Реферат - Електробезпека

1.doc (1 стор.)
Оригінал


Електробезпека

ВСТУП

Триваюча технічна реконструкція залізничного транспорту на основі електрифікації та широкого впровадження пристроїв автоматики і телемеханіки сприяє поліпшенню умов праці залізничників. Впровадження нової техніки і прогресивної технології на станціях дозволило виключити деякі небезпечні для людини технологічні операції і значно змінити характер трудових функцій багатьох працівників. Все більш збільшується частка висококваліфікованих робітників, у трудовій діяльності яких переважають елементи інженерно-технічної праці. Однак повністю виключити перебування людини на коліях станцій і роботу його в небезпечній зоні руху рухомого складу в сучасних умовах не є можливим.

У зв'язку з необхідністю підвищення ефективності роботи залізничного транспорту перед працівниками станцій стає завдання про збільшення темпів обробки поїздів, прискорення розформування і формування складів. Для вирішення цього завдання необхідно впровадження нових технічних засобів і заходів які забезпечують безпеку праці працівників станцій. Використання таких засобів і заходів необхідно розглядати як одну з основних посадових обов'язків керівних і інженерно-технічних працівників станцій.

Більшість небезпечних і шкідливих виробничих факторів сприймаються органами чуття людини, тому їх легко виявити і вжити заходів, щоб попередити наслідки впливу на організм. Деякі з них (електричний струм, випромінювання тощо) не можуть бути виявлені органами почуттів, це

збільшує небезпеку ураження. Для перевірки і оцінки умов праці широко застосовують технічні методи досліджень і випробувань; вимір метеорологічних умов, визначення концентрацій шкідливі речовин у повітряному середовищі, освітленості та рівня звукового тиску шуму та ін

І. Умови виникнення електротравматизму.

Система розподілу і споживання електроенергії на залізничному транспорті при дотриманні норм і правил охорони праці майже виключає можливість ураження електричним струмом. Однак при порушенні їх може створитися ситуації, небезпечна для життя і здоров'я працюючих. Частка електротравматизму в загальній кількості нещасних випадків з працюючими па коліях станцій незначна (0,1-5%), однак результат його, як правило, важкий. З працівниками станцій електротравматизму відбувається найчастіше в електроустановках напругою до 1000 В при випадковому дотику до струмоведучих частин з пошкодженою ізоляцією або до корпусів електрообладнання, які не мають захисного заземлення. Бувають випадки електротравматизму при обслуговуванні пристроїв електричного освітлення колій і стрілочних покажчиків, електрообігріву стрілок, електрифікованого інструменту для ремонту станційного устаткування, електротехнічного обладнання у виробничих і допоміжних приміщеннях. На станціях електрифікованих доріг, особливо на однофазному змінному струмі промислової частоти напругою 27,5 кВ, небезпечно всякий дотик людини до наступних предметів:

проводам і деталей контактної мережі, що перебувають під напругою (безпосередньо і через будь-які предмети-прути, дріт, струмінь води), з землі, рухомого складу, пристроїв або споруд. Це може статися під час роботи на спорудах, опорах і спеціальних конструкціях, розташованих на відстані менше 2 м від частин контактної мережі, нормально знаходяться під напругою; на проводах в прольоті ліній, що перетинають контактну мережу; при огляді н ремонті дахів у вагонів і локомотивів, постачанні водою пасажирських вагонів (зверху), екіпіровці льодом і огляді люків льодовиків, перевірці габариту наближення споруд (верхній його частині), усуненні комерційних несправностей вантажу на платформах і в напіввагонах, навантаження і вивантаження з відкритого рухомого складу, а також під час гасіння пожежі поблизу контактної мережі водою;

електроустаткування електровозів, що знаходиться під напругою (без необхідних захисних засобів);

стороннім предметам, що знаходяться на проводах контактної

мережі або накинутим на них (відрізки дроту, мотузки, троси та ін);

відключеним дротах і протяжним металевим конструкціям, схильним індуктивному впливу контактної мережі

змінного струму;

обірваних проводів контактної мережі незалежно від того,

стосуються вони землі або заземлених конструкцій чи ні

Небезпечні також:

наближення до частин електрообладнання, що під напругою, на відстань, достатню для утворення розряду (через повітряний проміжок);

робота підйомними кранами і маневри з краном з піднятою стрілою;

колійні роботи з одночасною зміною рейок на обох шляхах;

заїзд електрорухомого складу на електрифіковані колії, з яких знято напругу і контактна мережа заземлена;

наближення до обірваних і що стосується землі дроту контактної мережі на відстань менше 10 м.

Так як при електричній тязі рейки і земля є зворотним проводом, то будь-який дотик людини до струмоведучих частин контактної мережі, коли він стоїть па землі або на заземленої конструкції, буде небезпечним: людина потрапляє під повне напруга установки; величина вражаючого струму в цьому випадку в десятки разів більше, ніж смертельно небезпечна.

Хоча опір робочого взуття змінюється в широких межах, але вона, навіть діелектрична, не може забезпечити повний захист людини від ураження струмом.

Корпуси електричних машин, трансформаторів, переносного інструменту, світильників і інші металеві неструмоведучих частини електричних установок, нормально ізольовані від струмоведучих частин, при пошкодженні ізоляції виявляються під напругою. У цих аварійних умовах дотик до них рівноцінно дотику до струмоведучих частин. Струм, що протікає через тіло людини, при цьому може перевищити небезпечне значення і викликати ураження зі смертельним результатом. Усуває небезпеку ураження струмом при переході напруги на неструмоведучих частини електроустановки захисне заземлення. При замиканні на корпус заземленого електроустаткування струм, що виникає в результаті пошкодження ізоляції, пройде через місце замикання, заземлюючі проводи і заземлювачі в землю, розтікаючись у всі сторони по півсфері. Через невеликого обсягу землі у заземлювача щільність струму тут найбільша. Віддаляючись від заземлювача обсяг землі, за яким розтікається струм замикання, збільшується, а щільність струму зменшується, досягаючи на деякій відстані (не менше 20 м) величини, яка практично може бути прийнята рівною кулю.

Простір навколо заземлювача в радіусі 20 м, всередині якого спостерігається струм розтікання в землі, називається полем розтікання. Кожна точка грунту всередині поля розтікання володіє певним потенціалом, тому ці точки не можна вважати землею в електротехнічному сенсі слова. Землею в електричному розумінні вважають точки грунту, потенціал яких дорівнює нулю. При замиканні на землю такі точки лежать на відстані 20 м від місця замикання на землю або від одиночного заземлювача. Відстань явища справедливі при будь-якій формі заземлювача, а також у разі грозового розряду блискавки в землю або у разі обриву голого проводу повітряної мережі і замикання його на землю.

Напруга щодо землі називають напругу між якою-небудь частиною електроустановки (проводом, корпусом, заземлителем і т. п.) і точками грунту, потенціал яких дорівнює нулю, тобто Точками грунту лежать поза полем розтікання струму в землю. Точки грунту, що лежать всередині поля розтікання, самі мають напруга щодо землі. При випадковому електричному з'єднанні струмоведучих частини з металевими нетоковедущими частинами електроустановок (замиканні на корпус) все обладнання, пов'язане з корпусом електроустановок, набуває потенціал щодо землі, дорівнює потенціалу заземлення:

φз = IзRз;

де, Із-струм замикання на землю А;

Rз - опір заземлювача, Ом.

Якщо людина торкається рукою металевої частини, з'єднаної з заземлювачем, то рука набуває потенціал заземлітеляφз, ноги ж його можуть стосуватися точки грунту з іншим потенціалом φз, величина якого залежить від відстані цієї точки до заземлювача. В результаті між рукою і ногами виникає різниця потенціалів Електробезпека

Uпр = φз-φн.

Ця різниця називається напругою дотику. Завдяки захисному заземленню напруга дотику становить лише частину напруги заземлювача або рівного йому напруги на корпусі Uкотносітельно точок землі з нульовим потенціалом

^ Uпр = кUк = кIзRз;

де к-коефіцієнт дотику (менший 1), який показує, яку частину напруги на корпусі становить напруга дотику.

Якщо людина, торкаючись обладнання, стоїть безпосередньо над заземлювачем, то φз = φні напруга дотику Uпр = 0

Віддаляючись від заземлювача напруга дотику збільшується і досягає максимуму у випадку, коли людина, торкаючись корпусу несправної установки, знаходиться поза зоною розтікання струму, тобто на відстані більше 20 м від заземлювача. У цьому випадку

φн = 0, а

Uпр = φз = кIзRз;

До тіла людини прикладена лише частина напруги дотику, тому що послідовно сього опором включено електричний опір взуття, статі та опір розтіканню струму в землі від ніг людини. При існуючому струмі замикання на землю Із вирішальним фактором електробезпеки є величина опору заземлюючого пристрою розтіканню струму Rз. Зменшуючи це опір, можна виключити дію на тіло людини небезпечної напруги.

Щоб попередити електротравматизму, необхідно також виключити можливість одночасного дотику людини до корпусу заземленого обладнання і незаземленим предметів, добре сполученим з землею поза зоною розтікання струму, так як в цьому випадку людина опиниться під дією повної напруги щодо землі.

Якщо людина в проводить електричний струм взуття навіть не стосується електрообладнання, замкнутого на корпус, по знаходиться в зоні розтікання струму, то він потрапляє під його дію. Це відбувається тому, що віддалені на різні відстані від заземлювача точки грунту, яких одночасно стосуються ноги людини, мають різні потенціали.

Напруга між двома точками ланцюга струму, що одна від одної на відстані кроку, називається напругою кроку.

Напруга кроку зменшується в міру віддалення від заземлювача на відстані 20 м воно практично наближається до нуля. Воно залежить від струму замикання, опору заземлення, розподілу потенціалу на поверхні землі, довжини кроку і положення людини щодо заземлювача. При русі але окружності, всі точки якої розташовані на однаковій відстані від місця замикання (тобто вздовж лінії рівного потенціалу), напруга дорівнює нулю.

Коли людина потрапляє під напругу кроку, струм проходить по шляху нога-нога. При величині цього напруги 100 В і вище починаються судоми ніг, людина може впасти па землю, що призводить до збільшення різниці потенціалів і більш небезпечного шляху проходження струму по тілу. Найбільша небезпека від напруг кроку виникає при обриві проводів повітряних ліній та контактних мереж і контакті їх із землею.

ІІ. Вплив контактної мережі змінного струму на металеві споруди.

Однофазний змінний струм промислової частоти, що проходить в контактній мережі, надає електромагнітне вплив на прокладені поблизу і відключені ділянки контактної мережі сусідніх колій, повітряні лінії зв'язку і СЦБ, мережі низької напруги, металеві споруди, надземні і підземні трубопроводи. Електричне вплив струму на металеві споруди, не пов'язані з землею, виникає через наявність в просторі, що оточує контактну мережу, електричного поля. Силові лінії його перпендикулярні поверхні землі і перетинають металеві споруди, розташовані паралельно тягової мережі. Напруга, наводимое в них, не залежить від величини струму і його частоти, а визначається тільки величиною напруги в тягової мережі, взаємним розташуванням споруди або проводу і землі.

При збільшенні відстані між проводами і зменшенні висоти їх підвісу напруга в них знижується. Так, при висоті підвісу над землею 7 м і відстані між контактною мережею і дротом 5 м напруга в останньому стосовно землі перевищує 4000 В; при висоті підвісу 1 м напруга знижується до 1000 В. При відстані між контактною мережею і дротом 40 м напруга в проводі щодо землі составляет150-300 В, при відстані більше 50 м електричне вплив практично не становить небезпеки. Якщо провід розташувати на землі або заземлити, то напруга в ньому спадає до нуля. Всі підземні споруди вільні від електричного впливу.

У разі дотику людини до проводу, схильній електричному впливу, через його тіло пройде розрядний струм, величина якого залежить в основному від частоти і напруги струму в проводі, довжини і перетину останнього. Наприклад, при довжині відключеного і незаземленого дроти 600 м (розташованого на відстані 5 м від контактної мережі), напрузі відносно землі близько 6600 В через тіло людини проходить струм близько 0,02 А, що перевищує безпечну величину.

У малогабаритних металевих спорудах при відсутності заземлення наводяться значні потенціали, але дотик до них не небезпечно, так як розрядний струм в багато разів менше допустимого. Так, в разі наведеного потенціалі ізольованого металевого кожуха печі, встановленої в будці чергового стрілочного поста, 1420 В розрядний струм при заземлення дорівнює 0,68 мА. Заземлення таких споруд повністю усуває неприємні відчуття, що виникають при дотику до них.

Електричне вплив на невеликі ізольовані металеві споруди, що знаходяться в безпосередній близькості до контактної мережі (наприклад, дахи будівель, вагонів з дерев'яним кузовом}, чи не небезпечно. Дотик до них може викликати лише неприємні відчуття.

Всі малогабаритні металеві споруди, піддані електричному впливу і розташовані в зоні впливу контактної мережі змінного струму, рекомендується з'єднувати з двома спеціальними заземлювачами, встановленими для надійності в протилежних кінцях даху будинку, складу та ін. В якості заземлювачів використовують металеві стрижні або кутову сталь, забиті в землю на глибину 1-1,5 м.

Магнітне вплив тягової мережі на відключені і незаземлені дроту повітряних ліній позначається внаслідок наявності навколо контактної мережі змінного струму магнітного поля. Силові лінії його, перетинаючи паралельно розташовані дроти наводять в них додаткову напругу, яке в основному залежить від струму навантаження в контактної мережі н довжини проводів. Наприклад, у відключеному контактному проводі довжиною 30 км при нормальному русі електропоїздів по сусідньому шляху (Ік.с -500 А) величина наведеної напруги досягає 2850 В. Напруга, наводимое магнітним впливом на розташовані поблизу полотна залізниці металеві спорудження порівняно невеликий протяжності (дахи будинків і вагонів, естакади, огорожі та ін,), незначно, тому спеціальних заходів захисту їх від магнітного впливу не потрібно.

Напруга, наводимое електромагнітним впливом на дротові огорожі в межах проміжних станцій, роз'їздів, обгінних та зупиночних пунктів для огорожі залізничного полотна від виходу на нього худоби, може бути небезпечним для людей і тварин. Тому в межах 20-30 м від полотна дротяні огорожі слід обов'язково заземляти. Індуктивне вплив на трубопроводи, наявні на території станцій, знижують заземлення на кінцях зон зближення з тягової мережею. На одній зі станцій Західно-Сибірської дороги експлуатується, під здухопровод, розділений на ізольовані ділянки по 200м, кожен з яких з'єднаний з рейкою. Практика показала, що небезпечних напруг на ньому, навіть при коротких замиканнях в контактної мережі, не спостерігалося.

Для захисту від ураження наведеною напругою при виробництві робіт на проводах контактної мережі, а також повітряних і кабельних ліній необхідно відключені дроти заземлити з двох сторін заземлювальними штангами, розташовуючи їх одна від одної на відстані не більше 200 м (контактна мережа) і 100 м (інші дроти).

ІІІ.Обеспеченіе електробезпеки при обслуговуванні електроустановок

Електроустановками називаються також пристрої, які виробляють, перетворюють, розподіляють і споживають електричну енергію. Наружными или открытыми электроустановками называют электроустановки, находящиеся на открытом воздухе, а внутренними или закрытыми — находящиеся в закрытом помещении. Электроустановки могут быть постоянные и временные. По условиям электробезопасности электроустановки разделяют на электроустановки напряжением до 1000В включительно и выше 1000 В.

Электробезопасностью называется система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного ноля и статического электричества. Она достигается: конструкцией электроустановок; техническими способами и средствами защиты; организационными и техническими мероприятиями. Требования (правила н нормы) электробезопасности конструкции и устройства электроустановок изложены в системе стандартов безопасности труда, а также в стандартах и технических условиях па электротехнические изделия.

Технические способы и средства защиты, обеспечивающие электробезопасность, устанавливаются с учетом (ГОСТ 12,1.019—79): номинального напряжения, рода и частоты тока электроустановки; способа электроснабжения (от стационарной сети, от автономного источника питания электроэнергией); режима нейтрали (средней точки) источника питания электроэнергией (изолированная, заземленная нейтраль); вида исполнения (стационарные, передвижные, переносные); условий внешней среды (помещения: особо опасные, повышенной опасности, без повышенной опасности, на открытом воздухе).

^ IV. Технические способы и средства защиты.

Для обеспечения электробезопасности должны применяться отдельно или в сочетании друг с другом следующие технические способы и средства: изоляция токоведущих частей (рабочая, дополнительная, усиленная двойная); оградительные устройства; предупредительная сигнализация, блокировка, знаки безопасности; расположение на безопасной высоте; малое напряжение; защитное заземление, зануление и защитное отключение; выравнивание потенциалов; электрическое разделение сетей; средства защиты и предохранительные приспособления.

Изоляция токоведущих частей.Исправная изоляция является основным условием, обеспечивающим безопасность эксплуатации электроустановок. Основными причинами нарушения изоляции и ухудшения ее качеств являются: нагревание рабочими и пусковыми токами и токами короткого замыкания, теплом посторонних источников, солнечной радиацией и т. п.; динамические усилия, смещение, истирание, механические повреждения, возникающие при малом радиусе изгиба кабелей, чрезмерных растягивающих усилиях при вибрациях и т. п.; воздействие загрязнения, масел, бензина, влаги, химических веществ.

В силовых и осветительных сетях напряжением до 1000В величина сопротивления изоляции между любым проводом и землей, а также между двумя проводниками, измеренная между двумя смежными предохранителями или да последними предохранителями, должна быть не менее 0,5МОм,Существуют нормы накачество изоляции отдельных электроустановок.

Состояние изоляции проверяется перед вводом электроустановки в эксплуатацию, после ее ремонта, а также после длительного ее пребывания в нерабочем положении. Кроме того, проводится профилактический контроль изоляции с помощью специальных приборов: омметров и мегомметров. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей предписывают проводить такой контроль вэлектроустановках до 1000В но реже 1 раза в три года. В тех случаях, когда силовые или осветительные проводки имеют пониженное против норм сопротивление изоляции, необходимо принимать немедленные меры к восстановлению изоляции до нормы или к полной, или частичной замене проводки.

Двойная изоляция — это электрическая изоляция, состоящая из рабочей и дополнительной изоляции. Последняя предусмотрена для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения рабочей изоляции С двойной изоляцией (с пластмассовыми корпусами) изготовляют электрифицированный инструмент, переносные светильники, некоторые бытовые установки и электроизмерительные приборы. На корпусе токоприемника с двойной изоляцией на видном месте наносится геометрический знак—квадрат в квадрате.

Оградительные устройства.

В случаях когда токоведущие части электрооборудования не имеют конструкционного укрытия и доступны прикосновению, они должны иметь соответствующие защитные ограждения. Они выполняются из негорючего или трудно горючего материала в виде кожухов, крышек, ящиков, сеток и должны обладать достаточной механической прочностью и иметь такое конструктивное исполнение, чтобы снятие или открывание их было возможно только при помощи специальных инструментов или ключей и работниками, которым это поручено. Съемные крышки, закрепленные болтами, не обеспечивают надежной защиты, более надежны крышки, укрепленные на шарнирах, запирающиеся на замок или запор.

В общественных и производственных неэлектротехнических помещениях токоведущие части должны иметь сплошные ограждения. В электротехнических помещениях при напряжении до 1000В ограждения могут быть сетчатыми или дырчатыми.

Рубильники снабжают защитными кожухами без прорезей, что устраняет опасность ожога электрической дугой, возникающей при размыкании под нагрузкой и случайном прикосновении к ножам или пинцетам. Наилучшей конструкцией рубильника следует считать систему с дистанционным рычажным управлением, у которой токоведущие части расположены за щитом. Еще лучше для включения и выключения использовать закрытые конструкции выключателей (например, пакетные выключатели ПК), магнитные пускатели, установочные автоматические выключатели.

Для доступа непосредственно к электрооборудованию или токоведущим частям последнего (при осмотре и ремонте) в ограждениях предусматриваются открывающиеся части: крышки, дверцы, двери и т. д. Эти части закрываются специальными запорам или снабжаются блокировками.

Блокировочные устройства.Блокировки исключают опасности прикосновения или приближения к токоведущим частям в то время, когда они находятся под напряжением. Принципы блокировки заключаются в следующем:

а) при открывании кожухов или ограждения электрооборудования происходит автоматическое отключение данного устройств от источника тока;

б) открывание кожухов или ограждений электрооборудования становится возможным только после предварительного отключения данного устройства от источника тока.

По конструктивному исполнению блокировочные устройств могут быть механическими, электрическими и электромагнитными. В электроустановках на станции применяют преимущественно механические блокировки. Например, у штепсельной надплинтусовой розетки с блокировкой типа РШНБ пружина поворачивает крышку вокруг оси, как только вилку вынут из розетки, и таким образом закрывает контактные гнезда розетки (для включения вилки вставляют в отверстия крышки, поворачивают ее вокруг оси до совпадения ее отверстий с отверстиями в корпусе и тогда просовывают штырьки вилки в контактные гнезда). Электроустановки могут быть оборудованы замковой блокировкой (МБГ—систем инженера Гиподмана), блокировкой с непосредственной рычажной связью между приводами выключателя и разъединителя и др..

В аппаратуре автоматики, вычислительных машин и радиоустановках применяются блочные схемы, осуществляющие механическую блокировку. В общем корпусе устанавливаются отдельны блоки, которые соединяются с остальным устройством штепсельным соединением. Когда блок выдвигается или удаляется со своего места, штепсельный разъем размыкается и блок отключаете автоматически при открывании его токоведущих частей Электрические блокировки осуществляют разрыв цепи специальными контактами, которые устанавливаются на дверях ограждений, крышках и дверях кожухов.

Предупредительная сигнализация, надписи, плакаты. Предупредительная сигнализация привлекает внимание обслуживающего персонала н предупреждает о грозящей или возникающей опасности. Обычно применяется световая или звуковая сигнализация — каждая в отдельности или сблокированные вместе. Следует помнить, что сигнализация только предупреждает об опасности, но не исключает ее.

В предупреждении несчастных случаев при эксплуатации электрооборудования важная роль принадлежит маркировке, надписям, указывающим состояние оборудования, название и назначение присоединений. При отсутствии маркировки и надписей обслуживающий персонал может во время ремонтов, осмотров и эксплуатации электрооборудования перепутать назначение проводов, рубильников, выключателей и т. д.

Панели распределительных устройств должны быть окрашены в светлые тона н иметь четкие надписи, указывающие назначение отдельных пеней. Такие надписи должны быть на лицевой и обратной сторонах панелей.

Все ключи, кнопки и рукоятки управления должны иметь надписи, указывающие операцию, для которой они предназначены («включить», «отключить», «убавить»). Сигнальные лампы и другие сигнальные аппараты должны иметь надписи, указывающие характер сигнала. При использовании условных обозначений на видном месте вывешивается таблица или схема, которая расшифровывает их.

Для улучшения распознавания частей электроустановки применяется также отличительная окраска токонесущих шин, голых проводов, расцветка жил в кабеле.

Специальная роль отводится предупредительным плакатам изнакам безопасности. Различают плакаты: предостерегающие, запрещающие, разрешающие н напоминающие.

Если корпус электрического а ппарата во время работы находится под напряжением, на него наносят символическое изображение молнии красного или черного цвета по ГОСТ ]2.4.027—76. В электроустановках должны применяться знаки безопасности по, ГОСТ 12,4.026-76 ^ ОСТ 32.4—76. Не допускается применять знаки безопасности, изготовленные из металла.

Размещение токоведущих частей на недоступной для прикосновения высоте. Производится в случаях, когда их изоляция и ограждение оказываются невозможными или экономически нецелесообразными. Неизолированными в помещениях разрешается применять только контактные провода подъемно-транспортных средств. В этом случае они должны быть проложены на высоте не менее 3,5 м от пола и иметь устройства для автоматического отключения при обрыве.

ПУЭ определяют наименьшие допустимые расстояния по вертикали от проводов воздушных линий электропередачи до земли и пересекаемых объектов.

Прокладывать воздушные линии над крышами зданий не допускается, за исключением подходов ответвлений от ВЛ и вводов в здание. При вводе проводов через крышу расстояние от изоляторов ввода до крыши по вертикали должно быть не менее 2,5 м. От проводов ввода в здание через стену до выступающих его частей (например, до свеса крыши)—не менее 0,2 м, до линии связи и радиофикации— 1,5 м, а до земли при напряжении 380/220 В—2,75 м (если ввод пересекает пешеходную дорожку, то 3,5 м).

Наименьшее допустимое расстояние по горизонтали от проводов линии напряжением не выше 1000В до балконов, окон и террас должно быть 1,5 м, до глухих стен зданий — 1 м. Также не менее 1 м в любом направлении должно быть до ветвей деревьев и кустов.

На опорах ВЛ нулевой провод следует располагать ниже фазных проводов. Провода наружного освещения, прокладываемые на опорах совместно с проводами ВЛ, должны располагаться под нулевым проводом.

Применение напряжений 42 В и ниже переменного тока и 110 В и ниже постоянного тока.

Использование таких напряжений резко снижает опасность при всех условиях поражения. Однако электроустановки и с этим напряжением представляют реальную опасность для человека, особенно при двухполюсном прикосновении. Эти напряжения применяются для питания ручного электроинструмента, светильников стационарного местного освещения и ламп переносны в стрелочных указателях, а также ряда приборов. Источниками рекомендуемого напряжения могут быть трансформаторы, батареи гальванических элементов, аккумуляторы, выпрямительные установки и преобразователи. Применение автотрансформаторов и реостатов для получения необходимых напряжений запрещается, поскольку в них эта сеть связана с сетью высокого напряжения.

Напряжение для электрических ламп в стрелочных указателях получают при помощи индивидуальных или групповых трансформаторов, К изоляции последних, а также к проводке и арматуре стрелочных указателей предъявляют повышенные требования, чтобы предотвратить попадание осветительного тока с частотой 50 Гц в рельсовые цепи и тем самым исключить ложную работу устройств автоблокировки. Кабельные ящики, устанавливаемые на опорах, и ящики с трансформаторами заземляют. Сопротивление заземления должно быть не более 10 Ом. При питании стрелочных указателей от системы 380/220 В с глухозаземленной нейтралью нулевой провод повторно заземляют в каждом кабельном ящике. Заземляют также вторичную (низшего напряжения) обмотку понижающего трансформатора (кроме участков, оборудованных автоблокировкой с рельсовыми цепями на переменном токе частоты 50 Гц).

Переносные ручные светильники снабжены рукояткой из изоляционного материала и решеткой из толстой проволоки, защищающей лампу от ударов. С одной стороны лампы укреплен рефлектор, который является также экраном для защиты от слепящих лучей. Кроме ручного переносного светильника для временного освещения напряжением 220В (мощностью 60Вт) типа РВО-220, можно использовать ручной светильник на 28 В (20 Вт) типа ПЛ-64 и взрывозащищенный переносный светильник БП-62В (на напряжение до 26 В и мощностью 15 Вт), Использование ручных переносных светильников разрешается в соответствующих помещениях без применения каких-либо защитных средств.

Требования безопасности к конструкции, испытаниям и использованию ручных электрических машин (в том числе инструмента) указаны в ГОСТ12.2.013—75.

Электрическое разделение сети.

На отдельные электрически не связанные между собой участки электрическую сеть делят с помощью разделяющего трансформатора. Он предназначен для отделения приемника энергии от первичной электрической сети и сети заземления. Таким образом, разделяющий трансформатор отделяет электроприемник от возможных в общей сети токов замыкания на землю, токов утачки и других условий, создающих опасность для людей.

Раздельное питание используют в установках напряжением до 1000 В при испытаниях, работах с переносными электрическими приборами, на стендах и в особо опасных помещениях. Заземления корпуса электроприемника, присоединенного к разделяющему трансформатору, не требуется, а соединение его с сетью зануления не допускается.

Защитные средства, применяемые в электроустановках.

Для обслуживания электроустановок собственным штатом станции необходимо укомплектовать защитные средства и обеспечить правильное их хранение. В комплект защитных средств для установок напряжением до 1000 В входят: указатель напряжения— 1 шт; клещи изолирующие — 1 шт.; диэлектрические галоши—2 пары; диэлектрические перчатки—2 пары; диэлектрические коврики—2 шт; защитные очки—1шт.; монтерский инструмент с изолирующими рукоятками—2 набора; контрольная лампа—1 шт.; предупредительные плакаты—1 комплект.

Изолирующие защитные средства (перчатки, галоши, коврики и монтерский инструмент с изолированными рукоятками), а также указатели напряжения независимо от заводских испытаний испытывают повышенным напряжением при приеме в эксплуатацию. Повторные испытания проводят в следующие сроки: диэлектрические перчатки—один раз в 6 месяцев, диэлектрические галоши, указатели напряжения и инструмент с изолирующими рукоятками — один раз в год, диэлектрические коврики, клещи изолирующие — один раз в два года. Результаты испытаний оформляют протоколом специальной формы. На защитные средства, прошедшие испытания, кроме инструмента с изолирующими рукоятками, ставится специальный штамп.

На защитные средствах, признанных негодными, штамп перечеркивают накрест красной краской. Кроме испытаний, защитные средства периодически перед употреблением осматривают для выявления неисправностей (разрывов сквозных трещин и др.). При наличии признаков неисправности защитные средства необходимоподвернуть внеочередным испытаниям. Чтобы проверить, нет ли проколов в диэлектрической перчатке, ее скатывают в рулон, начиная от отверстия к пальцам, при этом перчатка без проколов не пропускает воздух. Проверяется по штампу, при каком напряжении допустимо применение данного средства и не истекли срок его периодического испытания. Пользоваться защитными средствами, срок испытания которых истек, запрещается, так как такие средства считаются непригодными. Для проверки отсутствия напряжения необходимо пользоваться специальнымиприборами.При напряжении до 230В между фазами можно воспользоваться переносной контрольной лампой на напряжение 220В. Эта лампа должна иметь патрон с изолирующей рукояткой, защитную сетку и изолирующие рукоятки-щупы на концах проводов,

В трехфазных установках напряжением 380—220В контрольную лампу использовать запрещается. Пользуются специальными указателями напряжения. Такие указатели имеют неоновую лампочку и добавочный высокоомный резистор. Лампочка светится от активного тока утечки, протекающего через тело человека, но сопротивление резистора таком,что этот ток не ощущается человеком.

Изолирующие защитные средства должны использоваться только по прямому назначению. Запрещается использовать основные защитные средства на открытом воздухе во время дождя» снега, тумана, изморози и т. п.

Защитные средства должны храниться в закрытых помещениях, в специальных шкафах или ящиках и отдельно от инструмента. Они должны быть защищены от воздействия высокой температуры, прямого воздействия солнечных лучей, масла, бензина и других веществ, разрушающих резину, пластмассу или дерево.

Для учета защитный средств на станции заводится специальный журнал, а на каждом средстве наносится номер. В журнал записываются данные о местонахождении средств, результатам проверок наличия и состояния, периодических осмотров и испытаний. Наличие и состояние защитных средств .проверяет специальное лицо с квалификационной группой не менее IV.

^ V. Защитное заземление.

Назначение, принцип действия и область применения защитного заземления.Одной из наиболее эффективных мер защиты от опасности поражения током в случае прикосновения к металлическим нетоковедущим частям электроустановок, оказавшимся под напряжением, является защитное заземление. Защитным заземлением называется преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением вследствие замыкания на корпус или по другим причинам. Замыкание на корпус возможно в результате повреждения изоляции, касания токоведущей части корпуса машины, падения провода, находящегося под напряжением, на нетоковедущие металлические части и т. п.

Принцип действия защитного заземления заключается в следующем. Допустим, что корпус токоприемника не заземлен и он находится под напряжением замкнувшейся фазы. Прикосновение человека к такому корпусу равносильно непосредственному прикосновению к фазному проводу. Сопротивление человека будет включено между корпусом и землей. Через человека пройдет ток который может оказаться опасным для его жизни.

Чтобы уменьшить эту опасность и снизить значение тока, проходящего через тело человека, до безопасной величины, корпус токоприемника заземляют, в результате которого создается цепь, шунтирующая тело человека н обеспечивающая для токозамыкания путь с малым сопротивлением. При этом большая часть тока замкнувшейся фазы течет через заземляющее устройство, минуя тело человека. Напряжение, под которым окажется человек, при коснувшийся к корпусу, т. е. напряжение прикосновения, будет невелико и значительно меньше фазного. Если учесть, что сопротивление защитного заземления имеет величину 4 Ом и напряжение замыкания равно 380 В, то ток через тело человека при наличии защитного заземления будет порядка 1 мА и напряжение прикосновения порядка 1 В, что опасности не представляет.

Защитное заземление должно применяться в трехфазных трехпроводных сетях с изолированной нейтралью напряжением до 1000В и в сетях с напряжением выше 1000В с любым режимом нейтрали. Заземление нетоковедущих частей электроустановок необходимо выполнять; в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках — при номинальных напряжен иях выше 42 В, но ниже 380В переменного тока и выше НОВ, но ниже 440 В постоянного тока;

в помещениях без повышенной опасности—при напряжениях 380В и выше переменного тока и 440В и выше постоянного тока;

во взрывоопасных помещениях—при всех значениях напряжений переменного и постоянного токов.

Заземлению подлежат корпуса электрических машин, трансформаторов и аппаратов, каркасы распределительных щитов и шкафов, металлические корпуса осветительных приборов и оболочки кабелей, стальные трубы электропроводки и другие металлические конструкции, связанные с установкой и ограждением оборудования, металлические корпуса передвижных и переносных токоприемников и др.

Не заземляют корпуса электрооборудования, установленного на заземленных металлических конструкциях и имеющего с ним надежный электрический контакт по опорным поверхностям; осветительная арматура при установке ее на деревянных конструкциях; корпуса электроприемников с двойной изоляцией; корпуса электроизмерительных приборов, реле, установленные на щитах, щитках и в шкафах.

Устройство заземления.

Заземляющим устройством называется совокупность заземлителя и заземляющих проводников. Заземлитель — проводник (электрод) или совокупность металлически соединенных между собой проводников (электродов), находящихся в соприкосновении с землей. Заземляющий проводник - проводник, соединяющий заземляемые части с заземлителем.

По расположению заземлителей относительно заземленных корпусов заземления делятся на выносные и контурные. Заземление электрооборудования на станциях, как правило, выносное. При устройстве защитного заземления в первую очередь должны быть использованы естественные заземлители: проложенные в земле и находящиеся в соприкосновении с ней водопроводные и другие металлические трубопроводы, за исключением трубопроводов горючих жидкостей, горючих или взрывчатых газов и смесей.

Если естественных заземлителей нет или они не отвечают требованиям ПУЭ, то нужно устраивать искусственные заземлители.

В качестве искусственных заземлителей применяются вертикально забитые в землю: стальные стержни диаметром 10—16 мм и длиной 4,5 — 5 м, угловая сталь с шириной полок от 40Х40 до 60Х6О мм и толщиной не менее 4 мм, стальные трубы диаметром 25—30 мм с толщиной стенок не менее 3,5 мм. Длина вертикальных заземлителей из угловой стали или труб 2,5—3 м, Заземлители погружаются (забиваются) в грунт в специально подготовленной траншее. Для соединения вертикальных электродов между собой и в качестве самостоятельного горизонтального электрода применяют полосовую сталь сечением не менее 48 мм2и толщиной не менее 4 мм или сталь круглого сечения диаметром не менее 10 мм. Искусственные заземлители и соединительные проводники не должны иметь окраски. Не следует располагать (использовать) заземлители в местах, где земли подсушивается под действием тепла трубопроводов.

В зданиях прокладывается магистраль заземления, которая соединяется с заземлителями не менее чем в двух местах. В качестве заземляющих защитных проводников (магистралей и ответвлений) могут быть использованы: специально предусмотренные для этой цели проводники; металлические конструкции зданий (фермы, колонны и т. п.); металлические конструкции производственного назначения (подкрановые пути, каркасы распределительных устройств, шахты лифтов и т. п.); стальные трубы электропроводки; металлические стационарные открыто проложенные трубопроводы всех назначений, кроме трубопроводов горючих и взрывоопасных веществ и смесей, канализации и центрального отопления и др. Эти проводники, конструкции и другие элементы должны по проводимости удовлетворять требованиям ПУЭ, обеспечивать непрерывность электрической цепи на всем протяжении использования.

^ VI. Зануление.

Принцип действий и область применения зануления.

При появлении напряжения на корпусах электрооборудования опасность поражения током может быть устранена путем быстрого отключения этого оборудования от питающей электросети. Такой принцип защиты людей осуществляется путем зануления корпусов оборудования.

Занулением называется преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным проводником металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением. Принцип действия зануления состоит в том, что при замыкании какой-либо фазы на корпус зануление приводит к однофазному короткому замыканию и быстрому росту тока замыкания до такой величины, которая обеспечивается срабатывание защиты и автоматическое отключение электрооборудования от питающей электросети. Аппаратами защиты могут быть: плавкие предохранители, максимальные автоматы защиты от токов короткого замыкания и др.

Зануление необходимо применять в электроустановках до 3000 В с глухозаземленной нейтралью. Зануление электроустановок следует выполнять при тех же номинальных напряжениях и в помещениях, в которых предусмотрено защитное заземление. Занулению подлежат те же металлические нетоковедущие части электрооборудования, которые подлежат защитному заземлению.

^ VII. Электробезопасность на станциях электрифицированных дорог.

На электрифицированных линиях провода контактной сети, а также электрическое оборудование электроподвижного состава находятся под напряжением: 3300 В на участках постоянного тока и 27 500 В на участках переменного тока. Поэтому все работы вблизи контактной сети ведутся при условии точного выполнения Правил безопасности для работников железнодорожного транспорта на электрифицированных линиях. Правила запрещают приближаться людям к находящимся под напряжением проводам контактной сети или подносить к ним любой токопроводящий предмет на расстояние менее 2 м. Если по условиям работы это необходимо (осмотр крыш подвижного состава и их оборудования, ремонт и осмотр искусственных сооружений), напряжение должно быть снято и контактная сеть заземлена. Руководитель такой работы через дежурного по станции дает заявку энергодиспетчеру о снятии напряжения с контактной сети, в которой указывает точное место и характер работы, начало и продолжительность ее. По указанию эпергодиспетчера начальник дистанции контактной сети назначает своего представителя, ответственного за электробезопасность, для подготовки места работы и наблюдения за выполнением всех мер предосторожности, исключающих возможность поражения людей электрическим током. Его указания по вопросам электробезопасности являются обязательными для руководителя работ.

Представитель дистанции контактной сети, прибыв на место работы, устанавливает связь с энергодиспетчером и получает от него приказ, разрешающий выполнение работ. Затем он заземляет контактную сеть на всем фронте работ и выдает их руководителю письменное разрешение приступить к работе, в котором указывает номер приказа эпергодиспетчера, время начала и окончания ее. Отключенный участок контактной сети заземляют на тяговый рельс следующим образом:

при постоянном токе — двумя заземляющими штангами, находящимися в пределах видимости, но не далее 300 м с обеих сторон

от места работы. В тех случаях, когда работа проводится в одном месте (в пределах одного пролета между опорами), подготавливаемом отключением разъединителей с ручным приводом, допускается установка одной заземляющей штанги на расстоянии не более 50 м от места работы;

при переменном токе — двумя заземляющими штангами, расположенными одна от другой на расстоянии не более 200 м при заземлении контактной подвески и 100 м при заземлении других проводов, расположенных на опорах контактной сети.

Если секцию контактной сети отключают секционным разъединителем с заземляющим контактором, такое заземление приравнивается к установке одной заземляющей штанги. Заземление контактной сети, ВЛ и других проводов, расположенных на опорах контактной сети, на искусственный заземлитель запрещается.

Работа проводится в зоне между заземляющими штангами. Прежде чем отметить время окончания работ на копии разрешения, находящегося у электромонтера контактной сети, руководитель обязан убедиться в том, что люди удалены от частей контактной сети на расстояние не менее 2 м. После этого электромеханик или электромонтер дистанции контактной сети лично убеждается в отсутствии людей в опасной зоне, снимает заземляющие штанги и уведомляет эпергодиспетчера об окончании работ. После снятия заземляющих штанг контактная сеть считается поднапряжением и приближаться к ней запрещается.

Работы в подвижном составе, устройствах и сооружениях, расположенных на расстоянии 2—4 м от частей контактнойсетии находящихся под напряжением, проводятся без снятия напряжения и заземления контактной сети под наблюдением лица, специально выделенного и проинструктированного руководителем работ.Приработах на расстоянии более 4 м наблюдения не требуются.

Запрещается подниматься на опоры и специальные конструкции контактной сети, прикасаться к оборванным проводам ее н к находящимся на них посторонним предметам независимо от того, касаются они земли или нет. Обнаружив обрыв контактной сети, а также свисающие с них посторонние предметы, необходимо немедленно сообщить об этом на ближайший дежурный пункт дистанции контактной сети, дежурному по станции, поездному диспетчеру или энергодиспетчеру. До прибытия бригады дистанция контактной сети это место следует оградить и следить за тем, чтобы никто не приближался к оборванным проводам на расстояние ближе 10 м. Если оборванные провода или посторонние предметы на них выходят за габарит приближения строения имогутбыть задеты проходящим поездом, это место необходимо оградить сигналами остановки как место препятствия.

На путепроводах и пешеходных мостах, расположенных над электрифицированными путями станции, у оградительных барьеров устанавливают предохранительные щиты и делают сплошной настил в местах прохода людей для ограждения частей контактной сети, находящихся над напряжением. На каждом щите должен быть установлен плакат или нанесена надпись: «Высокое напряжение—опасно для жизни!». В местах подвески над мостом фидеров контактной сети и ВЛ сверху па мостах устанавливаются сплошные ограждения, верхняя часть которых должна быть полностью или частично металлической. Все металлические конструкции (мосты, путепроводы, светофоры, гидроколонки и др.), расположенные на расстоянии менее 5 м от частей контактной сети, находящихся под напряжением, должны быть заземлены, а также все расположенные в золе влияния контактной сети переменного тока металлические сооружения, на которых могут возник нуть опасные напряжения. Зона влияния определяется работниками энергоучастка.

Когда на одной из секций контактной сети выполняется работа со снятием напряжения, дежурный по станции вывешивает запрещающие плакаты на рукоятки или надевает колпачки на кнопки управления стрелками и сигналами. Необходимо помнитьотом, что въезд электроподвижного состава па секционированные съезды и воздушные промежутки может привести к подаче напряжения на отключенные секции контактной сети, пережогу проводов и гибели работающих на ней.

Запрещается на станциях стыкования постоянного и переменного тока принимать и отправлять электроподвижной состав, не убедившись в том, что расположенная впереди поезда секция контактной сети находится под напряжением того рода тока, для работы на котором предназначен этот электроподвижной состав. На подвижном составе, находящемся на электрифицированных путях до отключения и заземления проводов контактной сети, ВЛ и связанных с ними устройств, расположенных над этими путями, запрещается: подниматься на крышу, находиться или выполнять какие-либо работы на крышах вагонов, контейнеров, тепловозов, электровозов, моторных вагонов, дизель- и электропоездов (осмотр крыш и устройств, находящихся на них, снабжение водой, загрузка льдом и пр.);

открывать люки (крышки) цистерн, изотермических и крытых вагонов или вести какие-либо работы на них;

выполнять грузовые операции с открытого подвижного состава, когда сами работающие или применяемые ими приспособления могут во время работы приблизиться на расстояние менее 2 м к находящимся под напряжением частим контактной сети;

работать на котле, будке и тендере паровоза;

замерять количество нефти, воды и чистить дымоходы.

Производство указанных работ на подвижном составе допускается на специально выделенных путях.

Локомотив, обращающийся на электрифицированном участке, должен отвечать следующим требованиям: ни одна часть локомотива не должна выступать за габарит подвижного состава, паровыхлопная труба тормозного паровоздушного насоса на паровозах должна быть загнута в сторону так, чтобы струя пара не попадала на контактный провод. Из состава поезда, следующего на электрифицированный участок, должны быть исключены вагоны с неисправными крышами или негабаритными крышевыми устройствами.

^ VIII. Первая помощь пострадавшему от электрического тока

Если пострадавший соприкасается с токоведущими частями, то прежде всего необходимо немедленно отключить ток. И чтобы освободить от тока пострадавшего на электровозах и моторовагонных секциях, нужно потребовать от машиниста быстро опустить пантограф или освободить пораженного электрическим током с помощью сухой изолированной штанги. При этом рекомендуется надеть резиновые перчатки и боты или стать на сухую доску .

Меры первой помощи зависят от того состояния, в котором будет находиться человек после освобождения его от электрического тока:

а) если он находится в сознании, но до этого был продолжительное время под током или в состоянии обморока, ему до прибытия врача необходимо обеспечить полный покой;

б) если он находится в бессознательном состоянии, но с сохранившимся дыханием, его надо удобно уложить, расстегнуть одежду, создать приток свежего воздуха, дать понюхать нашатырный спирт, обрызгать лицо водой и согреть тело;

в) при отсутствии признаков жизни нужно немедленно начать делать искусственное дыхание.

Нельзя считать пострадавшего мертвым, так как смерть часто бывает лишь кажущейся. При оживлении мнимо умершего дорога каждая секунда, поэтому первую помощь нужно оказать срочно, по возможности тут же на месте происшествия.

Переносить пострадавшего в другое место можно только в случае, когда оказывать помощь на месте невозможно.

Существует несколько способов искусственного дыхания, одним из которых является искусственное дыхание «изо рта в рот:».

Пострадавшего укладывают на спину лицом кверху, нос зажимают, а лицо покрывают марлей или платком. Производящий искусственное дыхание становится у головы пострадавшего и делает глубокий вдох, после чего сильно через марлю или платок вдувает воздух в рот пострадавшего (можно пользоваться так называемым воздуховодом — толстой изогнутой резиновой трубкой с круглым передвигающимся на ней щитком).

После того как грудная клетка пострадавшего достаточно расширилась, следует прекратить вдувание — грудная клетка пострадавшего будет спадать (выдох).

При сжатых челюстях проводится искусственное дыхание путем вдувания воздуха «изо рта в нос». После глубокого вдоха производящий искусственное дыхание плотно через марлю или платок обхватывает губами нос пострадавшего и вдувает воздух в легкие (можно применять резиновую трубку, один конец которой взять в рот, а второй — в носовой проход на глубину 10—12 см).

Если у пострадавшего начинает восстанавливаться дыхание, то искусственное дыхание следует продолжать до тех пор, пока оно не станет глубоким и регулярным.

Если искусственное дыхание делает один человек, то можно применять следующий способ. Пострадавшего нужно положить спиной вверх, головой на одну руку и лицом в сторону, подстелив что-либо под лицо, другую руку—вытянуть вдоль головы. Вытянуть (если можно) язык, но не держать его, встать на колени над пострадавшим (как бы верхом) лицом к его голове так, чтобы бедра пострадавшего были между коленями и положить ладони на спину, обхватив их с боков сложенными пальцами. На счет «раз», «два», «три» постоянно наклонять свое тело вперед так, чтобы весом его наваливаться на свои вытянутые руки и таким образом нажимать на нижние ребра пострадавшего (выдох).Затем,не отнимая рук от спины пострадавшего, быстро откинуться назад (вдох). На счет «четырем», «пять», «шесть» вновь постепенно наваливаться на вытянутые руки и т. д.

Искусственное дыхание могут делать два человека, для чего пострадавшего надо положить на спину. Положив под лопатки сверток: одежды так, чтобы голова запрокинулась назад, необходимо очистить полость рта от слизи, вытянуть язык и удерживать его, слегка оттягивая вниз, к подбородку. Встав на колени над головой пострадавшего, следует захватить его руку у локтя и прижать их без особого усилия к боковым сторонам его груди (выдох). Считая «раз», « два», «три», поднять руки пострадавшего кверху и закинуть их за голову (вдох).По счету «четыре», «пять», «шесть» вновь прижать руки к груди и т. д. При правильно проводимом искусственном дыхании получается звук (как бы стон) от прохождения воздуха через дыхательное горло пострадавшего, когда грудная клетка сдавливается и опускается. Отсутствие такого звука обычно указывает, что язык запал и мешает прохождению воздуха. Если травмирована рука или ключица, такой способ искусственного дыхания неприемлем. Нельзя допускать охлаждения пострадавшего, оставлять его на сырой земле, на каменном или бетонном полу; следует укрыть его, подстелить что-нибудь теплое, ноги по возможности утеплить.

Список литературы

1. С. П. Бузанов, В.Ф. Харламов. «Охрана труда на железнодорожных станциях» Москва, «Транспорт» 1986 г.

2. «Правила безопасной эксплуатации электроустановок потребителей», Киев 1998 г.

3. «Типовая инструкция электромонтёра контактной сети»
Навчальний матеріал
© uadoc.zavantag.com
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації