Лабораторна робота № 4 (на укр.яз)

Laba4.doc (1 стор.)
Оригінал


Лабораторних роботах № 4

Курс "Інтерфейсі"

Тема: "Обробка цифрових вімірювальніх сігналів.".

Мета роботи: Здійсніті демодуляцію амплітудно модульованого сигналу заданого послідовністю цифрових відліків.

Основні теоретичні Відомості


Обробка модульованіх сігналів займає Важливе значення в сучасній техніці. Суть модуляції - перенесення нізькочастотної інформаційної складової в більш вісокочастотну (ВЧ) область спектру. У радіотехніці перенесення в ВЧ-область дозволяє здійсніті віпромінювання сигналу в навколішній простір, в пріладобудуванні - здійсніті підсілення наднізькочастотніх Коливань за схемою "модулятор / демодулятор" (МДМ), в телефонії - по двопровідній Лінії зв'язку передаті на різніх модуляційніх несучих частотах декілька різніх розмов.

Для Побудова дешевих інформаційно-вімірювальніх систем спостереження на базі ЕОМ Зручний вікорістовуваті пошірені плати АЦП прізначені для запису та відтворення аудіосігналів (т.зв. "звукові карти"). Особлівістю їх Функціонування є обмеження частотного діапазон, Як правило 15 Гц ... 22 кГц, де верхня частота обмежен частотою діскретізації АЦП (Може задаватісь з ряду 8, 22, 32, 44.1, 48, та 96 кГц в залежності від можливости конкретної звукової плати). Розрядність плат - 16, 20, 24. Останні Дві - зустрічаються рідко в дорогих екземпляр плат. При необхідності вімірювання наднізькочастотніх сігналів за допомог ЕОМ (лещата в трубопроводах, темпаратура, навантаженості) з частотним діапазоном 0 ... 1 Гц., Можна скорістатіся звукової плати. Максимальна похібка таких вімірювальніх систем-менше 1% на всьому проміжку годині, а похібка Зміни сигналом Протяг інтервалу годині 5 хв. НЕ перевіщує 0.05%. Вхідній діапазон сигналу по напрузі для звукових плат складає від 0 до 1 ... 4 В по амплітуді в залежності від конкретної Моделі звукової плати. Власний шум АЦП, Як заслідчують експериментальні Дослідження складає 2 .. 3 двійкові розряда. Тому при наявності Фактично 13 - 15 розрядно АЦП (8192 ... 32768 градацій вхідного сигналу) можна Забезпечити точні відносні вімірювання без підстроювання вхідного діапазону для шкірного типу вимірювального об'єкта.

Модуляцію вхідного сигналу часто можна легко здійсніті пріроднім шляхом. Наприклад наступна структурна схема прідатна для вімірювання температури, тиски, переміщення або зусилля в залежності від типу резісторів (тензо-, чі термо-), використаних в мостовій схемі:


+ Uж

Резістов-ний міст


Диф. підсіл.

АМ-сигналГенератор прямокутн. імпульсівVT1Одержаний сигнал - амплітудно модульовані (АМ) прямокутні імпульсі з частотою генератора, Може буті введень до ЕОМ безпосередню за допомог звукової плати. Рекомендований діапазон частот несучої - 100 .. 1000 Гц.

Здійсніті програму демодуляції можна різнімі шляхами - за допомог різноманітніх алгорітмів ціфрової фільтрації, програмної імітації дії амплітудного детектора на діодах, або логічнім шляхом, відслідковуючі фронту та зрізі шкірного імпульсу. Вибір методу та Його реалізація - Цікава ІНЖЕНЕРНА завдання, Яка потребує для свого Вирішення нетрівіального підходу. Основна задача прогрів - адекватно реагуваті на можліві фронтальні викидом, амплітуда якіх, взагалі Кажучи - випадкові величина.


Хід роботи

  1. За допомог довільно Вибраного програмного середовища (MathCAD, MathLab, Borland C + + Builder, Delphi, Basic, Pascal, C, Fortran) напісаті програму демодулятор файлів "AM_testХ.txt". (Де Х-№ файлу)

  2. Програма повинна формуваті вихідний файл, у якому записана огінаюча Зміни амплітуді вхідного сигналу.

  3. Програма повинна ігноруваті перехідні процеси (паразітні Коливань амплітуді одного імпульсу)

  4. Програма повинна графічно відтворюваті результат демодуляції на екрані.

  5. Параметри вхідніх файлів: частота діскретізації 8000 Гц, формат файлу ASCII text. Діапазон значень -32767 ... +32768. При необхідності файл Може буті переглянутися або перетвореності в. WAV,. MP3 за допомог аудіоредакторів на зразок CoolEdit, WaveLab, SoundForge.Вимоги до оформлення звітів

Звіт повинний містіті опис алгоритму роботи, текст Програми з коментарями по суті роботи, графік демодульованого сигналу та Висновки про проведеній роботі.

Контрольні питання

  1. Алгоритм роботи Програми демодуляції.Навчальний матеріал
© uadoc.zavantag.com
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації