щоб виявити абсолютні зміни величин різних статей балансу за період з 2005 по 2007 рік (див. Додаток 5).

Динаміку цих показників можна проілюструвати за допомогою діаграми (див. рис.11).

Рис.11. Динаміка величини різних статей балансу за період з 2005 по 2007 рік


По діаграмі видно, що в 2006 році спостерігається різке збільшення величини запасів, позикових коштів і кредиторської заборгованості, зменшення резервного капіталу, що було викликано освоєнням нового напрямку діяльності.

^

2.2. Формування оптимального товарного асортименту


Визначення найбільш ефективного товарного асортименту надзвичайно важливо як для компанії-виробника, так і для дистрибутора. Занадто широкий ряд продукції, що випускається призводить до конкуренції між власними марками, занадто вузький - до втрати частини ринку. Природно, що для виробників, великих дистриб'юторів та роздрібної торгівлі вирішення цієї проблеми будуть різні. Думки контрагентів можуть бути діаметрально протилежні. Однак домовлятися все одно доведеться, а значить, необхідно розуміти точку зору і інтереси партнера. Ми розглянемо критерії та послідовність вибору оптимального асортименту з точки зору знаходиться в м. Самарі ТОВ «Самтек».

Ринок спортивних товарів характеризується високою насиченістю як присутніми на ньому торговими марками, так і учасниками ринку. Як наслідок цього - конкуренція на ринку спортивних товарів дуже висока, що робить вибір товарного асортименту головною турботою менеджерів і логістів.

Основною метою формування асортименту товарів в ТОВ «Самтек» є задоволення матеріальних і культурних потреб різних груп населення в умовах зростання і диференціації попиту.

Оптимальний асортимент сприяє підвищенню ефективності виробництва, економному витрачанню матеріальних і трудових ресурсів за рахунок своєчасною реалізацією всієї продукції.

При формуванні асортименту працівники магазину орієнтуються на задоволення потреб населення району. Воно здійснюється шляхом подання промисловим підприємствам замовлень на поставку потрібних товарів. Замовлення грунтуються на даних вивчення попиту, які в свою чергу визначаються рівнем доходу населення, його професійної зайнятістю, соціальним складом, особистими смаками та уподобаннями.

Асортимент магазину формується за споживчими комплексам. Цей метод найбільш прогресивний метод формування асортименту, так як дозволяє підібрати взаємозамінні товари і придбати супутні.

Розширення асортименту товарів в магазині має бути оптимальним, супроводжувати розумним потребам і вимогам економічності.

При надходженні нових товарів необхідно виділити принципово нові вироби і вироби, що раніше випускалися, але з істотно поліпшеними споживчими властивостями. Так як більшість товарів є сезонними, то оновлення відбуваються кожен сезон.

Основні показники ефективної роботи на ринку спортивних товарів - ціна та дистрибуція торгової марки. Тільки якісний і регулярний збір даних про ринок, моніторинг цін дозволять грамотно і ефективно сформувати товарний асортимент магазину. Попит на спортивні товари еластичний за ціною, проте серед різноманіття спортивних брендів можна виділити кілька цінових сегментів. Згідно з проведеним нами аналізом еластичність попиту на цих сегментах ринку різна (табл. 5).


Таблиця 5

Попит на спортивні товари

Ціновий сегмент

Еластичність попиту за ціною

1

2

До 1000 руб.

Абсолютна

1300-16000 руб.

Середня

16000-20000 руб.

Низька

Вище 20000 крб.

Відсутній (залежить тільки від структури доходів населення)


Для аналізу асортименту у ТОВ «Самтек» застосовується так звана система розбивки на товарні групи. У магазині доцільно поєднати два реальних показника і зробити розбивку по двох категоріях: ціною і дистрибуції.

У відповідності з рівнем цін і рівнем дистрибуції (покриття роздрібу) може бути складена таблиця (табл. 6). Бажано при цьому врахувати динаміку цих показників.


Таблиця 6

Рівень цін та дистрибуції спортивних товарів


Дистрибуція


Ціна


ГРУПА № 1: Торговельні марки з високою дистрибуцією (вище 50%)

ГРУПА № 2: Торговельні марки з низьким рівнем дистрибуції (менше 50%)

1

2

3

> 20 000 руб.

Adidas; Nike; Columbia

Freddy; Helly Hansen; Huffy sports

15000-20000 руб.

Kettler; Skechers; Stiga

Airwalk; Century; Icon fitness

5000-15000 руб.

Ivanko Barbell; Asics

Tecnica; Bcube

<5000 руб.

Marker; Paramount fitness

Kona
Навчальний матеріал
© uadoc.zavantag.com
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації