Реферат - Основи сімейного права РФ

1.doc (1 стор.)
Оригінал


Муніципальних освітніх

УСТАНОВА УЕМСКАЯ СЕРЕДНЯ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
РЕФЕРАТ.

На тему:

«ОСНОВИ СІМЕЙНОГО ПРАВА РФ.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ БАТЬКІВ.

КОНВЕНЦІЯ ООН «Про права дитини»

Робота

Сентеревой Ірини

Учениці 11 класу

2008

З Про Д Е Р Ж А Н І Е:

1.ВВЕДЕНИЕ____________________________________________________3

2.Основні ЧАСТИНА

2.1.ОСНОВАНІЯ ВИНИКНЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ І ОБЯЗАННОСТЕЙ___________________________________________5

2.2.ПРАВА ДИТИНИ. КОНВЕНЦІЯ ООН "Про права дитини" _________________________________________________6

2.3.СОДЕРЖАНІЕ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ ТА ОБОВ'ЯЗКІВ. ОСНОВИ СІМЕЙНОГО ПРАВА_____________________________17

3.ЗАКЛЮЧЕНИЕ________________________________________________27

4.Список ЛИТЕРАТУРЫ________________________________________29


^

1.В В Е Д Е Н І Е
Я вибрала тему про сім'ю та дітей, тому що, на мій погляд, це найактуальніша тема в наше століття. Діти - наше майбутнє, а сім'я-це осередок суспільства. Але як наша держава захищає і допомагає сім'ям? У цьому я вирішила розібратися. До того ж я хотіла дізнатися про побудову сім'ї і про свої права і обов'язки. Багато чого врахую на майбутнє.

Турбота про дітей, їхнє виховання - рівне право й обов'язок батьків (ч.2 ст.38 Конституції Російської Федерації). Сьогодні права дітей, які не рідко порушуються батьками. Тим часом, турбота про дітей - це найважливіший обов'язок батьків і родичів дитини, про яку було відомо з часів давнини.

Турбота про потомство, про кожну дитину в далекому минулому була долею всього племені, всього клану, всієї громади, оскільки він їм належав.

У міру розвитку первісного суспільства зв'язок дитини з матір'ю ставала все більш міцною. У міру розвитку матріархату з'являються зв'язку дитини з батьком 1.

У період панування батьківського права діти належали батькові не тому, що він їх породив, а тому що йому належала мати, бо вважалося, що дитина є тільки частина її.

Протягом тривалого періоду розвитку людство змінювало своє ставлення до дітей. И от, ХХ сторіччя стало «століттям дитини», придбало нову якість, стало очевидним, що дитина - це не просто залежне від оточуючих, і, перш за все від батьків, істота, вміння якої жити не в суспільстві, сім'ї багато в чому залежить від надання їй можливості отримати всебічний розвиток, проявити себе.

У ХХ1 столітті в російському суспільстві з особливою гостротою проявилися нові проблеми, поява яких стало наслідком непродуманих реформ і відсутності адекватної соціальної політики. Відсутність у країні ефективних державних програм, спрямованих на захист материнства і дитинства призводить до зростання числа соціальних сиріт (сиріт при живих батьках), деградації сім'ї, її соціальної незахищеності в умовах ринкових відносин. З кожним роком збільшується кількість бездоглядних дітей, які поповнюють ряди малолітніх злочинців. Багато залучаються до секс-індустрію і перетворюються на секс-рабів. У багатьох сім'ях діти не вчаться, не мають елементарних умови для нормального життя. Громадські організації не в змозі вирішити весь комплекс проблем, що накопичилися за останнє десятиліття проблем. З боку держави поки не спостерігається виразної дитячої та молодіжної політики. Чинне сімейне законодавство - чи не єдиний механізм захисту дітей, позбавлених родинної турботи. Але закон не в змозі замінити дитині сім'ю, він може лише полегшити в певному сенсі життя дитини: зобов'язати батьків піклуватися про своїх дітей, позбавити недбайливих батьків їхніх прав.

Прагнення інакше подивитися на дитину знайшло своє відображення переважно в європейських державах, про що свідчить прийняття Конвенції ООН 1989 «Про права дитини».

Розглянемо правові підстави та зміст основних прав та обов'язків батьків за чинним російським законодавством.

^

2.1. ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ

ПРАВ І ОБОВ'ЯЗКІВ
З появою дитини у чоловіка і жінки з'являється моральний борг батька і матері, навіть якщо батьки не живуть разом, браком не поєднувалися, підтримували короткочасну неродинну зв'язок. З правової точки зору народження дитини є факт, який породжує певні правові наслідки: права та обов'язки батьків, передбачені сімейним законодавством. Однак це відбувається при одному істотному умови - якщо вони перебувають у шлюбі. Дане положення випливає з вимог ст.47 Сімейного кодексу РФ, де сказано: «Права та обов'язки батьків і дітей грунтуються на походженні дітей, засвідченому у встановленому законом порядку». Таким чином, підстави виникнення батьківських прав та обов'язків утворюють, по-перше, кровну спорідненість, по-друге, його державне визнання.

Дане правило загального порядку поширюється і на нетипові ситуації, коли дитина народилася:

-Протягом трьохсот днів з моменту розірвання шлюбу;

-Протягом трьохсот днів з моменту визнання шлюбу недійсним;

-Протягом трьохсот днів з моменту смерті чоловіка матері.

У російському законодавстві передбачений спеціальний механізм встановлення батьківства. Існує два основних способи встановлення батьківства: в добровільному порядку і по суду.

Суть так званого добровільного встановлення батьківства полягає в тому, що воно грунтується на спільній заяві як матері, так і батька, або особи, оголосив себе таким (ст.48 СК РФ).

Судовий порядок встановлення батьківства регламентований ст.49 СК РФ.

Федеральний закон від 24 липня 1998 р. № 124-ФЗ «Про основні гарантії прав дитини в Російській Федерації», прийнятий Державною Думою 3 липня 1998 року, схвалений Радою Федерації 9 липня 1998, встановлює основні гарантії прав і законних інтересів дитини, передбачених Конституцією Російської Федерації, з метою створення правових, соціально-економічних умов для реалізації прав і законних інтересів дитини. У ньому йдеться: «Держава визнає дитинство важливим етапом життя людини і виходить з принципів пріоритетності підготовки дітей до повноцінного життя в суспільстві, розвитку в них суспільно значущою і творчої активності, виховання в них високих моральних якостей, патріотизму і громадянськості».

Крім того, права дитини закріплені Цивільним кодексом РФ, у ряді інших законодавчих і нормативних актах, міжнародних правових документах.
^

2.2. ПРАВА ДИТИНИБлагополуччя дітей та їх права завжди викликали пильну увагу міжнародної спільноти 2. Ще в 1924 році Ліга Націй прийняла Женевську декларацію прав дитини. У той час права дітей розглядалися в основному в контексті заходів, які необхідно було прийняти щодо рабства, дитячої праці, торгівлі дітьми та проституції неповнолітніх.

У 1959 році ООН прийняла Декларацію прав дитини, в якої були проголошені соціальні і правові принципи, що стосуються захисту і благополуччя дітей.

Однак час і становище дітей - майбутнього всього людства - зажадало від світової спільноти прийняття нового документа, в якому не просто декларувалися права дітей, але на основі юридичних норм фіксувалися заходи захисту цих прав. У період з 1979-го по 1989 рік Комісія ООН з прав людини, в якій брали участь фахівці з багатьох країн світу, підготувала текст Конвенції про права дитини.

У порівнянні з Декларацією (1959 р.), де було 10 коротких, що носять декларативний характер положень (принципів), Конвенція має 54 статті, що враховують практично всі моменти, пов'язані з життям і положенням дитини в суспільстві. Вона не тільки конкретизує, але й розвиває положення Декларації, покладаючи на що прийняли її держави правову відповідальність за дії щодо дітей. Країни, що ратифікували Конвенцію або приєдналися до неї, повинні переглянути своє національне законодавство для забезпечення його відповідності положенням Конвенції ООН. «Конвенція про права дитини» була прийнята і відкрита для підписання, ратифікації та приєднання резолюцією 44/25 Генеральної Асамблеї ООН від 20 листопада 1989 р. Набрала чинності 2 вересня 1990

Ратифіковано Верховною Радою СРСР 13 липня 1990 Вступила в силу для СРСР 15 вересня 1990

Іншим документом є «Декларація про соціальні і правові принципи, що стосуються захисту і благополуччя дітей, особливо при передачі дітей на виховання та їх усиновлення на національному та міжнародному рівнях», яка була прийнята резолюцією 41/85 Генеральної Асамблеї від 3 грудня 1986 року. У ній говориться:

«Генеральна Асамблея, посилаючись на Загальну декларацію прав людини, Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, Міжнародну конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації та Конвенцію про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, посилаючись також на Декларацію прав дитини, яку вона проголосила у своїй резолюції 1386 (XIV) від 20 листопада 1959, знову підтверджуючи принцип 6 цієї Декларації, який передбачає, що дитина повинна, коли це можливо, зростати під опікою і відповідальністю своїх батьків і, у Принаймні, в атмосфері любові і моральної та матеріальної забезпеченості, будучи стурбована великою кількістю дітей, залишених батьками або стали сиротами внаслідок насильства, внутрішніх заворушень, збройних конфліктів, стихійних лих, економічних криз або соціальних проблем, враховуючи, що у всіх процедурах передачі дітей на виховання або їх усиновлення першорядне значення має найкраще забезпечення інтересів дитини, визнаючи, що в основних правових системах світу існують різні суспільно корисні альтернативні інститути, такі, як кафала в мусульманському праві, які передбачають заміну насіннєве турботи про тих дітей, про яких не можуть піклуватися їх власні батьки, визнаючи далі, що лише в тих випадках, коли у внутрішньому праві держави визнаний і регулюється небудь конкретний інститут, будуть застосовуватися положення цієї Декларації, які стосуються даного інституту, і що ці положення жодним чином не будуть зачіпати існуючі альтернативні інститути в інших правових системах, усвідомлюючи необхідність проголошення універсальних принципів, які слід брати до уваги в тих випадках, коли встановлені процедури, що стосуються передачі дитини на виховання або її всиновлення на національному або міжнародному рівнях, враховуючи, однак, що викладені нижче принципи не накладають на держави зобов'язання по створенню таких правових інститутів, як передача на виховання або усиновлення »і проголосила основні принципи, що стосуються:

Приватним документом, що стосується певних аспектів проблем неповнолітніх, є також Резолюція 45/112 «Керівні принципи ООН для попередження злочинності серед неповнолітніх», прийнята 14 грудня 1990. Це так звані «Ер-Ріядського керівні принципи»:

Попередження злочинності серед неповнолітніх є найважливішим аспектом попередження злочинності в суспільстві. Беручи участь в законній, соціально корисної діяльності і виробляючи гуманістичний погляд на суспільство і життя, молодь може бути вихована на принципах, що не допускають злочинну діяльність.

Для того щоб попередження злочинності серед неповнолітніх було ефективним, необхідні зусилля всього суспільства в цілому з метою забезпечення гармонійного розвитку підлітків при повазі до їх особи і заохоченні її розвитку з раннього дитинства.

Для цілей тлумачення цих Керівних принципів повинна проводитися орієнтація на потреби дітей. Молоді люди повинні відігравати активну роль в суспільстві і бути його повноцінними учасниками і не повинні розглядатися лише як об'єкти для підготовки до життя в суспільстві або контролю.

При здійсненні цих Керівних принципів у відповідності з національними правовими системами в центрі уваги будь-якої програми попередження злочинності має бути забезпечення добробуту молоді з раннього дитинства.

Слід визнати необхідність і важливість здійснення прогресивної політики попередження злочинності серед неповнолітніх, а також необхідність і важливість систематичного вивчення і вироблення заходів. При цьому слід уникати криміналізації та покарання дитини за поведінку, що не заподіює серйозної шкоди розвитку самої дитини чи шкоди іншим. Така політика і заходи повинні передбачати:

Разом з тим, за даними Міського центру «Сім'я» при Комітеті Адміністрації Петербурга з праці та соціального захисту населення за 2000 р., високий рівень розлучень подружжя з дітьми і поповнення внаслідок цього числа неповних сімей визначає на тривалу перспективу специфічні труднощі виховання і психічного розвитку дітей у розпалися сім'ях. Згідно з даними Центру «Сім'я»:

^ Багатодітні родини. Кількість багатодітних сімей (в яких проживає 3 і більше неповнолітніх), за оцінками територіальних управлінь, становить 11.5 тис. сімей, в них проживає близько 36 тис. дітей (приблизно 4.3% від загального числа дітей).

Сім'ї з дітьми, які перебувають під опікою, і сім'ї з усиновленими дітьми. На початок 2001 р. чисельність дітей Петербурга, які перебувають під опікою, - 7643 (приблизно 0.9% від усього числа дітей), у тому числі одержують грошову допомогу - 5887 чоловік. Кількість усиновлених дітей в сім'ях - 13 421 (приблизно 1.6% від усього числа дітей).

Сім'ї з дітьми-інвалідами. На 01.01.2001. в органах соціального захисту населення Санкт-Петербурга перебували на обліку 19535 дітей-інвалідів віком до 18 років (приблизно 2.3% від усіх дітей), які отримують соціальну пенсію, з них 58,6% - хлопчики і 41,4% - дівчатка. У порівнянні з 1999 роком число дітей-інвалідів збільшилася на 333 людини.

У сім'ях виховується 17776 дітей-інвалідів (приблизно 2.1% від усіх дітей). Більше 50% сімей, що мають дітей-інвалідів, - неповні. Кожна четверта мати, яка має дитину-інваліда, не працює. Близько 40% цих сімей мають двох дітей. Багатодітні сім'ї, які мають дитину-інваліда, складають приблизно 10%.

^ Сім'ї біженців і вимушених переселенців з дітьми. На початок 2001 року в Петербурзі і Ленінградській області налічувалося 1045 дітей з родин біженців і вимушених переселенців.

^ Сім'ї, які не виконують виховну функцію. У 2000 р. долі значної кількості дітей вирішувалися в судовому порядку (спори, пов'язані з їх вихованням). Всього в цивільних судах за минулий рік перебувала у провадженні 2079 позовів про позбавлення батьків батьківських прав; винесено 1200 рішень з задоволенням позову (приріст на 14% порівняно з 1999 р.).

Число дітей, відібраних у батьків, які позбавлені батьківських прав, склало 1256 (приблизно 0.15% всього дитячого населення), з них у 649 дітей обидва батьки позбавлені батьківських прав. Даний показник дитячого неблагополуччя збільшився на 6% порівняно з 1999 р. і майже на 20% - з 1996-м. У 63 дітей батьки обмежені в батьківських правах, серед цієї категорії у 20 дітей обидва батьки обмежені в батьківських правах.

Судові спори батьків про місце проживання дитини, про порядок спілкування з ним окремо проживає батька та ін зачепили інтереси 837 дітей (різке збільшення - на 52.2% порівняно з 1999 р.); число дітей, що проходили по іншим спорах з охорони їх особистих і майнових прав, склало 845 (збільшення на 8.2% порівняно з 1999 р.).

На учете в подразделениях по делам несовершеннолетних (ПДН) ГУВД, по состоянию на 01.01.2001 г., состояло 5101 родителей, злостно не выполняющих родительские обязанности (прирост на 11.1%).

В районных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в течение года рассмотрено 1998 дел в отношении родителей, не справляющихся с родительскими обязанностями.

По данным Городской прокуратуры, число преступлений, совершенных по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») в 2000 г., составило 65 (–8 по сравнению с 1999 г.). На учете в ПДН ГУВД по состоянию на 01.01.2001 г. состояло 10878 несовершеннолетних (около 1.3% всего детского населения; 2.3% всех детей в возрасте от 10 до 17 лет). За истекший год зарегистрировано 4350 преступлений, совершенных несовершеннолетними (уменьшилось на 14.3% по сравнению с 1999 г.). Число участников преступлений в этой возрастной категории – 3517 (уменьшилось на 3.6% по сравнению с 1999 г.). Всего было доставлено в горрайорганы 55678 несовершеннолетних, в том числе за безнадзорность – 7377, за попрошайничество – 1529.

^ Дети, которые находились на полном государственном обеспечении в учреждениях различных ведомств. На начало 2001 г. на полном государственном обеспечении в 71 учреждении различных ведомств для детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, содержалось 7015 чел. (примерно 0.8% от всей детской популяции). Число детей-сирот составляет 5393 (примерно 0.6% от всех детей).

Таким образом, картина довольно удручающая. Права ребенка родителями соблюдаются далеко не всегда.

Условно эти права можно разделить на 6 основных групп:

К первой группе можно отнести такие права ребенка, как право на жизнь, на имя, на равенство в осуществлении других прав и т.п.

Ко второй группе относится права ребенка на семейное благополучие.

К третьей группе относится права ребенка на свободное развитие его личности.

Четвертая группа права призвана обеспечить здоровье детей.

Пятая группа прав ориентирована на образование детей и их культурное развитие (право на образование, на отдых и досуг, право участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, право свободно участвовать в культурной жизни и заниматься искусством).

И шестая группа прав направлена на защиту детей от экономической и другой эксплуатации, от привлечения к производству и распространению наркотиков, от античеловеческого содержания и обращения с детьми в местах лишения свободы.

При рождении ребенка между ним и его родителями сразу возникают определенные отношения. Один из этих отношений регулируются нормами морали и правилами совместного проживания людей, другие - нормами права, в частности, нормами семейного права, которое устанавливает условия и порядок вступления в брак и его прекращения, регулирует личные имущественные и имущественные отношения между членами семьи: супругами, родителями и детьми, другими родственниками, а также определяет формы и порядок устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей 3.

Отношения, возникающие между родителями и детьми в семье, могут быть личными и имущественными. Личными являются такие права детей, как право на жизнь и воспитание в семье, насколько это возможно, право знать своих родителей и право на их заботу, право на совместное с ними проживание, право на воспитание своими родителями, обеспечение интересов ребенка и уважение его человеческого достоинства. За ребенком закреплено и такое право, относящееся к личным, как право на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками.

Каждый ребенок имеет право на имя, отчество и фамилию (ст. 58 Семейного кодекса РФ). Имя ребенку дается по соглашению родителей, отчество присваивается по имени отца, фамилия определяется фамилией родителей.

К важнейшим личным правам ребенка относится его право на защиту (ст. 56 Семейного кодекса РФ). Праву ребенка на защиту своих прав и законных интересов корреспондирует (соответствует) обязанность родителей, а в случаях, предусмотренных законом, органов опеки и попечительства, прокуроров, судей защищать права детей.

В соответствии с ч.2 ст. 56 Семейного кодекса РФ ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей (или лиц, их замещающих).

При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами, ребенок имеет право самостоятельно обращаться за их защитой в органы опеки и попечительства, а если ему исполнилось 14 лет, то в суд.

Закон обязывает должностных лиц и граждан, которым стало известно об угрозе жизни или здоровья ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, сообщать об этом в органы опеки и попечительства по месту фактического нахождения ребенка. При получении таких сведений орган опеки и попечительства обязан принять необходимые меры по защите прав и законных интересов ребенка.

Действующее семейное законодательство РФ предусматривает право ребенка выражать свое мнение. Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семьи любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен, кроме случаев, когда это противоречит интересам ребенка.

Более того, законом предусмотрено, что изменение имени и фамилии ребенка возможно только с согласия ребенка, достигшего возраста десять лет.

Мнение ребенка, достигшего 10 лет, является обязательным при решении в суде вопроса о восстановлении в родительских правах. Согласие ребенка является обязательным условием для подготовительного решения этого вопроса.

Согласие ребенка, достигшего возраста десять лет, требуется и для решения вопроса об усыновлении, решении вопроса об имени, отчестве и фамилии усыновленного ребенка, о производстве записи усыновителей в качестве родителей усыновленного ребенка, при решении вопросов, связанных с отменой усыновления и передачей ребенка на воспитание в приемную семью.

Таким образом, можно говорить о том, что в действующем семейном законодательстве РФ представлен широкий спектр личных прав ребенка, под которым признается лицо, не достигшее возраста восемнадцать лет (совершеннолетия).

Статья 60 Семейного кодекса РФ закрепляет имущественные права ребенка. В частности, ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей и других членов семьи, а последние (родители) обязаны содержать своих несовершеннолетних детей.

В случае если родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, средства на содержание детей взыскиваются с родителей в судебном порядке.

Каждый ребенок имеет право собственности на доходы, полученные им, имущество, полученное им в дар или в порядке наследования, а также на любое другое имущество, приобретенное на средства ребенка.

Право ребенка распоряжаться принадлежащим ему на праве собственности имуществом определяется статьями 26 и 28 Гражданского кодекса РФ, определяющим дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет и дееспособность малолетних.

В частности, статья 26 ГК предусматривает, что несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки с письменного согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей или попечителя.

В семейном законодательстве РФ закреплено правило, в соответствии с которым, ребенок не имеет права на имущество родителей, а родители не имеют права собственности на имущество ребенка. Дети и родители, проживающие совместно, могут владеть и пользоваться имуществом друг друга по взаимному согласию (ст. 60 Семейного законодательства РФ).

Наличие личных и имущественных прав несовершеннолетних необходимо для надлежащего процесса их воспитания в семье. Воспитание понимается нами как процесс взаимодействия между взрослыми и детьми, и чем в большей мере будет осуществляться такое взаимодействие, тем эффективнее будет проходить процесс воспитания, а действующие правовые нормы можно рассматривать как необходимые условия для надлежащего (эффективного) процесса воспитания ребенка в семьи.

Именно поэтому действующее семейное законодательство исходит из положения, в соответствии с которым родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Именно родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Именно родители обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей (ст.63).

В первую очередь на родителей действующее законодательство возлагает обязанность по защите прав и интересов детей. Родители являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах. Для осуществления функций по защите прав и интересов детей родителям не нужно никаких специальных полномочий.

Следовательно, именно к родителям необходимо обращаться в случаях, нарушения прав и интересов несовершеннолетних. Однако на практике могут иметь место случаи, когда между интересами родителей и детей имеются противоречия. В этом случае несовершеннолетний должен уведомить орган опеки и попечительства об имеющемся противоречии, а последний обязан назначить представителя для защиты прав и интересов детей.
^

2.3. СОДЕРЖАНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙСК РФ предельно полно раскрывает содержание родительских прав и обязанностей и тем самым определяет их сущность. Причем глава СК, именуемая «Права и обязанности родителей», почти целиком посвящается их личным правам и обязанностям. Обязанность же родителей по содержанию своих несовершеннолетних детей фигурирует самостоятельно в разделе, предназначенном для правового регулирования алиментных обязательств.

Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Такова главная идея семейного воспитания с правовой точки зрения, нашедшая свое воплощение в п.1 ст.63 СК РФ.

Право на воспитание своего ребенка – личное неотъемлемое право каждого родителя. Лишить его этого права можно только в случаях, предусмотренных законом. Сам родитель отказаться от принадлежащего ему права на воспитание не может.

Право на воспитание заключается в возможности воспитывать своих детей лично, используя всевозможные способы и методы семейного воспитания. Государство же призвано оказывать родителям всяческую помощь в осуществлении этого права.

Пункт 1 ст.63 СК, не ограничиваясь провозглашением прав и обязанностей родителей, конкретизирует, какими именно правами и какими обязанностями они обладают:

-на воспитание своих детей, на заботу об их здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии.

Кроме того, родители имеют:

-право требовать возврата своего ребенка от любого лица, удерживающего его у себя не на основании закона или судебного решения (ст.68 СК). Предоставление такого права напрямую связано с возможностью самому воспитывать своих детей. И если почему-либо это невозможно, родители (один из них) могут обратиться в суд с иском о возврате им несовершеннолетнего;

-право на общение с ребенком, участие в его воспитании, если он проживает с другим родителем (п.1 ст.66 СК).

Кроме права на общение с ребенком, проживающим отдельно от него родитель вправе участвовать в его воспитании в любой форме (посещать учебное и любое другое детское учреждение, где находится несовершеннолетний, заниматься вместе с ним спортом и т.д.). Степень участия родителя в воспитании определяется конкретными обстоятельствами, характером взаимоотношений не проживающих вместе родителей.

Пункт 1 ст. 65 СК предусматривает следующее правило: «Родитель, с которым проживает ребенок, не должен препятствовать общению ребенка с другим родителем, если такое общение не причиняет вред физическому и психическому здоровью ребенка, его нравственному развитию».

К правам родителей, не проживающих вместе с ребенком, относится право на получение информации о несовершеннолетнем из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и др. (п.4 ст.66 СК).

Пункт 1 ст. 65 СК содержит перечень действий и поступков родителей – воспитателей, которые они совершать не вправе. Сюда входит:

Зафиксированные в п.1 ст.65 СК правовые предписания – это не только модель правомерного поведения родителя как воспитателя. Всякое отступление от сформулированных в данной правовой норме требований чревато лишением, ограничением родительских прав, отменой усыновления, отстранением опекуна (попечителя), расторжением договора о передаче ребенка на воспитание в семью. Учитываются всякого рода отступления от закона и при разрешении судом споров, связанных с воспитанием детей.

Право родителей на воспитание ребенка тесно связано с их обязанностью аналогичного содержания. Но если содержание права на воспитание отличается предельной краткостью, то иначе обстоит дело с перечнем обязанностей, перечисленных в ст.63 СК. В их круг входит забота о здоровье, его физическом развитии, которое во многом зависит от качества питания несовершеннолетнего, чистоты окружающей природной среды и т.п., а также о психическом, духовном и нравственном развитии ребенка.

Такая забота предполагает существование достаточно сложных источников формирования несовершеннолетнего как личности. Один из них заключается в самом родителе, его жизненном кредо, духовных ценностях, которые он хочет передать своим детям. От этого во многом зависит внутренний мир ребенка, его готовность к межличностному общению, стремлению к знаниям, способность управлять своими чувствами и т.п. Все это, в конечном счете, определяет духовный, нравственный облик будущего гражданина.

Знакомство с содержанием родительских прав и обязанностей по воспитанию своих детей позволяет сделать вывод, что существующие на этот счет требования теснейшим образом связаны с нормами нравственного порядка и правилами педагогики. Но это не единственная черта прав и обязанностей родителей как воспитателей.

Наиболее существенные особенности родительских прав и обязанностей зафиксированы в разных по своему назначению положениях СК. Их можно обобщить следующим образом:

Кроме прав и обязанностей родителей, связанных с семейным воспитанием ребенка, СК предусматривает более общие права и обязанности, а именно: защищать права и интересы своих детей.

В законодательствах различных стран, регулирующих родительские правоотношения, присутствует термин «охрана». При его использовании предполагается, что родителю принадлежит естественное право на охрану своего ребенка, а государство вмешивается в ее осуществление лишь в исключительных случаях.

Законодательство РФ содержит механизм лишения родительских прав как способа их утраты и меры семейно-правовой ответственности за нарушение родителем прав своего ребенка, за попрание его интересов. Лишение родительских прав применяется строго индивидуально и только в отношении несовершеннолетнего ребенка.

Также СК РФ предусматривает отобрание детей у родителей независимо от лишения родительских прав (ограничение родительских прав). Оно применяется, как и лишение родительских прав, только в интересах ребенка.

Это требование содержать своих детей закона чаще всего выполняется большинством родителей, которые добровольно предоставляют средства на содержание своих детей, на обеспечение их всем необходимым для жизни. Если же эта обязанность добровольно не исполняется, то родители принуждаются к уплате алиментов на основании решения суда.

Обязанность по содержанию детей возлагается на обоих родителей. Поэтому, если, например, дети (ребенок) проживают с матерью, иск о взыскании алиментов предъявляется отцу. Если же дети находятся с отцом, то такой иск может быть предъявлен матери. Бывают случаи, когда дети находятся на воспитании у других лиц (у деда, бабушки, тети, дяди и т.п.). В этих случаях у этих лиц есть право взыскать алименты с обоих родителей.

Алименты с родителей на несовершеннолетних детей взыскиваются судом ежемесячно в размере: на одного ребенка – одной четверти, на двух детей - одной трети, на трех и более детей - половины заработка и (или) иного дохода родителей. В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 18 июля 1996 года N 841 удержание алиментов на содержание несовершеннолетних детей производится со всех видов заработной платы (денежного вознаграждения) и дополнительного вознаграждения, как по основному месту работы, так и за работу по совместительству, которые получают родители в денежной и натуральной форме.

Закон предусматривает возможность взыскания алиментов на несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме (ст. 83 Семейного кодекса РФ). В этом случае размер алиментов должен быть определен, исходя из максимального возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения с учетом материального и семейного положения сторон и других обстоятельств, влияющих на условия жизнедеятельности несовершеннолетнего.

При установлении размера твердой денежной суммы алиментов судьи должны исходить из учета материального и семейного положения лиц, которые должны платить алименты. Поэтому размер алиментов должен устанавливаться в сумме, соответствующей определенному числу минимальных размеров оплаты труда и подлежит индексации пропорционально увеличению установленного законом минимального размера оплаты труда.

В соответствии с действующим законодательством средства на содержание несовершеннолетних детей, взыскиваемые с родителей в судебном порядке, присуждаются до достижения детьми совершеннолетия. Однако, если несовершеннолетний, на которого по судебному приказу или по решению суда взыскиваются алименты, до достижения им возраста 18 лет приобретает дееспособность в полном объеме (п. 2 ст. 21, п. 1 ст. 27 Гражданского кодекса РФ), выплата средств на его содержание в соответствии с п. 2 ст. 120 Семейного кодекса РФ прекращается.

Иски лиц, с которых взыскивается алименты на детей, а такие иски об изменении размера алиментов подсудны суду по месту жительства ответчика (взыскателя).

Многие дети по разным причинам становятся сиротами. Такие дети всегда волновали общество. Действующее семейное законодательство предусматривает возможность воспитания таких детей в приемной семье. Такую семью могут создать муж и жена, у которых есть свои дети. Они берут в семью на воспитание сирот или детей, оставшихся без попечения родителей. По мнению специалистов в такой семье общее количество детей не должно быть более восьми человек. Возможность создания приемной семьи предоставляется и бездетным родителям. Вместе с тем семьи, в которых отсутствует один из родителей (неполные) не могут создавать приемную семью.

Приемная семья - это не усыновление. Родители в данном случае выступают как воспитатели, это является их основной работой, за которую они получают заработную плату.

Родители-воспитатели, желающие взять детей в свою семью должны заключить договор с органами опеки и попечительства. Этот договор должен предусматривать срок, на который ребенок помещается в приемную семью, условие содержания этого ребенка, условия воспитания и образования ребенка, права и обязанности родителей, обязанности по отношению к приемной семье органа опеки и попечительства, а также основание и последствия прекращения такого договора.

Приемные родители обязаны воспитывать ребенка, заботиться о его здоровье, нравственном и физическом развитии, создавать необходимые условия для получения им образования, готовить ребенка к самостоятельной жизни. Приемные родители несут за приемного ребенка ответственность перед обществом. Именно они являются законными представителями приемного ребенка, защищают его права и интересы.

Права приемных родителей не могут осуществляться в противоречии с интересами ребенка. В соответствии с Положением о приемной семье в нее могут передаваться дети (ребенок) оставшиеся без попечения родителей:

  1. дети-сироты;

  2. дети, родители которых неизвестны;

  3. дети, родители которых лишены родительских прав, ограничены в родительских правах, признаны в судебном порядке недееспособными, безвестно отсутствующими, осуждены;

  4. дети, родители которых по состоянию здоровья не могут лично осуществлять их воспитание и содержание, а также дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в воспитательных, лечебно-профилактических учреждениях, учреждениях социальной защиты населения или других аналогичных учреждениях.

Важно, что при передаче ребенка в приемную семью на воспитание орган опеки и попечительства должен руководствоваться интересами ребенка. Обязателен учет мнения ребенка при его передаче в приемную семью, а если ребенку исполнилось 10 лет, то необходимо его согласие.

Ребенок, переданный в приемную семью, сохраняет право на причитающиеся ему алименты, именно (по случаю потери кормильца или инвалидности) и другие социальные выплаты и компенсации, которые перечисляются в соответствии с законодательством РФ на счета, открываемые на имя ребенка в банковском учреждении.

За ребенком сохраняется также право собственности на жилое помещение или право пользования жилым помещением; при отсутствии жилого помещения он имеет право на предоставление ему жилого помещения в соответствии с жилищным законодательством.

Контроль за использованием и сохранностью имущества (в том числе и жилого помещения) ребенка должны обеспечивать органы опеки и попечительства.

Находясь в приемной семье, ребенок имеет право поддерживать личные контакты с кровными родителями, другими родственниками, если это не противоречит его интересам и нормальному развитию, воспитанию. Контакты родителей с ребенком допускаются только с согласия приемных родителей.

Пока в России немного приемных семей. Однако можно предположить, что их количество будет увеличиваться по мере создания государством условий для их нормальной жизнедеятельности, которые предполагают и наличие определенных льгот, предоставляемых государством, местными органами власти таким семьям.
^

3.З А К Л Ю Ч Е Н И Е
В заключение я хочу отметить, что права и обязанностей родителей и детей своими корнями уходят в область нравственности. Чем прочнее моральный фундамент бережного отношения родителей к своим несовершеннолетним детям, тем больше оснований считать, что с выполнением как родительских прав, так и родительских обязанностей, а также прав и обязанностей детей дело обстоит благополучно.

Семейное законодательство распространяется на всех граждан РФ. Причем наличие у гражданина РФ гражданства иностранного государства не умаляет его прав и свобод и не освобождает от обязанностей, вытекающих из российского гражданства, если иное не предусмотрено федеральным законом или международным договором.

Семья - это та общественная структура, в которой, прежде всего, происходит воспроизводство человека как члена общества. Именно в семье первоначально складывается мировосприятие человека, формируются его социальные качества.

Семья призвана играть исключительную роль в жизни общества, его стабилизации, преодолении социальной напряженности. По своей природе и предназначению она является союзником общества в решении коренных проблем: преодолении депопуляции, утверждении нравственных устоев в обществе, социализации детей, развитии культуры и экономики, семейного предпринимательства. Однако потенциал семьи реализуется неэффективно. Важнейшей задачей семейной политики должна стать разработка механизмов и технологий, позволяющих активно использовать возможности семьи как общественного института в решении сложных проблем развития нашего общества.

Семья как социальная общность во всех цивилизациях выступала важнейшим элементом глобального развития. Идеология приоритета семьи, ее непреходящая ценность для жизни и развития человека и общества закреплена во многих нормативных актах. Одно из основных положений этих документов — укрепление и защита института семьи со стороны общества, разработка всеми государствами национальной семейной политики.

Рассмотрение мною темы показало, что острота существующих сегодня проблем российских семей вызывает тревогу. Больно ударяют по семье демографический кризис, сопровождающийся депопуляцией, ростом смертности, падением рождаемости, постарением населения, снижением продолжительности жизни, ухудшением здоровья людей, инвалидизацией; продолжающееся падение уровня жизни большинства населения России; рост безработицы, алкоголизма, наркомании, преступности, неуверенность в завтрашнем дне.

Преодоление сложившихся в обществе негативных тенденций требует от государства новых подходов к решению многочисленных проблем социально-семейных отношений. Я считаю, что результатом целенаправленных усилий правительства должна стать появление эффективной семейной политики, нацеленной непосредственно на изменение и сохранение уровня жизни семей, повышения благосостояния и улучшения их социального самочувствия.
^
4.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Косвен М.О. Матриархат.-М.-Л., 1948

2. Шебанова Н.И. Семейные отношения в международном частном праве.

3.Антокольская М.В. Лекции по семейному праву.

4. Конституция РФ.- СПБ., 2002.

5. Гражданский кодекс РФ в трех частях.-СПб., 2003.

6. Семейный кодекс РФ.-М., 2000.

7. Конвенция ООН 1989 г. «О правах ребенка».

8. Комментарий к Семейному кодексу РФ /Отв. И.М.Кузнецова.-М., 1996.

9. Нечаева А.М. Семейное право. Курс лекций.-М.: Юрист, 1998
Навчальний матеріал
© uadoc.zavantag.com
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації