Лекції - Електродинаміка та поширення радіохвиль

1) 3-17__ (3-20) (ред.2). Doc (1 стор.)
2) 18-33_ (21_37) (ред.3). Doc (1 стор.)
3) 34-46 (38-52) (ред.2). Doc (1 стор.)
4) 47-62 (53_68) (ред.4). Doc (1 стор.)
5) 63-74 (69-81) (ред.3). Doc (1 стор.)
6) 75-87 (82_95) (ред.2). Doc (1 стор.)
7) 88-102.DOC (1 стор.)
8) 103-120.DOC (1 стор.)
9) 121-137.doc (1 стор.)
l0) 138-150.doc (1 стор.)
l1) 151-158.doc (1 стор.)
l2) 158-184.doc (1 стор.)
Оригінал


17.7. Загасання, викликане втратами в середовищі, що заповнює місце передачі. Передача енергії по коаксіальної лінії.


Умова однохвильові виглядає наступним чином:

;

;

При f <f кр розподіл без втрат неможливо.


17.8. Передача енергії по прямокутному хвилеводу.

23  10  = 3см

2,3  1,0  ​​= 3мм


17.9. Передача енергії по круглому хвилеводу.


E 01 H 11

( ) 1-2 дБ / км (100 типів)

Розділ 18. Коливальні системи СВЧ.Об'емние резонатори.

18.1. Еволюція електромагнітних коливальних систем.

(1) (2)

  1. Недолік контуру низька добротність, пов'язана зі зменшенням енергії електромагнітного поля в такій системі зі збільшенням активних втрат обумовлених поверхневим ефектом і з втратами на випромінювання.

  2. Зростає запасена енергія, зменшуються втрати. У таких об'ємних резонаторах збережені конструктивні особливості властиві системам з зосередженими параметрами (можна виділити L і C).

,

1. частотна дисперсія

2. стоячі хвилі 3-м координатам

18.2. Об'ємний резонатор з відрізка прямокутного хвилеводу

(Часткова задача).


z = 0, z = l

H 10

,

;18.3. Тип коливань: H 10p Структура поля: H 101]
Поверхневі струми:

18.4. Загальна задача про коливання в прямокутному резонаторі. Класифікація типів хвиль.


E ши

p = 0 


E 110


У разі H mn один з індексів може бути не дорівнює нулю. У разі Н-хвиль є тільки поперечна складова ел. поля. Спрямувавши довжину хвилі до критичної отримаємо наявність поздовжньої складової магнітного поля, щодо поперечних пластин ці складові орієнтовані перпендикулярно, а поперечні складові ел. поля тангенціально.

18.5. Класифікація типів коливань


18.6. Циліндричний об'ємний резонатор.
; ;


z18.7. Способи збудження об'ємних резонаторів.


Для порушення коливань у резонаторах використовують збуджуючі пристрої:

  1. Ел. типу (елементарні електричні випромінювачі)

  2. Магнітні збуджуючі пристрої (елементарні магнітні випромінювачі).

Для найбільш інтенсивного збудження заданого типу коливань за допомогою ел. коливального пристрою, який являє собою лінійний провідник зі струмом, він повинен бути орієнтований паралельно лініям ел. поля і знаходитися в максимумі його інтенсивності.

Збудлива пристрій магнітного типу виконано у вигляді петлевого провідника зі змінним струмом, петля перпендикулярна лініям напруженості магнітного поля й перебувати в максимумі його інтенсивності.
Абсорбційний спосіб включення


(Паралельний)

Один елемент зв'язку
Прохідний спосіб включення

Два елементи зв'язкуЧим вище коефіцієнт зв'язку, тим нижче добротність, отже, потрібно досягти найменшого коефіцієнта зв'язку.


18.8. Добротність об'ємних резонаторів.


Потужність втрат

V - ізольована система


швидше

18.9. Інші типи об'ємних резонаторів


Коаксіальний резонаторВраховуючи, що в коаксіалі з основним типом хвиль резонанс не існує, то для позначення коливань в резонаторі з коаксіальних ліній використовують наступні абрівіатура: Т001 ...

Характерна особливість резонатора на коаксіальної лінії, то що він резонує на кратних частотах  , Р = 1,2 ... Використовують такі резонатори в якості Хвилеміри. У порівнянні з циліндричним резонатором (з відрізка кругового хвилеводу) коаксіальний резонатор має меншу добротність через більшої площі

(Рис.2) поверхні всередині і меншого обсягу 

Дуже поширені діелектричні резонатори (рис.2)Збуджуючись за рахунок ефекту ППО, діелектричні резонатори не вимагають спеціального збудження.

Як правило, діелектричні резонатори виконують зі штучних матеріалів з великим коефіцієнтом діелектричної проникності 

Існують напіввідкриті резонатори, утворені параболічними поверхнями Такі структури використовують для активних середовищ (плазми), для яких безпосередній контакт неможливий 

Основний недолік: існують втрати на випромінювання 

Розділ 19. Поширення електромагнітних хвиль в анізотропних середовищах19.1. Загальні відомості

У попередніх розділах ми відзначали, що існують середовища з вираженим анізотропії  У радіотехніці найбільше поширення отримав приватний вид анізотропних середовищ-ферити

Навчальний матеріал
© uadoc.zavantag.com
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації