Лекції з отн

Лекціі.doc (1 стор.)
Лекція 1.doc (1 стор.)
лекція3.doc (1 стор.)
лекція5.DOC (1 стор.)
лекція 9.doc (1 стор.)
Лекція.doc (1 стор.)
ТН.doc (1 стор.)
Оригінал


Лекція 1.

Основні поняття і визначення надійності за ГОСТ 27,002-83.

Надійність - властивість елементу системи устр-ва вип-ть задані ф-ії, зберігаючи в часі значення устпн-х показань в зад. межах при зад. ум. експлуатації.

Система - сукупність ел-ів, вип-х заданих ф-ії і взаємодії м / у собою.

Елемент - частина системи, хто-ая расм-ться як єдине ціле.

За ГОСТ 27,002-83 для будь-якого складного ел-та 4 сотсоянія:

  1. працездатність - стан, при до-м значення параметрів, хар-х здатність системи об'єкта вип-ить задані ф-ії нах-ся в межах, встановлених норм-но-тих-й або констр-й документацією (НТ або КД).

  2. непрацездатність - стан, при якому знченіе хоча б одного параметра не перебувати в межах, устаноиленних НТ або КД.

  3. справність - стан, при якому об'єкт повністю відповідає вимогам НТ або КД.

  4. несправність - стан, при якому об'єкт має хоча б одна невідповідність НТ або КД.

Процес переходу з сосотяніе в стану.

(Рис 1.)Пошкодження - подія, в результаті которго об'єкт переходить у роботоздатності, але не несправне состянии.

Відмова - подія, що полягає в порушенні працездатності.

Відновлення - подія, що полягають в переході об'єкта в работоспособноен стан.

Всі технічні об'єкти діляться на востонавлемиемие і невостонавлемиеме.

Надійність - комплексне властивість і має 4 состовляющих:

  1. безвідмовність - св-во об'єкта сохр працездатність, тобто вип-ять свої ф-ії з показ-ми не гірше заданнх в плині треб-го інтервалу временінепрериності.

  2. ремонтопридатність - прис-ть об'єкта до попередження, обгаруженію, усунення причини відмов.

  3. довговічність - св-во сохр-ть об'єктами працездатне сосотяніе до настання пред стану з необх-ми перервами для техн-го обслуговування та ремонту.

  4. сохраняемость - св-во сох-ть значення показ-й безот-ти і ремонтопридатності протягом і після терміну зберігання та транспартіровкі.

Перечис-х св-в достатньо для опису багатьох устр-в, але не устр-в Вт Вводяться доповнить. приватні св-ва для ВТ:

Відмовостійкість (талерантность) - св-во ВУ сох-ть работоспо-ть чи вип-ть зад ф-ії з допустимими екпл-ми показниками при возд зовн факторів визна виду або виникнення відмов з зад класу.

Живучість - св-во ВУ вип-ть зад ф-ії з допустм експл-ми поки-ми при пов-ії особливо сущ-х поза-їх чинників, не передбачених умовами експлуатації.

Достовірність інформації - властивість ВУ зберігати неспотворену інформацію за наявності окремих відмов.

Гарантоспосбоность - властивість об'єкта, що дозволяє обгрунтовано покладатися на виконання послуг, для яких даний об'єкт призначений.


Класифікація відмов.

I. категорія: в залежності то характеру зміни параметрів об'єкта до відмови

II. За ступенем порушення працездатності:

III. За характером вн-го прояви:

Метрологічний відмову - вихід за межі системної та випадкової похибок вимірювань.

IV. У зв'язку з предшест-ми відмовами:

V. Відмови стійкі та нестійкі:

VI. Відмови апаратні і програмні:


Показники надійності.

Напрацювання складного об'єкта.

(Рис 2)для восст-х

(Рис 3)- Напрацювання до відмови.

Напрацювання є випадковою величиною і не служить характеристикою У.


Вимоги до показників надійності.

Показники надійності - кількісна характеристика одного або декількох властивостей. Він повинен описувати св-ва надійності, бути зручним для аналетіческіх розрахунків, експерементально провераться, мати фізичний зміст.

Показники мають дві форми подання:
Навчальний матеріал
© uadoc.zavantag.com
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації